VAI les 1

Voorlichting, advies en instructie
VIA les 1
1 / 12
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Voorlichting, advies en instructie
VIA les 1

Slide 1 - Slide

Aan het einde van de les
Vertel je in eigen woorden wat voorlichting, advies en instructie is
Vertel je in eigen woorden wat het doel van voorlichting advies en instructie is
Benoem je voorbeelden van voorlichting advies en instructie op micro-, meso-, macroniveau
Vertel je in eigen woorden wat lichamelijke, psychische en sociale gezondheid is

Slide 2 - Slide

Waarover heb je voorlichting gekregen?

Slide 3 - Mind map

Wat heb je daarmee gedaan?

Slide 4 - Mind map

Wat werkt wel en wat werkt niet?

Slide 5 - Open question

Wet WGBO
...een zorgvrager geïnformeerd worden over het doel en verloop van handelingen, risico's en gevolgen, alternatieven, en de prognose van de ziekte.
...de zorgvrager het recht heeft om op basis van goede en voldoende informatie te beslissen of hij een behandeling wil ondergaan of niet. De zorgverlener heeft de plicht om toestemming aan zorgvragers te vragen vóórdat een handeling wordt uitgevoerd.

Slide 6 - Slide

Lezen!
Ga zelfstandig het document lezen over voorlichting advies en instructie, maar eerst kijken we samen het filmpje over het geven van een instructie. 

Slide 7 - Slide

Opdracht 1
Ga in tweetallen op zoek naar verschillende voorbeelden van voorlichting, advies en instructie in de zorg:

- 3 voorbeelden van voorlichting in de zorg
- 3 voorbeelden van advies in de zorg
- 3 voorbeelden van instructies in de zorg.


Slide 8 - Slide

Micro-, meso-, macro niveau
Samen kijken we naar de filmpjes in digibib

Slide 9 - Slide

Opdracht 2
In groepjes van vier gaan jullie discussiëren over wat gezondheid is. Vervolgens maken jullie een digitale poster over gezondheid. 

Samen kijken naar de filmpjes over gezondheid in digibib

Slide 10 - Slide

Voorlichting
Advies
Instructie
Informatie met als doel de ander te helpen bij het vormen van een mening of het geven van een besluit
Het geven van en deskundige aanbeveling of tip
Het geven van gerichte informatie over hoe, wanneer of op welke manier iets moet gebeuren

Slide 11 - Drag question

Vragen of opmerkingen?

Slide 12 - Slide