HC 1 Britse Rijk - afronden en herhalen

Alle 3 de paragrafen komen bijelkaar
& koppelen aan de Kenmerkende Aspecten
1 / 35
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4,5

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Alle 3 de paragrafen komen bijelkaar
& koppelen aan de Kenmerkende Aspecten

Slide 1 - Slide

Historische context Britse Rijk
We kijken naar het Britse Rijk. Waarom? 

Engeland had vele koloniën. Wij bekijken er 3 van:
Paragraaf 1:  Amerika/Caribbean
Paragraaf 2:  IndiaSlide 2 - Slide

We kijken naar het Britse Rijk. Waarom?

Slide 3 - Open question

Historische context Britse Rijk
Koppelen aan de kenmerkende aspecten
- Belangrijke historische ontwikkelingen of gebeurtenissen in Europa. (Tijdvak 5 t/m Tijdvak 8)
zoals: hervorming, verlichting, abolutionisme, Industriële revolutie,  etc. 

- Deze ontwikkelingen spelen door in de koloniën van Engeland. 

Slide 4 - Slide

Kenmerkende aspecten
Dit zijn de algemene KA's
Ze staan op blz. 7 

Wat moeten we hiermee doen?
  1. Uit je hoofd leren
  2. Koppelen aan voorbeelden uit de leerteksten  blz. 8 t/m 12
De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had
Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van en wereldeconomie
Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekolonien en de daarmee verbonden Trans-Atlantische slavenhandel en de opkomst van het abolitionisme

Slide 5 - Slide

Voorbeelden uit leertekst koppelen aan de KA's 
Hoe vind je dan die voorbeelden?

Gebruik de kennen & kunnen lijsten
Blader terug in je boek
De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had
Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van en wereldeconomie
Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekolonien en de daarmee verbonden Trans-Atlantische slavenhandel en de opkomst van het abolitionisme

Slide 6 - Slide

Les 1
- Waarom gingen de Britten na 1588 veel meer en sneller koloniseren dan in de periode daarvoor?
- Een voorbeeld van de eerste kolonisaties: Pocahontas

Slide 7 - Slide

Les 2
- Waar gaan de Britten koloniseren?
- Hoe gaan de Britten de handel met Noord-Amerika organiseren?
- Een voorbeeld van de organisatie van de handel: de aandelenbeurs

Slide 8 - Slide

Les 3
- Waarom gaan de Britten Spaanse zilvervloten kapen?
- Wat is een zilvervloot, wat is kapen
- Twee voorbeelden van kapen en een zilvervloot: Piet Heyn en Francis Drake

Slide 9 - Slide

Les 4
- Wat waren de 2 belangrijkste redenen voor Europeanen om naar Amerika te vertrekken?
- Wat is betekent het begrip puriteinen en wat zijn Pilgrim Fathers?
- Vier soorten religieuze groepen die naar Amerika vertrokken: Puriteinen, Quakers, Hugenoten en Nederlandse of Duitse katholieken

Slide 10 - Slide

les 5
- Wie woonden er al in de 'nieuwe wereld' en waarom werden die 'Indianen' genoemd?
- Begin van het contact: hoe kun je de relatie tussen de kolonisten en de inheemse bevolking omschrijven? 
- Welke verandering in de relatie tussen deze 2 groepen vond er plaats? 
- 4 voorbeelden van negatieve acties van de kolonisten, 1 voorbeeld van negatief gedrag van de inheemsen 

Slide 11 - Slide

les 6
- Probleem: er zijn arbeidskrachten nodig in Amerika. We moeten weten hoe de kolonisten in het Noorden dit probleem oplosten en hoe de kolonisten in het Zuiden van Amerika dit aanpakten. 
- 1619: eerste slaven komen aan in Jamestown
- Het verschil tussen de soort economische activiteiten in het Noorden en in het Zuiden
- Het verschil tussen de soort bevolking in het Noorden en in het ZuidenSlide 12 - Slide

les 10
- Wat is de EIC
- Wanneer werd de EIC opgericht
- Waarom werd de EIC opgericht
- Wat waren de taken van de EIC en wat is een volmacht
- Waar was de EIC actief en wat is een factorij

En les met gericht op WWWWW-vragen
wie, wat, wanneer, waarom, waar

Slide 13 - Slide

Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van en wereldeconomie
De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had
Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekolonien en de daarmee verbonden Trans-Atlantische slavenhandel en de opkomst van het abolitionisme
Probleem in de nieuwe kolonien, er worden arbeidskrachten gezocht. 1619: eerste slaven komen aan in Jamestown
Er zijn 2 redenen voor vertrek naar Amerika:
1. kans op beter leven
2. Vrijheid van religie
Twee voorbeelden van kapen en een zilvervloot: Piet Heyn en Francis Drake
De EIC wordt opgericht

Slide 14 - Drag question

Voorbeelden uit leertekst koppelen aan de KA's 
Hoe vind je dan die voorbeelden?

Gebruik de kennen & kunnen lijsten
Blader terug in je boek
blz. 13-14 en 15
De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap
Rationeel optimisme en 'verlicht denken' dat werd toegepast op alle terreinen van van de samenleving

Slide 15 - Slide

 les 7
- Waarom werden de kolonien anders bestuurd dan dat tot dan toe normaal geweest was in Europa?
- Wat bedoelen we met ongelijkheid tussen vrije en onvrije burgers?
- Hoe wilde de Britse regering haar grip op de kolonien verstevigen?
- Waarom waren de mensen boos over deze maatregelen?Slide 16 - Slide

les 8
- Hoe kom je van ontevredenheid tot oorlog?
- De leus van de Amerikaanse opstandelingen
- 4 belangrijkste gebeurtenissen uit de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog
- Wie zijn de Founding Fathers en hoe stichtten zij de VS?Slide 17 - Slide

Rationeel optimisme en 'verlicht denken' dat werd toegepast op alle terreinen van van de samenleving
De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap
Er ontstaat discussie over afschaffing slavernij
. Er zijn grofweg 2 manieren hoe hierover gedacht werd.
A: slaaf is geen volledig mens
B: slaaf is wel een volledig mens
De Engelse regering wil haar greep op Amerika verstevigen
1. stamp act en Sugar act
2. Alleen handel met Britten
3. Steeds meer Britse soldaten
Hier worden de Amerikaanse kolonisten boos van
De boston Teaparty 1773
De VS werden onafhankelijk en stelden een grondwet op die gebaseerd was op de ideeen van Montesquieu

Slide 18 - Drag question

Voorbeelden uit leertekst koppelen aan de KA's 
Hoe vind je dan die voorbeelden?

Gebruik de kennen & kunnen lijsten
Blader terug in je boek
Heel paragraaf 2
De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie

Slide 19 - Slide

Paragraaf 2 De Britten in India
- England gaat India dus kolonialiseren. Dit gebeurd niet in één keer maar in stapjes. 

- monopolie voor England -> Verdrag van Allahabad -> Grote Indiase Opstand -> kroning koningin victoria.

- Hoe hebben de ontwikkelingen en gebeurtenissen in Europa hierop invloed gehad. 
Industriële revolutie, Modern Imperialisme, etc. 

Slide 20 - Slide

les 11
-Waarom het vanaf 17e eeuw mogelijk werd voor de EIC om haar monopolie uit te breiden
- Wat een volmacht is, welke volmachten de EIC krijgt en wat deze volmachten de EIC opleveren
- Waarom de Britten eigenlijk vrij gemakkelijk de macht konden krijgen in het Mogolrijk
- Hoe de Britten die eerste macht daarna ook uit wisten te breiden
- Het Verdrag van Allahabad van 1765
- Hoe de aandacht van de Britse regering langzaam verschoof van Noord-Amerika en de Cariebien naar India
- Hoe de Britten hun winsten uit India probeerden de maximaliseren

Slide 21 - Slide

les 12
- Waarom nam de Britse regering de macht over India over van de EIC?
- Hoe kenmerkte zich het bestuur onder EIC-tijd?
- Hoe slaagde het EIC-bestuur erin miljoenen Indiers te besturen met maar enekele EIC-officieren? Welke elementen droegen hieraan bij?
- Waarom begon de Britse kroon de privileges van de EIC weer in te trekken rond 1800?
- Wat waren de redenen van de Indiase bevolking om in 1857 in opstand te komen tegen de Britse overheersing?
- Hoe werd Brits-India ingedeeld vanaf 1876

Slide 22 - Slide

les 13
Wat is de betekenis van 'kroonjuweel' figuurlijk
Wat is de betekenis van 'kroonjuweel' letterlijk
Hoe versterkte GB haar macht in India
Hoe versterkte GB haar culturele greep op India?
Wat betekent 'Brits superioriteitsgevoel'?

Slide 23 - Slide

Welk plaatje past wel, welke niet? Sleep de passende plaatjes naar het KA
De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie

Slide 24 - Drag question

Verbanden tussen de KA's zien
Hoe vind je dan die verbanden?

Gebruik de kennen & kunnen lijsten
Blader terug in je boek
Heel paragraaf 1 en 2
Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekolonien en de daarmee verbonden Trans-Atlantische slavenhandel en de opkomst van het abolitionisme
De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie

Slide 25 - Slide

Het verdrag van Allahabad (1765) was belangrijk voor de Engelse omdat ze juist op dat moment de kolonies in Amerika verloren.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 26 - Quiz

Handelskapitalisme was in zowel Amerika als India het doel van de kolonisatie van de Engelsen.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 27 - Quiz

Engeland pakte het in India op dezelfde manier aan als in Amerika
A
Waar
B
Niet waar

Slide 28 - Quiz

Voorbeelden uit leertekst koppelen aan de KA's 
Hoe vind je dan die voorbeelden?

Gebruik de kennen & kunnen lijsten
Blader terug in je boek
Heel paragraaf 3
De industriele revolutie die in de Westerse wereld de basis legde voor een Industriele samenleving
Discussies over de sociale kwestie
De opkomst van emancipatiebewegingen
Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politieke proces
De opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme

Slide 29 - Slide

Voorbeelden uit leertekst koppelen aan de KA's 
Hoe vind je dan die voorbeelden?

Gebruik de kennen & kunnen lijsten
Blader terug in je boek
Heel paragraaf 3
De industriele revolutie die in de Westerse wereld de basis legde voor een Industriele samenleving
Discussies over de sociale kwestie
De opkomst van emancipatiebewegingen
Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politieke proces
De opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme
De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie

Slide 30 - Slide

Welk bladzijde nummer hoort er bij KA: De industriële revolutie die in de Westerse wereld de basis legde voor een Industriële samenleving

Slide 31 - Open question

Welk bladzijde nummers horen er bij KA: De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie
doe het zo:
'nummer' en 'nummer'

Slide 32 - Open question

Welk bladzijde nummer hoort er bij KA: Discussies over de sociale kwestie

Slide 33 - Open question

Welk bladzijde nummer hoort er bij KA: Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politieke proces

Slide 34 - Open question

Veelvoorkomende vragen in geschiedenis toetsen
  • De Chronologie vraag
  • De kenmerkende aspectenvraag
  • De reproductie vraag
  • De toepassingvraag met een geschreven bron
  • De toepassingvraag met een afbeelding

Slide 35 - Slide