S.A. H1

Systeem aarde H1 
1 / 26
next
Slide 1: Slide
ArchaeologySecondary Education

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Systeem aarde H1 

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Link

Slide 3 - Slide

Korst = buitenste bolschil
 verbindingen van O2 met  
 Fe, Ca, Mg, Na en Al
Oceanische korst
dikte 7 - 10 km
basalt, zwaarder
Continentale korst
dikte 30 - 40 km
graniet, lichter
Moho-laag
grens tussen korst en 
mantel

Slide 4 - Slide

Mantel
Siliciumverbindingen met
 veel ijzer en magnesium
binnenmantel vaste stof
buitenmantel taai-vloeibaar
 = asthenosfeer

Slide 5 - Slide

Kern = binnenste aardsfeer
mengsel van nikkel en ijzer
Binnenste deel vast
Buitenkern vloeibaar

Slide 6 - Slide

Uit welke drie delen is de aarde opgebouwd?

Slide 7 - Open question


Wat is de naam die Alfred Wegener aan het supercontinent heeft gegeven?

Slide 8 - Open question

Op welke tijdschaal moet je de ontwikkelingen in de theorie van Wegener bekijken?

Slide 9 - Open question

Noem drie aanwijzingen die de theorie van Wegener onderbouwen.


Slide 10 - Open question

Met behulp van welke methode werd uiteindelijk het bewijs voor de theorie geleverd?

Slide 11 - Open question

Wat houdt het principe van het actualisme zoals dat door Hutton onder woorden is gebracht, in?

Slide 12 - Open question

§1.3 
Plaatbeweging veroorzaakt door magmakringloop
Gevolg van convectiestroming
heet magma stijgt op
botst tegen lithosfeer
stroomt horizontaal weg
trekt plaat mee
koelt af
wordt zwaarder
zakt weer, etc.

Slide 13 - Slide

§1.3 Drie soorten plaatbewegingen goed leren!!!
Uit elkaar= divergentie, vooral in oceaanbodems
Naar elkaar toe = convergentie
Langs elkaar= transform of transversaal


Slide 14 - Slide

Waardoor worden de plaatbewegingen aangedreven?
A
convectiestromen
B
waterstromen
C
lithosfeer
D
paleomagnetisme

Slide 16 - Quiz

§ 1.4 Kern
  • Het verband tussen de plaatbewegingen en vulkanisme,   aardbevingen en gebergtevorming
  • De verschijnselen die samenhangen met vulkanisme 
  • De kenmerken van een aardbeving 

Slide 17 - Slide

Platentektoniek 3 vragen centraal
  1. Welke platen zijn verantwoordelijk voor het ontstaan van de aardbeving/ het vulkanisme/ het gebergte (oorzaak)
  2. Welk type plaatbeweging veroorzaakte de aardbeving/vulkanisme/gebergtevorming  (oorzaak)
  3.  Wat is het gevolg of wat zijn de gevolgen van die plaatbeweging (gevolg)
Atlaskaarten

Slide 18 - Slide

Tsunami

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Slide 21 - Video

Tsunami
Zet deze beschrijvingen in de juiste volgorde.
1 De waterkolom boven de korst verspreidt zich over de oceaan, er ontstaat een golf.
2 In de buurt van het land wordt de zee ondieper en nauwer, waardoor de golf afremt en in hoogte toeneemt, voordat deze de kust bereikt.
3 Er vindt een zeebeving plaats, waardoor een stuk oceanische korst omhoog schiet.
4 De golf verplaatst zich met hoge snelheid in alle richtingen.


Slide 22 - Slide

Vulkanisme
  • het type vulkaan  
  • bij welk type plaatgrens de  soort vulkaan voorkomt
  • is er  sprake van explosief of effusief vulkanisme 

Bij transforme/ transversale breuk geen vulkanisme 

Slide 23 - Slide

Waarom is er geen vulkanisme bij een transversale breuk?

Slide 24 - Open question

Drie typen vulkanen... welke?
Kenmerken 

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Link