1.1 Je moet keuzes maken!

4 mavo
1.1 Je moet keuzes maken!
1 / 49
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

This lesson contains 49 slides, with interactive quizzes, text slides and 12 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Introduction

Je leert in deze les dat je je kunt verzekeren tegen de financiële gevolgen van een schade. Je leert wat een premie is, en wat het eigen risico daar voor invloed op heeft.

Items in this lesson

4 mavo
1.1 Je moet keuzes maken!

Slide 1 - Slide

Behoeften

Slide 2 - Mind map

Lesdoelen 1.1
  • Welke behoeften heb je?
  • Wat betekent 'schaarste' bij economie?
  • Hoe word jij beïnvloed bij de keuzes die je maakt?

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Slide 5 - Video

Primaire behoeften
Heb je nodig om te (over)leven.

Voorbeelden: voeding, kleding en woonruimte.

Slide 6 - Slide

Secundaire behoeften
De behoefte aan luxe goederen.

Voorbeelden: smartphone, computer, auto, vakantie.

Slide 7 - Slide

Middelen die nodig zijn om behoeften te vervullen:
  • Tijd
  • Geld
  • Bezittingen

Deze middelen zijn beperkt, dat noem je schaarste. Je moet als consument keuzes maken. Je moet prioriteiten stellen (bepalen wat je belangrijk vindt).

Slide 8 - Slide

Schaarste

Slide 9 - Slide

Vrije goederen
Vrije goederen zijn tegenovergesteld aan schaarse goederen. Iedereen mag er gebruik van maken, zonder er voor te hoeven betalen.

Voorbeelden: zonlicht, wind, zeewater.

Slide 10 - Slide

Ideële reclame
Heeft als doel de mentaliteit en het gedrag van mensen te veranderen.
Ideële reclame gaat vaak over maatschappelijke problemen.

Slide 11 - Slide

Commerciële reclame
Bedoeld om te verleiden tot een aankoop.

Dit kan zijn:
- een informatieve reclame (info over het product);
- een merkreclame (vergroten naamsbekendheid).

Slide 12 - Slide

merkreclame

Slide 13 - Slide

informatieve reclame

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

De reclame die je net hebt gezien is een ...
A
ideële reclame.
B
commerciële reclame.

Slide 16 - Quiz

Marketinginstrumenten
Voor de marketing hebben ondernemers marketinginstrumenten nodig, dit noem je de marketingmix en deze bestaat uit 6 p's.

De 6 P's staan voor: 
Product, Prijs, Plaats, Promotie, Personeel en Presentatie.

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Nog 2 p’s in de marketingmix

Naast prijs, plaats, promotie, en product zijn er nog 2 marketinginstrumenten:

> personeel

> presentatie.

Slide 19 - Slide

Presentatie
Hoe presenteert de verkoper zijn producten in de winkel?

Slide 20 - Slide

Personeel
Is het personeel deskundig en klantvriendelijk?

Slide 21 - Slide

Doelgroep:
een groep consumenten voor wie een product of boodschap bedoeld is.

Slide 22 - Slide

Welke is een primaire behoefte?
A
brood
B
smartphone
C
auto
D
vakantie

Slide 23 - Quiz

Primaire behoeften zijn ...
A
de noodzakelijke behoeften.
B
de luxe behoeften.

Slide 24 - Quiz

Het hebben van een fiets is een ...
A
primaire behoefte.
B
secundaire behoefte

Slide 25 - Quiz

Geen een voorbeeld van secundaire behoeften

Slide 26 - Open question

Wat is MARKETING?
A
Alles wat een bedrijf onderneemt om meer te verkopen.
B
Instrumenten die je gebruikt op de verkoopmarkt.
C
Een methode om de winst te vergroten.
D
Een engels woord voor winkel.

Slide 27 - Quiz

De 6P's worden ook wel ... genoemd.
A
Marketing hulpmiddelen
B
Marketing instrumenten
C
Marketing groepering
D
Marketing gereedschap

Slide 28 - Quiz

Wat heb je geleerd?

Slide 29 - Slide

Welke behoeften heb je?

Slide 30 - Open question

Personeel
Plaats
Product
Promotie
Prijs
Presentatie

Slide 31 - Drag question

Wat betekent 'schaarste' bij economie?

Slide 32 - Open question

Hoe word jij beïnvloed bij de keuzes die je maakt?

Slide 33 - Open question

voorbeeld vrije goederen

Slide 34 - Mind map

Slide 35 - Link

Extra uitleg

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Video

Slide 38 - Video

Slide 39 - Video

Slide 40 - Video

Slide 41 - Video

Slide 42 - Video

Extra oefening

Slide 43 - Slide

Om welke P van marketing gaat het? Er zijn veel concurrenten in een stadswinkelcentrum.
A
Prijs
B
Product
C
Plaats
D
Promotie

Slide 44 - Quiz

H&M open een nieuwe vestiging. Over welk marketinginstrument gaat het hier?
A
product
B
personeel
C
promotie
D
plaats

Slide 45 - Quiz

1. Bekijk opdracht 1 t/m 6 op bladzijde 8 van 'Weet je het nog?' en maak diegene die jij lastig vindt.

2. Bekijk opdracht 1 t/m 9 op bladzijde 28  van 'oefenopgaven' en maak diegene die jij lastig vindt.

Slide 46 - Slide

Extra uitdaging

Slide 47 - Slide

Slide 48 - Video

Slide 49 - Video