Herhaling Staatsrecht

Wat wordt onder de ministerraad verstaan?
A
De ministers en de gouverneur
B
De minister president
C
Alle ministers samen
D
De koning, de gouverneur en de ministers
1 / 21
next
Slide 1: Quiz
StaatsrechtTertiary Education

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes.

Items in this lesson

Wat wordt onder de ministerraad verstaan?
A
De ministers en de gouverneur
B
De minister president
C
Alle ministers samen
D
De koning, de gouverneur en de ministers

Slide 1 - Quiz

De regering bestaat uit:
A
De ministers
B
De koning en de ministers
C
De ministers en de gevolmachtigde minister
D
de gouverneur

Slide 2 - Quiz

De gouverneur heeft een januskop. Wat betekent januskop?
A
Dat de gouverneur naar Curacao en naar Aruba kijkt
B
Een lichaam met twee hoofden
C
Een hoofd met twee gezichten
D
Landsregering en koninkrijksregering

Slide 3 - Quiz

De ministers hebben een portefeuille. Wat betekent portefeuille?
A
Een takenpakket waarvoor de minister verantwoordelijk is
B
Een takenpakket waarvoor de minister-president verantwoordelijk is
C
Een takenpakket waarvoor de gouverneur verantwoordelijk is
D
Een takenpakket waarvoor de gevolmachtigde minister verantwoordelijk is

Slide 4 - Quiz

Wat is de taak van de formateur?
A
De vorming van een kabinet onderzoeken
B
De kabinet samenstellen
C
De overheid samenstellen
D
De regering samenstellen

Slide 5 - Quiz

Wat is formele wet?
A
De Landsverordening
B
Regelgeving en AVV
C
De Staatsregeling
D
De artikelen in de wet

Slide 6 - Quiz

Wie maakt de formele wet?
A
De ministers
B
De Minister-president
C
De regering en de Staten
D
De gouverneur

Slide 7 - Quiz

Een (ontwerp) landsverordening bestaat uit 3 delen. Welke zijn ze?
A
Inleiding, lichaam en slot
B
Considerans, lichaam en slot
C
Lichaam, considerans en slot
D
Considerans, lichaam en memorie van toelichting

Slide 8 - Quiz

Welke is de hoogste wet op de wetgevingsladder op Curacao?
A
De Staatsregeling
B
Het Statuut
C
De eilandsverordening
D
De formele wet

Slide 9 - Quiz

In welke artikel is de wetgevingsladder van Curacao opgenomen
A
Artikel 2 Staatsregeling
B
Artikel 1 van de Grondwet
C
Artikel 3 van het Statuut
D
Artikel 1 van het Strafrecht

Slide 10 - Quiz

Welke is geen orgaan van advies en controle?
A
De Raad van Advies
B
De SER
C
De ombudsman
D
Het ministerie van algemene zaken

Slide 11 - Quiz

De Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten bepalen samen met de regering het monetair beleid
juist
niet juist

Slide 12 - Poll

De rechter is de ...... de la loi

Slide 13 - Open question

De rechter richt zich alleen naar de wet, is niet gebonden aan enig overheidsorgaan en is geen verantwoording schuldig voor zijn uitspraken. De rechter is.....

Slide 14 - Open question

Wie staat aan het hoofd van de openbare ministerie (OM)

Slide 15 - Open question

Wat is internationaal recht?
A
De verhoudingen tussen staten
B
De relaties tussen staten
C
Het verkeer tussen staten
D
Het recht tussen staten

Slide 16 - Quiz

Wat is een bilateraal verdrag?

Slide 17 - Open question

Het sluiten van een verdrag op Curacao is aangelegenheid van .....

Slide 18 - Open question

Noem drie internationale organisaties

Slide 19 - Open question

Waar staat de afkorting LGO voor?

Slide 20 - Open question

Slide 21 - Mind map