vwo 6 en havo 5 integratie

In nederland en dan?
1 / 38
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes, text slides and 7 videos.

Items in this lesson

In nederland en dan?

Slide 1 - Slide

onderwerpen deze les
Hoe ervaren nieuwkomers en ingezetenen de veranderingen die migratie met zich meebrengt?
Welke fasen in het intergratieproces kun je onderscheiden?

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Integratie gaat niet vanzelf
  • taalachterstand
  • Schooluitval
  • Werkloosheid
  • Discriminatie

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Migratie als verrijking en als verlies
Gevoel van verlies:
  • Er komt verandering in denk en doen tussen generaties vb. taal.
  • Er komen meer gemengde huwelijken.
  • remittances ( financiële binding) wordt minder.
Gevoel van vervreemding leidt tot zoeken naar houvast: conservatief

Slide 6 - Slide

Stelling: Migranten zijn een verrijking voor de Nederlandse samenleving
A
Eens
B
Oneens

Slide 7 - Quiz

Slide 8 - Slide

Geldzendingen (remittances)
Migranten sturen geld naar familie in het land van herkomst. Deze geldzendingen (remittances in het Engels) zijn een belangrijke vorm van inkomen voor mensen in armere landen.

Slide 9 - Slide

Zoek een bericht op twitter, instagram etc waaruit blijkt dat het goed gaat met de immigratie

Slide 10 - Open question

Zoek een bericht op twitter, instagram etc waaruit blijkt dat het niet goed gaat met de immigratie

Slide 11 - Open question

3 verschillende manieren van jezelf aanpassen


Segregatie

Assimilatie

Integratie

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Er is een sterke scheiding tussen de 
verschillende groepen.
Meer scheiding leidt tot meer vooroordelen

Slide 14 - Slide

Segregatie

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide


Hele eigen cultuur wordt vervangen door 
de dominante cultuur waar je woont. 
Je past je dus helemaal aan.

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Migranten nemen een deel van de dominante cultuur over, 
maar behouden ook veel dingen van de eigen cultuur

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Slide 21 - Link

Hoeveel procent van de Nederlandse bevolking is Moslim?

Slide 22 - Open question

Integratie
Segregatie

Slide 23 - Drag question

Van welk begrip is in deze afbeelding sprake?
A
assimilatie
B
segregatie
C
integratie

Slide 24 - Quiz

Verzuiling lijkt het meest op ...
A
Segregatie
B
Assimilatie
C
Integratie

Slide 25 - Quiz

Chinatown is een voorbeeld van
A
integratie
B
Segregatie
C
Assimilatie

Slide 26 - Quiz

Een scheiding tussen verschillende bevolkingsgroepen
A
Segregatie
B
Integratie

Slide 27 - Quiz

Slide 28 - Video

Typisch Nederlands

Slide 29 - Mind map

Wat weet je over Indonesie

Slide 30 - Mind map

Noem drie dingen die je moet weten om in Nederland goed te kunnen functioneren

Slide 31 - Open question

Wanneer schreef Thorbeck de grondwet
A
1846
B
1847
C
1848
D
1849

Slide 32 - Quiz

Hoeveel Nederlanders heeft geen migratieachtergrond
A
75%
B
65%
C
60%
D
55%

Slide 33 - Quiz

Wat is de grootste migratiegroep met Europese achtergrond

Slide 34 - Open question

Wat is de grootste migratiegroep met Niet-Europese achtergrond

Slide 35 - Open question

Slide 36 - Video

Nederland is een vrij land
geheel mee eens
meer eens dan oneens
meer oneens dan eens
oneens

Slide 37 - Poll

Noem een voorbeeld van conflicterende vrijheden
(uitleg volgt ;-)

Slide 38 - Open question