Woonsituaties


Woonsituaties
1 / 15
next
Slide 1: Slide
VerzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson


Woonsituaties

Slide 1 - Slide


Lesplan

Woonsituaties
Betekenis intramuraal en extramuraal wonen/zorg
Leefklimaat
Domotica


Slide 2 - Slide

Leerdoelen

Je hebt kennis opgedaan over soorten woonsituaties.
 
Je weet wat intramuraal en extramuraal zorg betekent.

Je weet wat een leefklimaat is en wat domotica is.

Slide 3 - SlideWat is intramurale zorg?

Slide 4 - Slide

Intramuraal

Een intramurale voorziening is bedoeld voor zorgvragers die niet langer thuis, in hun eigen omgeving, kunnen wonen maar verzorgd moeten worden in een zorginstelling.

Slide 5 - SlideWat is extramurale zorg?

Slide 6 - Slide

Extramuraal
Zorg die buiten het gebouw van een instelling gebeurt (Ambulante hulpverlening). 
Zorg zonder verblijf (bijv PGB, zorg in natura)
Een deel van de hulpverlening gebeurt thuis. 

Slide 7 - Slide

Welke woonvormen kennen jullie?

Slide 8 - Mind map
Leefklimaat

Slide 9 - Slide

Wat is een leefklimaat?

Slide 10 - Open question
Een positief leefklimaat biedt activiteiten gericht persoonlijke groei,  individuele keuzes, mensen zich kunnen bewegen (fysiek en mentaal).

Slide 11 - Slide

Domotica
In groepjes van 2 pers (5min) gaan jullie opschrijven welke domotica gebruiken jullie op je stageplek en waarom. 
Dit bespreken wij klassikaal na. 

Slide 12 - Slide

Waarvoor domotica en waarom?

Slide 13 - Mind map

Leerdoelen behaald?
Kennis opgedaan over soorten woonsituaties?

Kennis over intramurale en extramurale zorg

Kennis opgedaan over leefklimaat en domotica

Slide 14 - SlideZijn er nog vragen?

Slide 15 - Slide