2T Bewegen Herhalen

2T Bewegen Herhalen
Tekst
2T Hoofdstuk 5 Beweging Herhaling 
1 / 40
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 40 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

2T Bewegen Herhalen
Tekst
2T Hoofdstuk 5 Beweging Herhaling 

Slide 1 - Slide

5.1 Bewegingen vastleggen

Stroboscopische foto

Slide 2 - Slide

Afstand-tijd tabel en diagram

Slide 3 - Slide

Welke 3 dingen heb je nodig om een stroboscopische foto te maken?
A
Een stroboscooplamp
B
Een lichte kamer
C
Een donkere kamer
D
Een stroboscoop

Slide 4 - Quiz

5.2 Gemiddelde snelheid
  • Gemiddelde snelheid = afstand : tijd
  • afstand = Gemiddelde snelheid x tijd
  • Tijd = afstand : gemiddelde snelheid 
  • m/s naar km/h = x3,6
  • km/h naar m/s = :3,6

Slide 5 - Slide

Sleep het juiste symbool naar de goede grootheid of eenheid. 
Gemiddelde snelheid
Afstand
Tijd
m
minuten
km/uur
m/s

Slide 6 - Drag question

De formule voor gemiddelde snelheid is...
A
gemiddelde snelheid = afstand x tijd
B
gemiddelde snelheid = tijd:afstand
C
gemiddelde snelheid = afstand :tijd
D
afstand= tijd: gemiddelde snelheid

Slide 7 - Quiz

De formule voor de afstand is ...
A
afstand = tijd: gemiddelde snelheid
B
afstand = gemiddelde snelheid:tijd
C
afstand= gemiddelde snelheid x tijd

Slide 8 - Quiz

Om tijd in uur om te rekenen naar minuten dan ....
A
delen door 60
B
keer 60
C
delen door 3600
D
keer 3600

Slide 9 - Quiz

5.3 Versnelde, eenparige en vertraagde bewegingen

Slide 10 - Slide

a
b
c
Versnelde beweging
Eenparige beweging
Vertraagde beweging

Slide 11 - Drag question

De grafiek is een
(plaats,tijd)-diagram
voor een ...
A
... vertraagde beweging
B
... versnelde beweging
C
... eenparige beweging
D
... stilstaande beweging

Slide 12 - Quiz

De grafiek is een
(plaats,tijd)-diagram
voor een ...
A
... vertraagde beweging
B
... versnelde beweging
C
... eenparige beweging
D
... stilstaande beweging

Slide 13 - Quiz

De grafiek is een
(plaats,tijd)-diagram
voor een ...
A
... vertraagde beweging
B
... versnelde beweging
C
... eenparige beweging
D
... stilstaande beweging

Slide 14 - Quiz

De grafiek is een
(plaats,tijd)-diagram
voor een ...
A
... vertraagde beweging
B
... versnelde beweging
C
... eenparige beweging
D
... stilstaande beweging

Slide 15 - Quiz

5.4 Remmen en botsen


stopafstand = reactie afstand + remweg

Slide 16 - Slide

3 factoren die de remweg beïnvloeden

  • De beginsnelheid
  • De totale massa voertuig
  • De remkracht

Slide 17 - Slide

Wat wordt bedoeld met de remweg?
A
De afstand die de auto aflegt voor het gaat remmen.
B
De afstand die de auto aflegt tijdens de reactietijd en de stopafstand.
C
De afstand die de auto aflegt tijdens de reactietijd.
D
De afstand die de auto aflegt tijdens het remmen.

Slide 18 - Quiz

Hoe groter de massa van de auto, hoe korter de remweg.
Waar
Niet waar

Slide 19 - Poll

Hoe groter de remkracht van de auto, hoe korter de remweg.
Waar
Niet waar

Slide 20 - Poll

In de vorige 2 vragen heb je gezien dat de remkracht en de massa van de auto een invloed hebben op de remweg. Welke van de onderstaande opties heeft nog meer invloed op de remweg?
A
Het soort auto
B
De beginsnelheid
C
De lengte van de weg
D
De kwaliteit van het asfalt

Slide 21 - Quiz

Wat is het verschil tussen de remweg en de stopafstand?

Slide 22 - Open question

Wat is het verband tussen remweg en beginsnelheid?
A
Als de snelheid n keer zo groot wordt, wordt de remweg n^2 keer zo lang.
B
Als de snelheid n keer zo groot wordt, wordt de remweg wortel n keer zo lang.
C
Als de snelheid n keer zo groot wordt, wordt de remweg 2 keer zo lang.
D
Als de snelheid n keer zo groot wordt, wordt de remweg n keer zo lang.

Slide 23 - Quiz

De remweg van de auto is 30 meter lang bij een snelheid van 50 km/h. Hoelang is de remweg bij een snelheid van 100 km/h?

Slide 24 - Open question

De stopafstand is hetzelfde als de reactieafstand.
Waar
Niet waar

Slide 25 - Poll

Remweg
De remweg is de afstand die de auto aflegt tijdens het remmen. 

Er hebben 3 dingen invloed op de remweg: 
1. De beginsnelheid - hoe hoger de beginsnelheid, hoe langer de remweg. 
2. De massa van de auto - hoe groter de massa, hoe langer de remweg. 
3. De remkracht - hoe groter de remkracht, hoe korter de remweg. 

Als de beginsnelheid n keer zo groot is, dan is de remweg n^2 keer zo lang. 

Slide 26 - Slide

Stopafstand
De stopafstand is de totale afstand die de auto nodig heeft om te stoppen. De formule daarvoor is:  stopafstand = reactieafstand + remweg. 

De reactieafstand hierin is 
de afstand die de auto 
aflegt tijdens de reactietijd. 

Slide 27 - Slide

Welke manier om een beweging vast te leggen MOET in een verduisterde ruimte gemaakt worden?
A
Fotograferen
B
Filmen
C
Stroboscopische foto
D
Tijdtikker

Slide 28 - Quiz

Bekijk dit plaatje goed.

Slide 29 - Slide

Welk soort beweging was in de foto afgebeeld?
A
Vertraagd
B
Eenparig
C
Versneld

Slide 30 - Quiz

Tel het aantal momenten.

Slide 31 - Slide

Het aantal momenten is ....
A
5
B
6
C
7
D
8

Slide 32 - Quiz

De tijd tussen 2 momenten is 0,4 seconde.
Hoeveel seconde duurt de gehele beweging?
A
t = 3,2 s
B
t = 2,8 s
C
t = 2,4 s
D
t = 4,0 s

Slide 33 - Quiz

De snelheid van een auto is 108 km/h.
Hoe groot is de snelheid in m/s?
A
v = 389 m/s
B
v = 10,8 m/s
C
v = 30 m/s
D
v = 38,9 m/s

Slide 34 - Quiz

Een hardloper rent 42 minuten lang.
Hoeveel uur is dit?
A
t= 0,42 h
B
t= 0,7 h
C
t=2520 h
D
t=4200 h

Slide 35 - Quiz

Wat is de juiste formule om de gemiddelde snelheid uit te rekenen?
A
t = s : v
B
s = v x t
C
v = s : t
D
v = s x t

Slide 36 - Quiz

Een atleet loopt de 100 meter in 10,8 seconde.
Bereken de gemiddelde snelheid.
A
v = 0,108 m/s
B
v = 33,3 m/s
C
v = 2,57 m/s
D
v = 9,26 m/s

Slide 37 - Quiz

Een auto rijdt 385 km met een gemiddelde snelheid 110 km/h. Berekenen hoelang de auto over die afstand rijdt.
A
t = 3,5 h
B
t = 0,29 h
C
t= 1 h
D
Geen idee....

Slide 38 - Quiz

Welke grafiek(en) horen bij een eenparige beweging?

Slide 39 - Slide

Welke grafiek(en) horen bij een eenparige beweging?
A
A en C
B
A en D
C
B en D
D
B en C

Slide 40 - Quiz