Thema 7 Ecologie en milieu B6 Kringlopen

Thema 7               Ecologie


B6
Kringlopen
1 / 33
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 33 slides, with interactive quiz, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Thema 7               Ecologie


B6
Kringlopen

Slide 1 - Slide

Leerdoelen B6
 • Je kunt de koolstofkringloop beschrijven
 • Je kunt de stikstofkringloop beschrijven

Begrippen: assimilatie, dissimilatie/verbranding, autotroof, heterotroof, fossiele brandstoffen, stikstofassimilatie, ammonificatie, nitrificatie, denitrificatie, stikstofbinding, wortelknolletjes, vlinderbloemigen, knolletjesbacteriën

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Slide 4 - Video

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Koolstofkringloop
Opdeling in twee verschillende groepen organismen: autotrofe organismen en heterotrofe organismen.
Autotrofe organismen kunnen uit anorganische stoffen organische stoffen maken. Hierbij maken ze gebruik van chloroplasten en lichtenergie.
Heterotrofe organismen: organische stoffen uit andere organische stoffen. Voor de organische stoffen zijn zij afhankelijk van autotrofe organismen.
Dode resten en andere afvalproducten van organismen heet detritus of afval. Dit wordt afgebroken door dierlijke afvaleters en reducenten tot CO2, dat weer door autotrofe organismen opgenomen kan worden.

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

koolstofkringloop

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Link

Maak opdracht 46 t/m 48

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Stikstofkringloop
 • Organisch gebonden stikstof komt vooral voor in eiwit, nucleotiden en nucleïnezuren. 
 • Stikstof komt ook voor in afvalproducten als ureum.
 • Producenten nemen stikstof op via NO3- of NH4+
 • Stikstoffixerende bacteriën kunnen N2 uit de lucht omzetten in bruikbare stikstof voor planten (stikstofbinding). Dit kan alleen anaeroob. Vandaar dat deze bacteriën in symbiose leven met planten. 

Slide 14 - Slide

 • Consumenten halen stikstof alleen uit plantaardige eiwitten.
 • Reducenten zetten via ammonificatie stikstofhoudende verbindingen om in NH3. De ammoniak (NH3) wordt door nitrificerende bacteriën omgezet in nitriet en vervolgens in nitraat  (nitrificatie).
 • Bij denitrificatie wordt nitraat door bacteriën omgezet in stikstofgas. 

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Maak opdracht 49 en 50

Slide 19 - Slide

Groenbemesting
Bij groenbemesting wordt klaver op stikstofarme grond geteeld, waarna deze omgeploegd wordt. Klaver leeft in symbiose met stikstofbindende bacteriën, waardoor extra stikstof in de bodem komt. Door om te ploegen, blijft de stikstof beschikbaar voor nieuwe planten. Als planten geoogst worden, wordt de stikstof die als eiwitten aanwezig zijn in de plant onttrokken aan de bodem. De kringloop wordt onderbroken.

Slide 20 - Slide

Stikstofbinding
Bij fotochemische stikstofbinding reageert N2 met ozon (O3) tot nitraat, die zo beschikbaar komt voor planten.

Slide 21 - Slide

Stikstofbinding door stikstofbindende bacteriën:

Slide 22 - Slide

Binas
93H

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Link

Maak opdracht 51 t/m 55
Klaar?
Neem de context 'Afvalwater levert grondstoffen' door en maak opdracht 56

Slide 25 - Slide

Check je leerdoelen!
 • Oefen de begrippen met de flitskaarten
 • Controleer je leerdoelen met Test JezelfSlide 26 - Slide

Stukje moeilijker...

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Link

Aantal oefenvragen
Stikstofkringloop

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Link

Hoeveel procent scoorde je?

Slide 31 - Open question

Maak opdracht 46 t/m 51
Klaar?
Neem de context 'Afvalwater levert grondstoffen' door en maak opdracht 52 

Slide 32 - Slide

Check je leerdoelen!
 • Oefen de begrippen met de flitskaarten
 • Controleer je leerdoelen met Test JezelfSlide 33 - Slide