Biodiversiteit 1

Ondernemen met natuur
1 / 18
next
Slide 1: Slide
DierverzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Ondernemen met natuur

Slide 1 - Slide

Inhoud
Samenvattend over Biodiversiteit
Huiswerk opdracht
Hoofdstuk 3

Slide 2 - Slide

Soortenrijkdom
Wat is Biodiversiteit? 

Slide 3 - Slide

Een grasland met alleen Engelsraaigras is beter bestand tegen extreme weersomstandigheden dan een biodiversegrasmat.
Eens?
0100

Slide 4 - Poll

Aan welke eenheid kan ik de ondergrondse biodiversiteit het best koppelen?
A
pH
B
NLV
C
OS
D
P bodemvoorraad

Slide 5 - Quiz

Slide 6 - Video

Het volume van nutriënten is veel belangrijker dan de verhouding tussen nutriënten in de bodem.
Ja klopt!
Nee joh, de verhouding is veel belangrijker

Slide 7 - Poll

Biodiversiteit is een onderdeel van de ontwikkelingsdoelstellingen 2, 6, 12, 13, 14 en 15 die je in het schema hierboven ziet. Bij 2 en 12 gaat het vooral om het produceren van voldoende voedsel op een duurzame manier. 

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Waaraan zou je kunnen zien dat de biodiversiteit achteruit gaat? Of hoe zou je het meten?

Slide 10 - Mind map

Welke problemen zou dit dan kunnen opleveren voor de productie van melk en vlees?

Slide 11 - Mind map

Voorbeelden? 
Functionele agrobiodiversiteit 
Landschappelijke diversiteit
Specifieke diersoorten
Diversiteit in de regio

Slide 12 - Slide

HW1: Welke foto's van Biodiversiteit op het bedrijf hebben jullie gemaakt? Kies er 1.

Slide 13 - Open question

Slide 14 - Slide

Hoofdstuk 3
"Wanneer je landbouw en natuur combineert, krijg je natuurinclusieve landbouw."

Slide 15 - Slide

3 pijlers 

Slide 16 - Slide

Bekijk de pijlers 
Bevraag de praktijkopleider en vul de checklist

Slide 17 - Slide

Einde les 
Huiswerk opdracht 2 maken en doornemen hoofdstuk 3.

Slide 18 - Slide