Pedagogisch handelen 1 - les 10

Welkom!
1 / 36
next
Slide 1: Slide
MediawijsheidHBOStudiejaar 1

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Welkom!

Slide 1 - Slide

associatie alfabet
pedagogisch handelen 1
timer
1:00

Slide 2 - Slide

Na vandaag ...
... kan je zelfstandig aan de slag met de afronding van de leeruitkomst van pedagogisch handelen fase 1.

Slide 3 - Slide

Hoe ...
1. Observeren en rapporteren
- observatieverslag 
- observatievragen 
- theorie koppelen aan de praktijk 
2. Rijke leeromgeving 
- opvoedstijlen 
- ideeën uitwisselen 
3. Ontwikkelingspsychologie 
- leren voor de toets 

Slide 4 - Slide

Observeren

Slide 5 - Slide

Het verslag 

Slide 6 - Slide

1
2
3
4
5
6
Conclusie en vervolgvragen 
Aanleiding
Observatiemethode
Observatievraag
Antwoord op observatievraag
Observatieverslag

Slide 7 - Drag question

De observatievraag

Slide 8 - Slide

Welk gedrag laat Bas zien tijdens het eten en drinken voor de kleine pauze?
A
open observatievraag
B
gesloten observatievraag

Slide 9 - Quiz

Welk niet-taakgericht gedrag laat Moes zien tijdens de dramales?
A
open observatievraag
B
gesloten observatievraag

Slide 10 - Quiz

Hoeveel procent van de tijd is Michelle taakgericht aan het werk tijdens de taalles?
A
open observatievraag
B
gesloten observatievraag

Slide 11 - Quiz

Hoe vaak praat Sanne tegen een medeleerling tijdens het zelfstandig werken bij rekenen?
A
open observatievraag
B
gesloten observatievraag

Slide 12 - Quiz

Formuleer een open observatievraag voor een kind dat je kent:

Slide 13 - Open question

Theorie gekoppeld aan de praktijk

Slide 14 - Slide

Wat weten we al over kinderen?
Denk aan ...
> Piaget (cognitieve ontwikkeling)  
> Erikson (psychosociale ontwikkeling) 
> de sociaal-emotionele ontwikkeling 
> kinderen van 6-9 jaar 
> kinderen van 9-12 jaar 

Slide 15 - Slide

Of...
> de leerlijn leren leren 
> de leerlijn sociaal gedrag 

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Link

Welke leervragen liggen er nog met betrekking tot observeren en rapporteren?

Slide 18 - Open question

Slide 19 - Slide

Opvoedstijlen

Slide 20 - Slide

In de klas van juf Ans krijgen de kinderen veel ruimte. Ze mogen zelf bepalen wat ze doen en hun eigen werk nakijken. Iedere ochtend bij binnenkomst staat de juf bij de deur en heeft ze een gesprekje met ieder kind. Ze toont interesse en geeft liefde. Van welke opvoedstijl is hier voornamelijk sprake?
A
autoritair
B
democratisch
C
verwaarlozend
D
toegeeflijk

Slide 21 - Quiz

Elementen rijke leeromgeving

Slide 22 - Slide

Wat komt er sowieso terug in jouw rijke leeromgeving?
A
B
C
D

Slide 23 - Quiz

Van welke traditionele onderwijsvernieuwer zien we het meeste terug in jouw rijke leeromgeving?
A
Dalton
B
Montessori
C
Jenaplan
D
Vrije school

Slide 24 - Quiz

Noem een voorbeeld van een element van een traditionele onderwijsvernieuwer in jouw rijke leeromgeving

Slide 25 - Open question

Basisbehoeften

Slide 26 - Slide

relatie

Slide 27 - Mind map

Welke leervragen liggen er nog met betrekking tot de rijke leeromgeving?

Slide 28 - Open question

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

Hoe leer jij voor een toets / de toets ontwikkelingspsychologie?

Slide 31 - Open question

Bronnen
> begrippenlijst 
> boek 'ontwikkelingspsychologie voor leerkrachten basisonderwijs'
> leerpad 
> uitlegfilmpjes op youtube in de lessonups 

Slide 32 - Slide

Hoe dan?
1. Neem de kennis tot je 
> samenvatten 
> notities maken 
> mindmap maken 
2. Bespreek met elkaar de stof en bedenk er voorbeelden bij vanuit de praktijk 

Slide 33 - Slide

Welke leervragen liggen er nog met betrekking tot ontwikkelingspsychologie?

Slide 34 - Open question

Algemene vragen / opmerkingen

Slide 35 - Open question

Bedankt en succes!

Slide 36 - Slide