qui - quae - quod

1 / 24
next
Slide 1: Slide
LatijnMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1,3

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Betrekkelijk voornaamwoord :

- verwijst terug naar een 
 eerder woord in de zin:  antecedent

- je vertaalt het als : die, dat,
van wie/wat (wiens), aan wie/wat, met wie/wat (waarmee)

- vormt het begin van een 
   betrekkelijke bijzin
 - Ik vind het huis, dat te koop staat, erg duur.

- De kat, die in de venterbank lag, was aan het spinnen.

- De vrouw, aan wie ik de weg vroeg, was behulpzaam.

- De voetbal, waarmee wij speelden, vloog de sloot in.

Slide 2 - Slide

In het Latijn :
Mannelijk:                                Vrouwelijk:                                   Onzijdig:
qui              qui                           quae          quae                           quod                     quae
cuius         quorum                 cuius         quarum                     cuius                     quorum
cui              quibus                   cui              quibus                       cui                          quibus
quem        quos                       quam         quas                           quod                     quae
quo            quibus                    qua            quibus                       quo                        quibus

Slide 3 - Slide

Uitleg :
- Het relativum levert een bijzin op, 
   met een eigen PV, OW, LV enz.
- Het relativum heeft een
  antecedent
- Het relativum heeft hetzelfde    
   getal en geslacht als het 
   antecedent  (ev/mv, M/V/O)
- Het relativum heeft de naamval 
   die nodig is in de bijzin
Deus, qui puellam amat, Mars est.
(De god, die van het meisje houdt, is Mars.)

qui = relativum 
       = M. ev. => antecedent deus = M. ev.
       = nom. => OW bij amat

Slide 4 - Slide

Uitleg :
- Het relativum levert een bijzin op, 
   met een eigen PV, OW, LV enz.
- Het relativum heeft een
  antecedent
- Het relativum heeft hetzelfde    
   getal en geslacht als het 
   antecedent  (ev/mv, M/V/O)
- Het relativum heeft de naamval 
   die nodig is in de bijzin
Deus, quem puella amat, Mars est.
(De god, waar het meisje van houdt /
                   die het meisje bemint, is Mars.)

quem = relativum 
       = M. ev. => antecedent deus = M. ev.
       = acc. => LV bij amat,
                           
OW = puella

Slide 5 - Slide

Uitleg :
- Het relativum levert een bijzin op, 
   met een eigen PV, OW, LV enz.
- Het relativum heeft een
  antecedent
- Het relativum heeft hetzelfde    
   getal en geslacht als het 
   antecedent  (ev/mv, M/V/O)
- Het relativum heeft de naamval 
   die nodig is in de bijzin
Deus, cui puella oscula dat, Mars est.
(De god, aan wie het meisje kusjes geeft,
is Mars.)

cui = relativum 
       = M. ev. => antecedent deus = M. ev.
       = dat. => MW VW bij dat,
                           
OW = puella

Slide 6 - Slide

Uitleg :
- Het relativum levert een bijzin op, 
   met een eigen PV, OW, LV enz.
- Het relativum heeft een
  antecedent
- Het relativum heeft hetzelfde    
   getal en geslacht als het 
   antecedent  (ev/mv, M/V/O)
- Het relativum heeft de naamval 
   die nodig is in de bijzin
Dei, qui hospitium petebant, Mercurius et Iupiter erant. (De goden, die onderdak zochten, waren Mercurius en Jupiter.)

qui = relativum 
       = M. mv. => antecedent dei = M. mv.
       = nom. => OW bij petebant

Deae, quae Aeneam iuvabant, Venus et Iuno erant. (De godinnen, die Aeneas hielpen, waren Venus en Juno.)

quae = relativum
       = V. mv. => antecedent deae = V. mv.
       = nom. => OW bij iuvabant


Slide 7 - Slide

Troiani, qui de muros urbis spectabant, equum ligneum videbant : citeer het relativum.
De Trojanen, die vanaf de muren van de stad keken, zagen een houten paard.

Slide 8 - Open question

Troiani, qui de muros urbis spectabant, equum ligneum videbant : noem getal, geslacht én naamval van het relativum.
De Trojanen, die vanaf de muren van de stad keken, zagen een houten paard.

Slide 9 - Open question

Uitleg :
- Het relativum levert een bijzin op,
   met een eigen PV, OW, LV enz.
- Het relativum heeft een
  antecedent
- Het relativum heeft hetzelfde
   getal en geslacht als het
   antecedent (ev/mv, M/V/O)
- Het relativum heeft de naamval
   die nodig is in de bijzin
Amici, quibus Aeneas ad Italiam fugit, valde territi erant.

amicus = vriend
ad = naar
fugere = vluchten (fugi = pf.)
valde = erg
territus = bang
esse = zijn

Slide 10 - Slide

Amici, quibus Aeneas ad Italiam fugit, valde territi erant.

Citeer het relativum uit deze zin.

Slide 11 - Open question

Amici, quibus Aeneas ad Italiam fugit, valde territi erant.

Wat is het getal, geslacht én de naamval van het relativum?

Slide 12 - Open question

Uitleg :
- Het relativum levert een bijzin op,
   met een eigen PV, OW, LV enz.
- Het relativum heeft een
  antecedent
- Het relativum heeft hetzelfde
   getal en geslacht als het
   antecedent (ev/mv, M/V/O)
- Het relativum heeft de naamval
   die nodig is in de bijzin
Amici, quibus Aeneas ad Italiam fugit, valde territi erant.

quibus = relativum
              = M/V/O mv. => antecedent amici = M mv
              = abl. = met welke/waarmee

De vrienden, waarmee Aeneas naar Italië vluchtte, waren erg bang.

Slide 13 - Slide

Relativum
in 14A
Bestudeer regel 4, 5, 6, 7, 10, 11 en 12.

Slide 14 - Slide

Wat is geslacht, getal en naamval van:
Interea Romulus, QUI in Palatino sedebat, Iovem orabat:
A
M, ev, nom
B
V, ev, nom
C
M, ev, acc
D
V, ev, acc

Slide 15 - Quiz

'Iupiter magne, CUI semper multa sacra feci, me nunc iuva.'
A
M, ev, nom
B
M, ev, gen
C
M, ev, dat
D
M, ev, acc

Slide 16 - Quiz

'Iupiter, QUEM semper colui, te oro..'
A
M, ev, nom
B
M, ev, acc
C
V, ev, nom
D
V, ev, acc

Slide 17 - Quiz

Wat is geslacht, getal en naamval van:
muri, QUOS Romulus aedificabat, nondum alti erant.
A
M, mv, nom
B
V, mv, acc
C
M, mv, acc
D
V, ev, acc

Slide 18 - Quiz

Wat is geslacht, getal en naamval van:
Deinde Romulus Remum, QUI muros transilurerat, iratus necavit.
A
M, ev, nom
B
M, mv, nom
C
M, ev, acc
D
M, ev, abl

Slide 19 - Quiz

Wat is geslacht, getal en naamval van:
Mox multae gentes, QUAE urbem videre cupiebant, Romam convenerunt.
A
V, ev, nom
B
V, mv, nom
C
O, mv, nom
D
O, mv, acc

Slide 20 - Quiz

Wat is geslacht, getal en naamval van:
'Iupiter, CUIUS templum aedivicavi, audi!'

(Jupiter, wiens tempel ik heb gebouwd, luister!'
A
M, ev, gen
B
V, ev, gen
C
M, ev, dat
D
V, ev, dat

Slide 21 - Quiz

Wat is geslacht, getal en naamval van:
'Venus, CUIUS filius ego sum, audi!'

(Venus, wiens zoon ik ben, luister!'
A
M, ev, nom
B
V, ev, acc
C
O, ev, gen
D
V, ev, gen

Slide 22 - Quiz

Wat is geslacht, getal en naamval van:
Dei, QUIBUS Romani sacra faciunt, in Olympo habitant.

(De goden, aan wie de Romeinen offers brengen, wonen op de Olympus)
A
nom, mv, M
B
nom, mv, V
C
dat, mv, M
D
abl, mv, M

Slide 23 - Quiz

Aanpak
Bekijk getal en geslacht van het relativum =>
zoek het antecedent => 
bekijk de bijzin en de vorm van het relativum=> 
bepaal de naamval van het relativum.

Vertaal met een vorm van die/dat,
denk aan de hulpwoorden bij de genitivus, dativus & ablativus

Slide 24 - Slide