Bs 2 DNA-replicatie

Thema 2. DNA 
Benodigheden
- Boek & Binas
- Schrift
- Pen, potlood, etc
- Rekenmachine

Cijfer
- NEE


Lessonup
- JA
Tassen in
de tassenkast
Telefoons op de hoek van de tafel
1 / 44
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 44 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Thema 2. DNA 
Benodigheden
- Boek & Binas
- Schrift
- Pen, potlood, etc
- Rekenmachine

Cijfer
- NEE


Lessonup
- JA
Tassen in
de tassenkast
Telefoons op de hoek van de tafel

Slide 1 - Slide

today''s program 
terugblik vorige les via vragen 
DNA - replicatie 
huiswerk 

  Slide 2 - Slide

  Leerdoelen: 'wat ik ga leren'
  Ik kan... 
   • de bouw en functie beschrijven van DNA 


   nieuwe begrippen:
   genoom -
   mtDNA -
   nucleotide -
   helixstructuur -
   sequentie -
   niet-coderend DNA -
    vorige les  

    Slide 3 - Slide

    1: testje: wat weet je nog/al van DNA?
    2. bs 3: DNA-replicatie 

    Slide 4 - Slide

    Zet in de juiste volgorde van GROOT naar KLEIN
    Cel
    Celkern
    Chromosoom
    DNA
    molecuul
    Nucleotide
    Stikstofbase

    Slide 5 - Drag question

    Wat is de juiste volgorde van groot naar klein?
    A
    chromosoom , gen, nucleotide, base
    B
    chromosoom, gen, base, nucleotide
    C
    gen, chromosoom, nucleotide, base
    D
    gen, chromosoom, nucleotide, base

    Slide 6 - Quiz

    DNA
    celern
    Cel
    Chromosoom
    Gen

    Slide 7 - Drag question

    Welke vormen van DNA zijn er
    A
    kern DNA
    B
    mitochondriaal DNA
    C
    chloroplast DNA
    D
    alle drie

    Slide 8 - Quiz

    De bouwsteen van DNA is:
    A
    Aminozuur
    B
    Nucleotide
    C
    Hexose
    D
    Pentose

    Slide 9 - Quiz

    Welke is geen stikstofbase?
    A
    Adenine
    B
    Guanine
    C
    Telomerine
    D
    Cytosine

    Slide 10 - Quiz

    Een allel is een variant van een
    A
    basepaar
    B
    nucleotide
    C
    gen
    D
    chromosoom

    Slide 11 - Quiz

    Welke stikstofbase is specifiek voor RNA
    A
    Uracil
    B
    Guanine
    C
    Adenine
    D
    Cytosine

    Slide 12 - Quiz

    Wat betekent de DNA-helix bestaat uit twee complementaire strengen?

    Slide 13 - Open question

    Welk kenmerk van ons erfelijk materiaal is niet universeel bij levende organismen?
    A
    De aaneenschakeling van desoxyribose en fosfaat
    B
    De aanwezigheid van 4 basen: A, C, T en G
    C
    De aanwezigheid van twee complementaire strengen
    D
    De sequentie van de nucleotiden

    Slide 14 - Quiz

    Hoeveel procent van ons DNA bestaat uit genen?
    A
    0-5%
    B
    10-50%
    C
    5-10%
    D
    50-80%

    Slide 15 - Quiz

    Hoeveel procent van onze genen ligt op het kernDNA?
    A
    100%
    B
    meer dan 99,5%
    C
    95-99%
    D
    80-90%

    Slide 16 - Quiz

    Verbind de volgende termen tot een correct geheel:
    DNA - eiwitten - histonen - nucleosomen- koppelings-DNA - chromosoom - niet-coderend DNA

    Slide 17 - Open question

    Wat betekent het begrip 'sequentie'
    A
    de volgorde van nucleotiden
    B
    de volgorde van nucleosomen
    C
    de volgorde van N-basen
    D
    de volgorde van genen

    Slide 18 - Quiz

    Bouw DNA en RNA nucleotide

    Slide 19 - Slide

    Slide 20 - Link

    Leerdoelen: 'wat ik ga leren'
    Ik kan... 
    • het proces van DNA-replicatie toelichten en beschrijven 


    Nieuwe begrippen:
    DNA-replicatie - replicatiebel - primer - DNA-polymerase
    afleesrichting - leidende en volgende streng -okazaki fragment
    DNA-ligase - centromeer -telomeer 

     deze les 

     Slide 21 - Slide

     DNA- replicatie (=verdubbeling)
     Een replica maken, een exacte kopie.
     Nodig voor de celdeling -> 2 exact dezelfde kernen.

     Slide 22 - Slide

     Slide 23 - Video

     bekijken van de afbeeldingen in het boek 

     Slide 24 - Slide

     Slide 25 - Slide

     Verdubbeling van materiaal voor celdeling

     Slide 26 - Slide

     Slide 27 - Slide

     Slide 28 - Slide

     wat heb je geleerd?

     Slide 29 - Open question

     wat zou je nog willen weten?

     Slide 30 - Open question

     huiswerk
     maak opdrachten 5 t/m 10

     Slide 31 - Slide

     today''s program 
     terugblik vorige les via vragen 

     DNA - replicatie : toepassingen

     Huiswerk

      Slide 32 - Slide

      Leerdoelen: 'wat ik ga leren'
      Ik kan... 
      • het proces van DNA-replicatie toelichten en beschrijven 


      Nieuwe begrippen:
      DNA-replicatie - replicatiebel - primer - DNA-polymerase
      afleesrichting - leidende en volgende streng -okazaki fragment
      DNA-ligase - centromeer -telomeer 

       vorige les 

       Slide 33 - Slide

       Leerdoelen: 'wat ik ga leren'
       Ik kan... 
       • het verschil aangeven tussen replicatie van een bacterie en die van een eukaryoot 
       • uitleggen op welke manieren de basenvolgorde in het DNA kan worden bepaald 
       • uitleggen hoe met verkregen gegevens door DNA de graad van verwantschap van soorten kan worden vastgesteld. 

       Nieuwe begrippen:

        deze les 

        Slide 34 - Slide

        vraag 8

        Slide 35 - Slide

        PCR (kunstmatige DNA replicatie) = 
        polymerase chain reaction
        doel:
        vermeerderen DNA
        maak hierna opdracht 10

        Slide 36 - Slide

        Slide 37 - Link

        doel:
        bepalen nucleotide-
        volgorde 

        Slide 38 - Slide

        maak opdracht 11 en 

        Slide 39 - Slide

        DNA fingerprinting

        Slide 40 - Slide

        Slide 41 - Link

        Slide 42 - Video

        huiswerk
        leer basisstof 2
        maak opdrachten 9 t/m 14

        Slide 43 - Slide

        exit ticket 
        1. vertel in het kort wat pcr is
        2. welke andere toepassingen (dan voor zwangerschapsonderzoek) zijn er voor pcr? 

        Slide 44 - Slide