W22 EN 2H2 UNIT 6.2/6.3

back to work
1 / 35
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 150 min

Items in this lesson

back to work

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

this week
Deze week bestaat weer uit 3 lessen. 

Een mix van grammatica, nieuwe woordjes, nieuwe zinnen, lezen en kijk- en luistervaardigheid.

Geniet ervan :)

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Goals this week
Aan het einde van de week ...
...beheers je some/any
...beheers je de woordjes van lesson 2 en 3
...beheers je de zinnen van lesson 2
...is je leesvaardigheid verbeterd d.m.v. readtheory
...is je kijk- en luistervaardigheid verbeterd.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Goals today
Aan het einde van de les...
...beheers je some/any
...beheers je de woordjes van lesson 2
...is je leesvaardigheid verbeterd d.m.v. readtheory

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

SOME & ANY
Betekenis: een paar, een beetje, wat, enkele
Maar wanneer gebruik je some en wanneer gebruik je any?

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

SOME • when to use it? 
1. In bevestigende / positieve zinnen
   We bought some flowers
2. In een vraag als je verwacht dat het 
   antwoord "ja" is
   Can I have some water please?
3. Bij een aanbod of verzoek
   Would you like some tea?
   
    
 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

ANY • when to use it?
1. In ontkennende / negatieve zinnen


2. In vraagzinnen - waarvan het antwoord 
     nog niet zeker is

We didn't buy any flowers.
They arrived without any delay.

Slide 7 - Slide

Bij vraagzinnen: hoe maak je duidelijk aan de leerlingen om welke zinnen het gaat. Aangezien vraagzinnen ook some kunnen bevatten. 
ANY • when to use it?
1. In ontkennende / negatieve zinnen


2. In vraagzinnen - waarvan het antwoord 
     nog niet zeker is
     Do you have any luggage?
             
We didn't buy any flowers.
They arrived without any delay.
negative

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

SOMEANY 
Gebruik je bij: 

- Bevestigende zinnen;
- Vragen waarbij je verwacht dat het antwoord "ja" is;
- Als het een aanbod of verzoek is.
Gebruik je bij: 

- Ontkennende / Negatieve zinnen;
- Alle andere vraagzinnen.


Let op woorden zoals,
without, hardly, never

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

SOME / ANY

They didn't make ... mistakes
A
some
B
any

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

SOME / ANY

I am going to buy ... flowers.
A
some
B
any

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

SOME / ANY

I can't pay. I haven't got ... money.
A
some
B
any

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

SOME / ANY

I haven't seen ... good movies lately.
A
some
B
any

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

SOME / ANY

Those apples look nice! Shall we get ...?
A
some
B
any

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

COMBINING SOME & ANY
Some and any kunnen ook in andere vormen voorkomen:
  • Somebody -- anybody
  • Something -- anything
  • Someone -- anyone
  • Somewhere -- anywhere 

Hierbij wordt de betekenis: iemand, ergens 
of iets en de regels blijven hetzelfde :)

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

WHAT NOW? 
Extra uitleg nodig? No worries! 
Try the video on the next slide of stel je vraag via teams!

Alles begrepen? Super!
Begin dan alvast met de oefeningen.

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Video

This item has no instructions

eDition
Maak van unit 6.2 de volgende opdrachten:
  • 9 t/m 13 + 15

Kom daarna terug voor Readtheory.

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Time to read in Readtheory - 15 mins
timer
17:00

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Goals today
Aan het einde van deze les...
...beheers je de woordjes van lesson 2
...heb je kennis gemaakt met de woordjes van lesson 3
...beheers je de zinnen van lesson 2 

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

planning
Vandaag werk je alleen aan opdrachten in eDition.
Als dat klaar is, ben je klaar voor vandaag. 

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

eDition
Ga aan de slag met de volgende opdrachten. 
Als je ze af hebt ben je klaar :) 
maak van 6.2: 
  • practise more-> phrases 1 + 2 & words 1 + 2
maak van 6.3:
  • exercise 20 t/m 26

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Goals today
Aan het einde van deze les...
...beheers je de woordjes van lesson 3
...heb je kennis gemaakt met de wh-questions voor week 23
...is je kijk- en luistervaardigheid verbeterd

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

eDition
Maak de volgende opdrachten in je digitale werkboek. 
Kom hier terug als je klaar bent.
Maak van 5.3: practise more -> vocab 1 + 2

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Welcome back
Je gaat nog 2 dingen afronden. 
Ten eerste zie je op de volgende slides de wh-questions. 
Deze neem je 1x door. 
Ten tweede maak je de luisteropdrachten van  les 1 en les 2.

Als je dan de doelen hebt gecheckt ben je klaar voor deze week. 

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Check your goals
check of je de doelen van deze week gehaald hebt op de volgende dia.

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Goals this week
Aan het einde van de week ...
...beheers je some/any
...beheers je de woordjes van lesson 2 en 3
...beheers je de zinnen van lesson 2
...is je leesvaardigheid verbeterd d.m.v. readtheory
...is je kijk- en luistervaardigheid verbeterd.

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Slide 35 - Slide

This item has no instructions