4 De wedloop om Afrika

5.4 De wedloop om Afrika
Lesdoel= Hoe verliep de de wedloop om Afrika?

1 / 19
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

5.4 De wedloop om Afrika
Lesdoel= Hoe verliep de de wedloop om Afrika?

Slide 1 - Slide

De oorzaken van het modern imperialisme
Handelsposten niet meer voldoende
Industrialisatie: grondstoffen, afzetmarkt, technologisch mogelijk (schepen, Suezkanaal),
OOK: Status en macht, Christendom, superioriteitsdenken,  
Dit allemaal door 
Landen in te gaan, werken met plaatselijke bestuurders.

Slide 2 - Slide

De eerste contacten
 • Voor de tijd van het modern imperialisme handelden de Europeanen vooral in slaven en goud in Afrika
 • Rond 1800 werden er mn expedities naar Afrika gehouden (zie intro), missionarissen en zendelingen probeerden daar het Christelijke geloof te verspreiden.
 • Na 1880 verandert er veel voor Afrika....

Slide 3 - Slide

.....De Conferentie van Berlijn
1884

Slide 4 - Slide

Afrika
 • Afrika het laatste "terra incognita" 
 • Conferentie van Berlijn (1884): Europese landen spreken over verdeling Afrika
 • Initiatiefnemer: Duitse kanselier Bismarck 
 • Officiële doel: oorlog voorkomen, maar in werkelijkheid ontstaat er een machtsstrijd tussen Frankrijk en Engeland over de verdeling van Afrika...

Slide 5 - Slide

Gevolgen voor Afrika
 • Willekeurig getrokken grenzen. Afrika werd opgedeeld onder de Europese landen
 • Missie en Zending: gedwongen bekeringen en het brengen van "beschaving"
 • Afrika leverde goedkoop grondstoffen en werd gebruikt als afzetmarkt. De Afrikaanse economie werd ondergeschikt aan de Europese.

Slide 6 - Slide

Willekeurig getrokken grenzen.

Slide 7 - Slide

Gedwongen bekeringen en het brengen van "beschaving", hieruit bleek dat er sprake was van rascisme en discriminatie

Slide 8 - Slide

Kijk

 • Bekijk de spotprent 
 • Welk land stelt de man voor?
 • Wat wil de tekenaar zeggen?

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Hoe zagen de eerste contacten tussen Afrika en Europa er uit?
A
Er werden Afrikaanse landen bestuurd door Europeanen
B
Zendelingen bekeerden met succes veel Afrikanen
C
Europeanen haalden mn goud en slaven uit Afrika
D
Er werden expedities gehouden

Slide 11 - Quiz


Over welke gebeurtenis gaat deze prent?
A
Conferentie van Berlijn
B
Conferentie van München
C
Conferentie van Potsdam
D
Het congres van Wenen

Slide 12 - Quiz

Wanneer vond de Conferentie van Berlijn plaats?
A
1820-1823
B
1900
C
1884-1885
D
1881

Slide 13 - Quiz

Tijdens de conferentie van Berlijn werd
A
Afrika verdeeld onder West-Europese landen
B
De alliantiepolitiek van Bismarck bedacht
C
Het Duitse keizerrijk uitgeroepen
D
Het modern imperialisme gestart

Slide 14 - Quiz

Wat was het hoofddoel van de conferentie van Berlijn?
A
koloniale macht terugdringen zonder oorlog
B
minder Franse koloniën
C
vrede bewaren in europa
D
Duitsland wilde meer koloniën

Slide 15 - Quiz

Nationalisme is:
A
Een eigen staat voor je land willen.
B
Een grote liefde hebben voor je eigen volk.
C
Een leger hebben om je eigen volk te verdedigen.
D
Niet zwakker willen zijn dan andere volken.

Slide 16 - Quiz

Modern imperialisme is:
A
Europese landen veroverden grote delen van Azië en Afrika
B
Europese landen veroverden Noord-Amerika
C
Europese landen ontdekten Zuid-Amerika
D
Europese landen verklaarden de oorlog aan Frankrijk

Slide 17 - Quiz

Laatste vraag....Wat hoort niet bij superioriteistdenken?
A
Het gevoel dat je meer waard bent dan de ander
B
De Europese beschaving is beter dan andere beschavingen
C
De Europeanen waren onder de indruk van de Afrikaanse cultuur
D
De Aziaten moesten de Europese leiders gehoorzamen

Slide 18 - Quiz

EINDE.....
Take care !!

Slide 19 - Slide