Kerntaak 2 - Les 10 - Voorbereidingsfase

(Sport)evenementen organiseren
1 / 11
next
Slide 1: Slide
Kerntaak 2MBOStudiejaar 1

This lesson contains 11 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

(Sport)evenementen organiseren

Slide 1 - Slide

Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Voorbereidingsfase
Nazorg 
Initiatieffase 
Uitvoeringsfase

Slide 2 - Drag question

Vier fasen van organiseren
Fase 1:     Initiatieffase 
Fase 2:     Voorbereidingsfase
Fase 3:     Uitvoeringsfase
Fase 4:     Nazorg 

Slide 3 - Slide

Voorbereidingsfase
In de initiatieffase heb je een voorbereidend draaiboek opgesteld. Alle werkzaamheden heb je hierin opgenomen en het is duidelijk wie wat wanneer doet.
  
De belangrijkste werkzaamheden tijdens de voorbereidingsfase zijn;
  • Uitvoeren werkzaamheden voorbereidend draaiboek
  • Opstellen dagdraaiboek
  • Plannen en uitwerken van de onderdelen van het dagdraaiboek

Slide 4 - Slide

Uitvoering voorbereidend draaiboek
Het is belangrijk dat één persoon van de projectgroep controleert of de medewerkers hun werkzaamheden op tijd uitvoeren en of iedereen zich aan de afspraken houdt.

Loopt alles goed > geen problemen!

Niet op tijd af > bespreken! Voortgang controleren voor deadline is van belang.

Slide 5 - Slide

Opstellen dagdraaiboek
Maak gebruik van de kwaliteiten van de medewerkers.

Het dagdraaiboek bevat in chronologische volgorde alle werkzaamheden die op de dag zelf gedaan moeten worden. Ook nu geef je weer aan wie wat moet gebeuren op welk moment. (eventueel kolom; controle/opmerkingen)

Na de opdracht vorm je meteen al een idee. Als alles duidelijk is (activiteiten, organisatievorm) dan heb je de meeste contouren van je dagdraaiboek. De overige werkzaamheden worden dan opgenomen.

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Planning + uitwerking onderdelen dagdraaiboek 
Uitwerking van ... weggezet in tijd: 

  • Het programma (wie » welke activiteiten, opening, slot, activiteiten » programmaboekje) 
  • Deelnemers (wie » ontvangst en begeleiding van deelnemers)
  • Organisatie (wie » uitdelen programmaboekje, ophalen uitslagen, secretariaat)
  • Accommodatie/materialen (wie » accommodatie, materialen, kleedkamers, catering)
  • Medewerkers/vrijwilligers ( wie » ontvangst, informeren, begeleiden )
  • EHBO ( wie » verantwoordelijk EHBO, ontvangen, bedanken )

Slide 8 - Slide


Voorbeeld programma schema

Ingevuld schema

Slide 9 - Slide

Voorbeeld programmaboekje 
toevoegen: speelschema's, spelregels,  plattegrond, ... 

Slide 10 - Slide

Vragen?

Slide 11 - Slide