Toets Periode 3 Laatste les

Leerdoelen
 1. R
 2. T1
 3. T2
 4. I


Welkom ZV3C:
1 / 24
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Leerdoelen
 1. R
 2. T1
 3. T2
 4. I


Welkom ZV3C:
Slide 1 - Slide

Leerdoelenkaart Toets Periode 3
H6: Vaardigheden en vergelijkingen (par 6.1 t/m 6.5) 
 
 • Je kunt haakjes wegwerken
 •  Je kunt breuken en wortels herleiden
 •  Je weet wat omgekeerd evenredig verband betekent en je kunt de formule hiervan opschrijven in de vorm y=a/x
 •  Je kunt gebroken vergelijkingen en wortel vergelijkingen oplossen
H7: Goniometrie (par 7.1 t/m 7.4)

 •  Je kunt in een rechthoekige driehoek een zijde berekenen mbv de stelling van Pythagoras
 •  Je kunt in een rechthoekige driehoek het hellingsgetal berekenen
 •  Je kunt rekenen met het hellingspercentage
 •  Je weet de goniometrische verhouding (sin, cos, tan) op te schrijven
 •  Je weet hoe je met goniometrische verhoudingen lijnstukken en hoeken berekent in een rechthoekige driehoek
 •  Je kunt in praktische situaties mbv goniometrie afstanden en hoeken berekenen

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Test je rekenmachine!

Slide 4 - Slide

Aan de slag
Maken
Herhaling H7
Opgave 3, 6, 7, 8  (blz. 80 - blz. 82)

Herhaling H6 (indien nog niet gemaakt)
Opgave 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6, 7a, 9a, 11a, 12a, 14a,b,c (blz. 40 - blz. 43)
Herhaling H7Slide 5 - Slide

Welke opgaves wil je uitgelegd hebben?

Slide 6 - Open question

Leerdoelenkaart Toets Periode 3
H6: Vaardigheden en vergelijkingen (par 6.1 t/m 6.5) 
 
 • Je kunt haakjes wegwerken
 •  Je kunt breuken en wortels herleiden
 •  Je weet wat omgekeerd evenredig verband betekent en je kunt de formule hiervan opschrijven in de vorm y=a/x
 •  Je kunt gebroken vergelijkingen en wortel vergelijkingen oplossen
H7: Goniometrie (par 7.1 t/m 7.4)

 •  Je kunt in een rechthoekige driehoek een zijde berekenen mbv de stelling van Pythagoras
 •  Je kunt in een rechthoekige driehoek het hellingsgetal berekenen
 •  Je kunt rekenen met het hellingspercentage
 •  Je weet de goniometrische verhouding (sin, cos, tan) op te schrijven
 •  Je weet hoe je met goniometrische verhoudingen lijnstukken en hoeken berekent in een rechthoekige driehoek
 •  Je kunt in praktische situaties mbv goniometrie afstanden en hoeken berekenen

Slide 7 - Slide

Huiswerk
Leren
Hoofdstuk 6


Slide 8 - Slide

Bedankt!

Slide 9 - Slide

Welke begrippen zijn op deze opgave van toepassing?
(x − 3)(x + 2y − 1)
A
Merkwaardig product
B
Haakjes wegwerken
C
Product
D
Veelterm

Slide 10 - Quiz

Welke begrippen zijn op deze opgave van toepassing?
(5 − 2x)(x + 2) + 2(x − 4)²
A
Merkwaardig product
B
Haakjes wegwerken
C
Product
D
Drieterm

Slide 11 - Quiz

Herhaling
Herhaling 1 + 2

Slide 12 - Slide

Welke begrippen zijn op deze opgave van toepassing? Herleid.

y=2x2x2+10x
A
Door dezelfde factor delen
B
Ontbinden in factoren
C
Product
D
Merkwaardig product

Slide 13 - Quiz

Herhaling
Herhaling 3
Product -12
-12 + 1 = -11
-6 + 2  = -4
-4 + 3 = -1
-3 + 4 = 1
-2 + 6 = 4
-1 + 12 = 11

Slide 14 - Slide

Welke begrippen zijn op deze opgave van toepassing? Herleid.

x4x2x+2x+1
A
Door dezelfde factor delen
B
Gelijknamig maken
C
Product
D
Noemer

Slide 15 - Quiz

Herhaling
Herhaling 4 + 5

Slide 16 - Slide

Welke stap leidt het snelst tot een oplossing?

x54=x2
A
Door dezelfde factor delen
B
Gelijknamig maken
C
Kruislings vermenigvuldigen
D
Ontbinden in factoren

Slide 17 - Quiz

Herhaling
Herhaling 7

Slide 18 - Slide

Welke begrippen zijn op deze opgave van toepassing? Herleid.

637
A
Merkwaardig product
B
Factor voor het wortelteken
C
Gelijksoortige wortel
D
Ontbinden in factoren

Slide 19 - Quiz

Herhaling
Herhaling 9

Slide 20 - Slide721=3
A
Waar
B
Niet waar

Slide 21 - Quiz

Herhaling
Herhaling 11 + 12

Slide 22 - Slide

Welke stappen zijn nodig voor deze opgave? Los op.

2x+5+1=7
A
Door dezelfde factor delen
B
Kwadrateer het linker-en rechterlid
C
Gelijknamig maken
D
Isoleer de wortel

Slide 23 - Quiz

Herhaling
Herhaling 14

Slide 24 - Slide