Basis GHZ - Les 1 - 2023-2024

Basis Gehandicaptenzorg
Leerjaar 2 - 1e Bijeenkomst


1e bijeenkomst
Februari - Juli 2022
1 / 18
next
Slide 1: Slide
Mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperkingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Basis Gehandicaptenzorg
Leerjaar 2 - 1e Bijeenkomst


1e bijeenkomst
Februari - Juli 2022

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

In de gehandicaptenzorg heb je als verpleegkundige niets te zoeken!
0100

Slide 2 - Poll

This item has no instructions

Mijn motivatie in deze module
😒🙁😐🙂😃

Slide 3 - Poll

This item has no instructions

Doelstelling
Aan het einde van deze les(senreeks)...
- heb je inzicht in de lesopbouw van de module basis gehandicaptenzorg
- beeldvorming en geschiedenis van de gehandicaptenzorg
- heb je ervaringen kunnen delen aangaande jouw kennis met de gehandicaptenzorg
- heb je een beeld hoe het werken in de gehandicaptenzorg gaat
 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Opbouw module
Aan de hand van verschillende thema's neemt de docent je mee in de gehandicaptenzorg in Nederland. De module kun je met een voldoende afronden wanneer je:
- actief meedoet tijdens de lessen
- minimaal 80% van de lessen aanwezig bent
- alle opdrachten zijn afgerond en ingeleverd in It's Learning

De module is dusdanig opgebouwd aan de hand van eerst basis kennis rondom doelgroep zorgvragers, hierna de verdieping in verschillende gebieden.
Lessen of thema's kunnen tussentijds gewijzigd worden op basis van ontwikkelingen.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Video

This item has no instructions

Geschiedenis van de gehandicaptenzorg

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Geschiedenis van de gehandicaptenzorg
1569: Opening "dolhuizen". Hier worden mensen opgesloten die ongewenst zijn. Er werd daarbij gesproken over mensen met geestesziekten. Kenmerken van de dolhuizen waren o.a.: 
         - Mensen werden opgesloten en vastgebonden
         - Dolhuis verdienden hun geld met gekkenkermis. 
1841: In deze wet staat dat krankzinnigen recht hebben op verpleging en genezen moeten worden.

Daaronder vallen mensen met verstandelijk beperkingen, doof(stom)heid en psychiatrische stoornissen.  
1855: Idiotenschool.  Doel: ‘De lichamelijke, verstandelijke en zedelijke vorming van kinderen die door gebrekkig of verkeerd ontwikkelde geestesvermogens voor het gewone, zelfs lager onderwijs ongeschikt zijn.' Zeer diep idioten werden echter niet opgenomen, omdat er enige hoop moest zijn op ontwikkeling, genezing of verbetering.
Uitgangspunt: ieder kind kan iets leren.
1900-1955: Er kwam verbeteringen in de zorg:
* Revalidatieklinieken voor kinderen met een lichamelijke beperking.
* Verschil maken tussen ‘geesteszieken’ en ‘zwakzinnigen’.
* Zwakzinnigen indelen: idioten, imbecielen en debielen.Slide 8 - Slide

De woorden ‘idioot’, ‘imbeciel’ en ‘debiel’ zijn inmiddels (2022) verouderde termen, die de dokter dus niet meer gebruikt. Oorspronkelijk waren idioten mensen die geboren werden met de allerlaagste intelligentie. Daarna, met meer intelligentie, kwam imbecielen en tot slot debielen. Tegenwoordig spreekt men van ‘verstandelijk beperkt’ en van ‘licht, matig, ernstig of diep zwakzinnig’.
Geschiedenis van de gehandicaptenzorg
1945: Na de Tweede Wereldoorlog, scholen voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking. Medisch model wordt ontwikkelingsmodel. Oprichting van inrichtingen, grote groepen 60-100 mensen, weinig contact met ouders. Accent van de zorg ligt op ‘opbergen’. Ver van de directe maatschappij.
1955-1990: Vernieuwingen in de zorg: Bouw van eigen woonvoorzieningen voor met een beperking (het Dorp), ontdekkingen over de oorzaken van een beperking, geen sprake meer van ‘eigen schuld’,  ouderverenigingen en meer kennis door opkomst orthopedagogen en psychologen. 
Vanaf 1990: Meer aandacht voor zelfbeschikking van mensen met een beperking en voor zorg op maat.
* Van aanbod gestuurde zorg naar vraaggerichte zorg
* Integratie is het uitgangspunt.
* Wetten: WVGGZ, WZD, WGBO en PGB, Wet verplichte ggz (Wvggz), Wet zorg en dwang (Wzd), Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst, (WGBO) en Persoons gebonden budget (PGB)
* Van grote woonvoorzieningen naar gewone huizen, buurten Fokuswoningen, thuiszorg, appartementencomplexen.
* regie over eigen leven. 
* Meer aandacht voor de kwaliteit van leven, vanaf 2017 een eigen kwaliteitskader voor de gehandicaptenzorg.Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Hoe noemden ze in 1855 een school voor kinderen met een verstandelijke beperking?
A
Mytylschool
B
Idiotenschool
C
Krankzinnigenschool
D
Het Dorp

Slide 10 - Quiz

 Doel: ‘De lichamelijke, verstandelijke en zedelijke vorming van kinderen die door gebrekkig of verkeerd ontwikkelde geestesvermogens voor het gewone, zelfs lager onderwijs ongeschikt zijn.'
Zeer diep idioten werden echter niet opgenomen, omdat er enige hoop moest zijn op ontwikkeling, genezing of verbetering.
Uitgangspunt: ieder kind kan iets leren
Ervaringen
Op de volgende pagina vul je jouw ervaringen in de met de gehandicaptenzorg.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Wat voor ervaringen heb jij met de doelgroep "gehandicaptenzorg"?

Slide 12 - Open question

This item has no instructions

Hart voor de zorg - werken in de gehandicaptenzorg

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Video

This item has no instructions

Wat maakte op jou het meeste indruk?

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

Doelstelling
Aan het einde van deze les(senreeks)...
- heb je inzicht in de lesopbouw van de module basis gehandicaptenzorg
- beeldvorming en geschiedenis van de gehandicaptenzorg
- heb je ervaringen kunnen delen aangaande jouw kennis met de gehandicaptenzorg
- heb je een beeld hoe het werken in de gehandicaptenzorg gaat
 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

In de gehandicaptenzorg heb je als verpleegkundige niets te zoeken!
0100

Slide 17 - Poll

This item has no instructions

Einde

Slide 18 - Slide

This item has no instructions