Herhalingsles

Lesdoel van vandaag:
- Aan het eind van deze les is het werkstuk: Raket, afgerond en ingeleverd 
- Aan het eind van deze les weet je welke leerdoelen jij al beheerst en welke jij nog lastig vindt.
- Aan het eind van deze les hebben we de theorie van week 36 t/m 39 herhaald + geoefend

1 / 51
next
Slide 1: Slide
Mens & NatuurMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 51 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

Lesdoel van vandaag:
- Aan het eind van deze les is het werkstuk: Raket, afgerond en ingeleverd 
- Aan het eind van deze les weet je welke leerdoelen jij al beheerst en welke jij nog lastig vindt.
- Aan het eind van deze les hebben we de theorie van week 36 t/m 39 herhaald + geoefend

Slide 1 - Slide

Herhaling Week 36 t/m 40

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Wetenschap
Belangrijk voor:

1. Nieuwsgierigheid
2. Wereld verbeteren/veilig maken
3. Geld verdienen

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Pien doet een proefje. Ze gaat kijken wat er gaat gebeuren als ze met een fietspomp lucht in een paprika blaast.

Formuleer een passende onderzoeksvraag bij deze proef.

Slide 7 - Open question

Pien doet een proefje. Ze gaat kijken wat er gaat gebeuren als ze met een fietspomp lucht in een paprika blaast.

Formuleer een hypothese bij de gemaakte onderzoeksvraag.

Slide 8 - Open question

Practicumverslag
 • Inleiding:
- Onderzoeksvraag + hypothese

 • Methode:
- Benodigdheden + werkwijze

 • Waarnemingen: Wat heb je gezien?

 • Conclusie
- Terugblik hypothese + Antwoord onderzoeksvraag

 • Bronnen

Slide 9 - Slide

Hoe zeker voel jij je over de beheersing van de theorie uit week 36?
😒🙁😐🙂😃

Slide 10 - Poll

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Waar hebben we het over gehad?

Slide 13 - Slide

Welke regels gelden er in een practicumlokaal?

Slide 14 - Open question

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Bril: beschermt tegen wegspatten van kleine deeltjes bij boren, zagen of slijpen.

Gehoorbescherming: voorkomt dat je doof wordt. Denk maar eens aan het zagen met een cirkelzaagmachine. In fabrieken gebruiken ze vaak op maat gemaakte oordoppen.
Stofmasker: beschermt tegen (hout)stof.
Haar in staart: Loshangend haar kan ergens tussen komen. Doe lang haar in een staart of knotje als je met machines werkt. Stop een staart in je kleding.
Veiligheidsschoenen: gebruik je bijvoorbeeld in de bouw. Ze hebben een tussenzool en stalen neus. Dat beschermt tegen scherpe of vallende voorwerpen.Slide 15 - Slide

Gele vlam
Blauwe Vlam
Ruisende Vlam
Pauze vlam
Heetste vlam
Maakt geluid
Is stil en gevaarlijk
Goed zichtbaar
Slecht zichtbaar
Luchtring dicht
Luchtring ver open
Luchtring beetje open

Slide 16 - Drag question

Slide 17 - Slide

Wat zijn gevarensymbolen?
A
Kleine tekeningetjes, pictogrammen
B
Heel veel gevaarlijke stoffen bij elkaar
C
Een tekst op een etiket

Slide 18 - Quiz

Wat betekent dit gevarensymbool?
A
Lange termijn schadelijk
B
Ontplofbaar
C
Oxiderend
D
Irriterend/Acuut gezondheidseffect

Slide 19 - Quiz

Wat betekent dit gevarensymbool?
A
giftig
B
licht ontvlambaar
C
corrosief/bijtend
D
schadelijk

Slide 20 - Quiz


Wat betekent dit gevarensymbool?
A
irriterend/ schadelijk
B
milieu gevaarlijk
C
bijtend /corrosief
D
ontplofbaar

Slide 21 - Quiz

Wat betekent dit gevarensymbool?
A
Corrosief
B
Irriterend
C
Milieugevaarlijk
D
Op lange termijn schadelijk

Slide 22 - Quiz

Wat is de betekenis van dit gevarensymbool?
A
explosief
B
ontvlambaar
C
brandbevorderend
D
schadelijk

Slide 23 - Quiz

Wat betekent dit gevarensymbool?
A
Oxiderend
B
Giftig
C
Ontplofbaar
D
Corrosief

Slide 24 - Quiz

Slide 25 - Slide

Hoe zeker voel jij je over de beheersing van de theorie uit week 37?
😒🙁😐🙂😃

Slide 26 - Poll

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Microscoop
Een microscoop is een instrument voor het bestuderen van objecten, die te klein zijn om goed met het blote oog te kunnen worden gezien.


Slide 29 - Slide

Als je een microscoop wil tillen, waar pak je de microscoop?
A
Bij de tubus
B
Bij het statief
C
Bij de tafel
D
Bij de revolver

Slide 30 - Quiz

lichtregelaar van de microscoop
A
tubus
B
revolver
C
diafragma
D
micro-schroef

Slide 31 - Quiz

bij een microscoop kijk je door het...
A
objectief
B
oculair
C
diafragma
D
tubus

Slide 32 - Quiz

Het oculair van een microscoop vergroot 10×. Het objectief van deze microscoop vergroot 10×.
Wat is de totale vergroting van deze microscoop?
A
10x
B
100x
C
20x
D
40x

Slide 33 - Quiz

Voordat je met de microscoop gaat werken, controleer je altijd eerst de beginstand. Wat is de beginstand van de microscoop?
A
De kleinste vergroting voor en de tafel helemaal naar beneden.
B
De kleinste vergroting voor en de tafel helemaal naar boven.
C
De grootste vergroting voor en de tafel helemaal naar beneden.
D
De grootste vergroting voor en de tafel helemaal naar boven.

Slide 34 - Quiz

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Slide


Links is een foto van bruine bonen.


De middelste tekening is heel erg trouw aan de natuur. Dat betekent dat hij er heel echt uitziet. Zo’n tekening waarin details goed te zien zijn noemen we een natuurgetrouwe tekening.

De rechter tekening is een tekening die je gaat gebruiken bij mens en natuur. Deze tekening laat de onderdelen duidelijk zien, heeft minder details, geen kleur en er is niet gebruik gemaakt van schetsen. De tekening heeft als doel de onderdelen duidelijk maken, net zoals in een schema. De tekening heet dan ook een schematische tekening.

Slide 38 - Slide

Slide 39 - Slide

Hoe zeker voel jij je over de beheersing van de theorie uit week 38?
😒🙁😐🙂😃

Slide 40 - Poll

Slide 41 - Slide

Slide 42 - Slide

Slide 43 - Slide

Jullie hebben een raket gebouwd maar daar gingen heel wat stappen aan vooraf. Wat is de eerste stap van het ontwerpproces?
A
Testen en aanpassen
B
Ontwerp maken
C
De eisen
D
De ontwerpopdracht

Slide 44 - Quiz

Waarom kun je niet gewoon het ontwerp in één keer gaan maken in plaats van al die stappen doorlopen van het ontwerpproces?

Slide 45 - Open question

Wat zijn, volgens het ontwerpproces, twee manieren om je ideeën concreet te maken?
A
Moodboard maken
B
Mindmap maken
C
Verslag maken
D
Schets maken

Slide 46 - Quiz

Waarom is het belangrijk om het ontwerp te testen en wellicht aan te passen (laatste stap van ontwerpproces)?

Slide 47 - Open question

Grootheden en eenheden spelen een belangrijke rol in de natuurkunde. Ze komen terug in alle onderwerpen van natuurkunde en in de formules die hierbij horen. 

In het kort: Een grootheid is iets wat je kunt meten, zoals lengte, tijd of massa.

Een eenheid is een bepaalde maat waarin een grootheid kan worden uitgedrukt, zoals meter, kilogram, seconde. 

Slide 48 - Slide

Hoe zeker voel jij je over de beheersing van de theorie uit week 39?
😒🙁😐🙂😃

Slide 49 - Poll

Leertips Mens & Natuur
 • Lees de theorie op de website nog eens door per week. 
 • Bekijk de plaatjes/filmpjes/Wordwall spellen en opdrachten nog eens. 
 • Maak een samenvatting van de leerdoelen per week. Gebruik hierbij de website. 
 • Tekenen! (microscoop/ontwerpproces/stappen onderzoek) 
 •  Maak een lijstje van begrippen + omschrijving die je lastig vindt. (ga hier extra mee oefenen)
 • Maak de oefentoets op de website van MN
 • Laat je overhoren! d.m.v. de leerdoelen

Ga naar een keuze-uur MN en stel daar al je vragen!! 

Slide 50 - Slide

Slide 51 - Slide