UNIDAD 1 Mi familia y yo - parte 1.5

Español A1/A2 
1 / 38
next
Slide 1: Slide
SpaansMBOStudiejaar 4

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Español A1/A2 

Slide 1 - Slide

¿Qué vamos a hacer?
- Herhalen vorige les

Slide 2 - Slide

Hoe vraag je:
Hoe heet jij?

Slide 3 - Open question

¿Cómo te llamas?

Slide 4 - Slide

Hoe vraag je:
Hoe gaat het?

Slide 5 - Open question

¿Qué tal? of ¿Cómo estás?

Slide 6 - Slide

Zeg in het Spaans hoe je heet
(in een hele zin)

Slide 7 - Open question

Me llamo ... of Soy of 
Mi nombre es

Slide 8 - Slide

Antwoord in het Spaans op de vraag:
Hoe gaat het met je?

Slide 9 - Open question

Bien/estoy bien/mal

Slide 10 - Slide

Los pronombres:
Persoonlijke voornaamwoorden
Ik/jij/hij/zij/u/wij/jullie/zij

Slide 11 - Slide

Uit je hoofd:
welke kun je nu opnoemen?

Slide 12 - Open question

Wat is het verschil tussen:
Nosotros/nosotras
Vosotros/vosotras
Ellos/ellas

Slide 13 - Slide

YO
ÉL, ELLA, USTED
NOSOTROS, NOSOTRAS
VOSOTROS, VOSOTRAS
ELLOS, ELLAS
ik
jij
María y Pepe
zij (mv)
wij
hij
jullie
zij
mi hermano y yo
Juan
señor González

Slide 14 - Drag question

Het werkwoord 'SER'

Wat betekende het ook alweer?

Slide 15 - Slide

Ser (zijn) gebruik je...
Om jezelf voor te stellen
- Soy Juan/Patricia/Pedro/etc.
Om te zeggen wat voor beroep je beoefent
- Soy profesora de español
Om te zeggen waar je vandaan komt
- Soy de Holanda
- Soy de Assen

Slide 16 - Slide

Yo
SOY
ik ben
ERES
jij bent
Él/ella/usted
ES
hij/zij/u is 
Nosotros/as
SOMOS
wij zijn
Vosotros/as
SOIS
jullie zijn
Ellos/ellas
SON
Zij zijn

Slide 17 - Slide

Ser: Zijn
Ser: Zijn
yo
él, ella, usted
 nosotros
vosotros
ellos, ustedes
soy
 eres
 es
 somos
sois
son

Slide 18 - Drag question

                                       Ser
Yo                                   soy                                    (ik ben)
Tú                                    eres                                   (jij ...... )
Él-Ella- usted                es                                      (hij- zij - U..........)
Nosotros/as                   somos                              (wij..........)
Vosotros                         sois                                   (jullie...........)
Ellos - Ellas - Ustedes  son.                                  (Zij-meervoud)
¡Hola! yo __________(ser) Francis. 
Él ___________ (ser) español. 
Ana y Carlos _______________(ser) amigos. 
¿De dónde ___________ (ser) tú?
Nosotros _____ (ser) de Barcelona.
soy
es
son
eres
somos

Slide 19 - Drag question

Yo ...
A
soy
B
eres
C
somos
D
sois

Slide 20 - Quiz

Nosotros ...
A
soy
B
sois
C
somos
D
son

Slide 21 - Quiz

Ellas ...
A
eres
B
son
C
sois
D
somos

Slide 22 - Quiz

Hoe zeg je ...
Jij bent

Slide 23 - Open question

Tú eres

Slide 24 - Slide

Hoe zeg je ...
Jullie zijn

Slide 25 - Open question

Vosotros (vosotras) sois

Slide 26 - Slide

Hoe zeg je ...
U bent

Slide 27 - Open question

Usted es

Slide 28 - Slide

Verbo (werkwoord) -> Tener 
Tener = hebben
ik heb                                                      yo tengo
jij hebt                                                     tú tienes
zij/hij/u heeft                                       él/ella/Usted tiene
wij hebben                                            nosotros tenemos
jullie hebben                                        vosotros tenéis
zij (mv) hebben                                  ellos/ellas tienen

Slide 29 - Slide

Tener (hebben) gebruik je...
Om te zeggen dat iets van iemand is:
- Tengo un perro
Om te zeggen hoe oud je bent:
- Tengo ocho años

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Video

Tener:hebben
Tener: hebben
yo
él, ella, usted
 nosotros
vosotros
ellos, ustedes
Tengo
tienes
tiene
tenemos
Tenéis
tienen

Slide 32 - Drag question

Yo ___________muchos amigos
A
tiene
B
tienes
C
tenemos
D
tengo

Slide 33 - Quiz

Ella ________dos hermanas
A
tienen
B
tenéis
C
tengo
D
tiene

Slide 34 - Quiz

Tom ________ 17 años
A
tenemos
B
tengo
C
tiene
D
tienen

Slide 35 - Quiz

Nosotros ________ una casa
A
tenemos
B
tenéis
C
tengo
D
tiene

Slide 36 - Quiz

Ellos ________ clase de español
A
tengo
B
tienes
C
tenemos
D
tienen

Slide 37 - Quiz

Huiswerk:
Quizlet:
Set 1: Ser

Set 2: Tener
Persoonlijke voornaamwoorden

Slide 38 - Slide