D2BTh5 B1 Je verandert

D2BTh5 
 B1: Je verandert
Info gebruikt van:
Malmberg methode Biologie en verzorging voor jou
Biologiepagina.nl
Bioplek.org
Biologieweb.nl
e.a. 
1 / 46
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 2

This lesson contains 46 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

D2BTh5 
 B1: Je verandert
Info gebruikt van:
Malmberg methode Biologie en verzorging voor jou
Biologiepagina.nl
Bioplek.org
Biologieweb.nl
e.a. 

Slide 1 - Slide

Opdrachten (huiswerk)
Handboek:   Lezen blz.  30 t/m 34
                         Noteer de gekleurde woorden in je schrift.

Werkboek blz. 36 t/m 39

Maak opdracht: 4 t/m 6

Slide 2 - Slide

Puber, je verandert

Slide 3 - Mind map

Slide 4 - Video

Wat wil je vragen over relaties en seksualiteit?  
Stop je vraag in de doos (zonder of met je naam). Elke les worden een paar vragen beantwoord.
Afspraak
Gebruik woorden die tijdens de les N&Z worden gebruikt (ze staan in het boek). 
Geen onzinvragen, dat zou jammer zijn van de tijd :)
Vragen die gesteld worden, worden gesteld met respect voor iedereen, ongeacht de seksuele voorkeur.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Geestelijke veranderingen
In de pubertijd veranderen je gevoelens en gedachten. 
Dit noem je geestelijke veranderingen. Je krijgt steeds meer belangstelling voor anderen. 

Seksuele gevoelens en verlangens worden belangrijker. 
Als iemand zich sterk aangetrokken voelt voor één persoon wordt diegene mogelijk verliefd of krijgt verkering. Daarom kan de puberteit een leuke en spannende tijd zijn. 

Onzekerheid hoort ook bij de pubertijd. Soms zijn er woede-uitbarstingen of huilbuien, zijn er gevoelens van eenzaamheid of verdriet. Als iemand ouder wordt, worden die gevoelens weer minder.

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Sociale veranderingen
In de pubertijd ga je je zelfstandiger gedragen tegenover de mensen thuis en op school. Je maakt meer je eigen keuze op gebied van bijvoorbeeld muziek en kleding.

Ook ga je anders om met vrienden of vriendinnen. Hun mening wordt steeds belangrijker en 'je wilt erbij horen'.

Tijdens de pubertijd wil je graag zelf beslissen wat goed voor je is. Ouders of docenten verbieden soms dingen en dat vind jij misschien iets 'uit de kinderwereld'. Jij geeft eerder je mening en dat kan tot discussie leiden. Soms is het lastig om samen een conflict op te lossen.

Jij en je omgeving moeten wennen omdat jij in de puberteit sociaal verandert.

Slide 9 - Slide

Lichamelijke veranderingen
Secundaire geslachtskenmerken:
Dit zijn lichameijke veranderingen die tijdens de puberteit, vanaf het 10e levensjaar  plaatsvinden:
- haargroei onder je oksels en bij je 
  geslachtsorganen
- groeispurt: je begint sneller te groeien

Primaire geslachtskenmerken:
- jongen : penis en balzak
- meisje : vagina en schaamlippen


De kenmerken waaraan je het geslacht (man of vrouw) herkent, noem je de geslachtskenmerken.

Slide 10 - Slide

geslachtskenmerken
Hormonen
Stoffen die allerlei processen in je lichaam regelen
Hormoonklieren
Klieren die de hormonen (stoffen) produceren.
Ze geven de hormonen af aan het bloed.

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

"De baard in de keel"

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Link

Slide 15 - Video

Slide 16 - Slide

Geslachtskenmerken
Primair:
het is er al bij de geboorte

Secundair:
 het ontstaat in de puberteit

Slide 17 - Slide

Veranderen
Je verandert in je eigen tempo.

Lichamelijke veranderingen komen niet allemaal tegelijk.

Sommige jongens krijgen geen borsthaar en sommige mannen hebben weinig baardgroei.

Sommige meisjes zijn voor het eerst ongesteld als ze 11 jaar zijn, anderen als ze 16 jaar zijn.
Onzeker zijn
De veranderingen kunnen je onzeker maken over bijv.
- de grootte van de penis of de borsten
- over je uiterlijk in het algemeen
- of je erbij hoort

Slide 18 - Slide

De schaamlippen bij een vrouw zijn
A
Primaire geslachtskenmerken
B
Secundaire geslachtskenmerken
C
geen geslachtskenmerken
D
alleen de man heeft schaamlippen

Slide 19 - Quiz

Aan welke geslachtskenmerken kun je het verschil zien tussen jongens en meisjes?
A
Primaire geslachtskenmerken
B
Secundaire geslachtskenmerken
C
Primaire en secundarie geslachtskenmerken
D
Aan geen van beiden

Slide 20 - Quiz

De brede heupen en okselhaar zijn...
A
Primaire geslachtskenmerken
B
Secundaire geslachtskenmerken

Slide 21 - Quiz

De borsten van de vrouw zijn
A
primaire geslachtskenmerken
B
secundaire geslachtskenmerken
C
geen geslachtskenmerken
D
primaire en secundaire geslachtskenmerken

Slide 22 - Quiz

Primaire geslachtskenmerken
ontstaan in de puberteit?
A
juist
B
onjuist

Slide 23 - Quiz

De penis en de balzak zijn...
A
Primaire geslachtslenmerken
B
Secundaire geslachtskenmerken

Slide 24 - Quiz

Wanneer kun je de primaire geslachtskenmerken bij de mens zien?
A
Vanaf de geboorte
B
Tijdens de puberteit
C
Als de mens volwassen geworden is

Slide 25 - Quiz

In de puberteit verander je,
dit komt door....
A
De groeispurt
B
Hormonen
C
School
D
de primaire geslachtskenmerken

Slide 26 - Quiz

Welke uitspraak is NIET waar?
A
Het realisme verbeeldt de harde werkelijkheid van de arbeiders en lagere klasse
B
Het realisme brak met de tradities en regels van de schilderkunst
C
Het realisme is alleen van toepassing op de schilderkunst
D
De Industriële Revolutie zorgde in de 19e eeuw voor grote sociale veranderingen

Slide 27 - Quiz

Hormonen zijn:
A
Regelstoffen
B
Voedingsbestanddelen
C
Geslachtskenmerken
D
hormoonklieren

Slide 28 - Quiz

In welke levensfase beginnen de voortplantingsorganen te functioneren en komen de secundaire geslachtskenmerken tot ontwikkeling?
A
Schoolkind
B
Volwassene
C
Pubertijd
D
Adolescent

Slide 29 - Quiz


Dat je soms onzeker bent over hoe je met je klasgenoten moet omgaan, komt door ....
A
sociale veranderingen
B
geestelijke veranderingen
C
lichamelijke veranderingen
D
geen enkele verandering

Slide 30 - Quiz

Aan welke geslachtskenmerken kun je het verschil zien tussen jongens en meisjes?
A
Primaire geslachtskenmerken
B
Secundaire geslachtskenmerken
C
Primaire en secundarie geslachtskenmerken
D
Aan geen van beiden

Slide 31 - Quiz

Waar zorgt testosteron
(een hormoon) voor?
A
Dekkingsdrift en secundaire geslachtskenmerken
B
Primaire geslachtskenmerken

Slide 32 - Quiz

De brede heupen en okselhaar zijn...
A
Primaire geslachtskenmerken
B
Secundaire geslachtskenmerken

Slide 33 - Quiz

Primaire geslachtskenmerken
ontstaan in de puberteit?
A
juist
B
onjuist

Slide 34 - Quiz

Wat klopt er NIET
A
Je wordt geboren met primaire geslachtskenmerken
B
primaire geslachtskenmerken krijg je in de puberteit
C
een secundair geslachtskenmerk is baardhaar
D
vagina en de penis zijn primaire geslachtskenmerken

Slide 35 - Quiz

Secundaire geslachtskenmerken bij meisjes ontstaan onder invloed van oestrogenen
(een hormoon)
A
juist
B
onjuist

Slide 36 - Quiz


Dat je soms onzeker bent over hoe je je voelt en hoe je denkt, komt door ....
A
sociale veranderingen
B
geestelijke veranderingen
C
lichamelijke veranderingen
D
geen enkele verandering

Slide 37 - Quiz

Wanneer kun je de primaire geslachtskenmerken bij de mens zien?
A
Vanaf de geboorte
B
Tijdens de puberteit
C
Als de mens volwassen geworden is
D
Die zie je nooit

Slide 38 - Quiz

Welke veranderingen
zijn er in de puberteit?
A
Geestelijke
B
Lichamelijke
C
Sociale
D
A, B en C zijn allemaal goed

Slide 39 - Quiz

Wat is de groeispurt
A
Snelle groei van geslachtsdelen
B
Snelle groei van je lichaam

Slide 40 - Quiz

In de pubertijd
Wat is NIETwaar?
A
krijg je meer een eigen mening
B
wil je vaak graag ergens bijhoren
C
ga je anders om met vrienden dan vroeger
D
ben je super zeker van jezelf op alle gebieden

Slide 41 - Quiz

Leerdoel1. Je weet en kunt uitleggen welke geestelijke, sociale en lichamelijke veranderingen 
   er zijn tijdens de pubertijd

2. Je weet en kunt uitleggen wat de primaire geslachtskenmerken zijn bij jongens 
    en meisjes


Slide 42 - Slide

Wat heb je geleerd?

Slide 43 - Mind map

Wat vind je nog lastig?
Hoe ga je dat aanpakken?

Slide 44 - Mind map

Slide 45 - Video

Slide 46 - Video