Samenvatten op examen deel 3

1 / 17
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 4

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Deze les leer je
• hoofd- en bijzaken herkennen;
• onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken;
• kernzinnen herkennen;
• hoofdgedachte herkennen.

De uitleg wordt afgewisseld met vragen. Straks volgen enkele verwerkingsopdrachten.

Slide 3 - Slide

Als je kort wilt vertellen waar
een tekst over gaat geef je
timer
1:00
A
hoofdzaken
B
bijzaken

Slide 4 - Quiz

Wat zijn hoofdzaken?
timer
1:00
A
de hoofdgedachte en de kernzin samen
B
Wat in een tekst belangrijk is
C
de inleiding
D
de alinea's

Slide 5 - Quiz

Hoofdzaken lees je in de
timer
1:00
A
inleiding en de kernzin
B
kernzin
C
inleiding, slot en kernzin

Slide 6 - Quiz

HOOFDZAKEN

- alle belangrijke zaken die over een onderwerp worden gegeven

- hoofdzaken lees je vaak in de inleiding, in het slot en in de kernzin van elke alinea

- tussenkopjes en anders gedrukte woorden kunnen ook helpen om hoofdzaken te vinden

Slide 7 - Slide

BIJZAKEN

- de minder belangrijke informatie over het onderwerp


- bijzaken kun je weglaten in een tekst, het belangrijkste blijft over


Slide 8 - Slide

HOOFDZAKEN

- meestal aan het begin of het einde

- feiten, jaartallen of eigenschappen


Samenvatting:

alleen hoofdzaken opschrijven

BIJZAKEN

- extra uitleg en voorbeelden


- maken de tekst leuker, duidelijker en beter te begrijpen

Slide 9 - Slide

Wat is een kernzin?
timer
1:00
A
De eerste zin van de inleiding
B
De laatste zin van het slot
C
De belangrijkste zin van een tekst
D
De belangrijkste zin van een alinea

Slide 10 - Quiz

KERNZINNEN
- in een kernzin zet een schrijver vaak het belangrijkste van de alinea: de hoofdzaak
- andere zinnen bevatten bijzaken, minder belangrijke dingen

- kernzin is meestal eerste of laatste zin van de alinea

Slide 11 - Slide

De hoofdgedachte is...
timer
1:00
A
de kernzin
B
de hoofdzaken
C
het belangrijkste van een tekst in één zin.
D
de samenvatting

Slide 12 - Quiz

HOOFDGEDACHTE van een tekst


- het belangrijkste van een tekst kan in één zin samengevat worden:

de hoofdgedachte

Slide 13 - Slide

HOOFDGEDACHTE van een tekst
- je vindt de hoofdgedachte van een tekst door de vraag te stellen:
Wat is het belangrijkste wat in de tekst over het onderwerp wordt gezegd?

- de hoofdgedachte van een tekst staat vaak in de inleiding of in het slot van een tekst

 

Slide 14 - Slide

Aan de slag
We gaan met een oude examentekst aan de slag. Deze tekst geeft goed weer hoe je op het examen moet samenvatten. We gaan onder andere met de hoofdgedachte bezig.

Slide 15 - Slide

De volgende keer...
Gaan we nog wat meer in op dit onderdeel en oefenen we weer met opdrachten.

Slide 16 - Slide

hoofdzaak
bijzaak
kernzin
functie van andere alinea's 
uitleg / voorbeelden
belangrijkste informatie
hierin staat de hoofdzaak / belangrijkste informatie
minder belangrijke informatie

Slide 17 - Drag question