Leslijn week 3 semester 3

1 / 43
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 43 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Wat weten jullie nog van vorige week?

Slide 2 - Mind map

Vorige week:
  • Welbevinden en veiligheid
  • Orde en overwicht
  • Communicatiestijlen: Roos van Leary

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Wat hoort waarbij?
Algemene didactiek

Vakdidactiek

Materialen verzamelen
Manieren van toetsen
Instructievorm
Inhoud leerstof
Kennis van leermiddelen

Slide 7 - Drag question

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Wat is de juiste volgorde?
1
2
3
4
terugblikken en oriënteren
Zelfstandig verwerken van de lesstof
Begeleid inoefenen van de lesstof
Instructie

Slide 11 - Drag question

Slide 12 - Slide

Welke digitale middelen worden er bij jouw op stage ingezet?

Slide 13 - Open question

Wat zou het doel kunnen zijn van het gebruiken van digitale middelen?

Slide 14 - Open question

Slide 15 - Slide

Welke leerstijl past het best bij jou?
A
Dromer
B
Doener
C
Denker
D
Beslisser

Slide 16 - Quiz

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Verwerkingsopdracht 2

Bekijk het fragment en noteer voor jezelf:

Wat kunnen leerlingen leren door het doen van kleine spelletjes?

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Wat kunnen leerlingen leren door het doen van kleine spelletjes?

Slide 21 - Open question

Aan de slag
  1. Ga naar Angerenstein - boek Onderwijsassistent (digitaal) - thema 13.2 en lees de theorie over de leerstijlen van Kolb

2. Ga op Angerenstein naar taken - selecteer het boek Onderwijsassistent - maak verwerkingsopdrachten 4, 5 en 6

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Wat is het belang van een goede voorbereiding?

Slide 24 - Open question

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Verwerkings

Slide 28 - Slide

Aan de slag
  1. Ga naar Angerenstein - boek Onderwijsassistent (digitaal) - thema 13.2 en lees de theorie over het DA model

2. Ga op Angerenstein naar taken- selecteer het boek Onderwijsassistent - maak verwerkingsopdrachten 9 en 12 van thema 13

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Slide

Slide 39 - Slide

Slide 40 - Slide

Slide 41 - Slide

Slide 42 - Slide

Slide 43 - Slide