les 2: Uitleg, vergelijken Europese en Amerikaanse stad.

Paragraaf 1
De Europese en Amerikaanse stad.
1 / 18
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 18 slides, with text slides.

Items in this lesson

Paragraaf 1
De Europese en Amerikaanse stad.

Slide 1 - Slide

Een Europese stad vs een stad in de verenigde staten

Slide 2 - Slide

Lesdoel
Aan het eind van de paragraaf:
Weet je:
 1. De opbouw van de Europese en Amerikaanse stad.
 2. Wat de verschillen zijn tussen de twee steden.

Slide 3 - Slide

Opbouw van een Europese
stad (schema)

Slide 4 - Slide

Model van een stad
(Europees model)
 • Oudste deel = historische binnenstad (1e ring)
 • Stadscentrum (ook wel centrale zakenwijk, CBD) -->  hier vind je kantoren-, winkel en uitgaansgelegenheid. (2e ring)
 • Toen de industrie werden er veel 19e eeuwse woonwijken (arbeiderswijken - stadswijken voor WO2(voor 1940)) gebouwd aan de rand van het stadscentrum. (3e ring)
 • Aan de rand van de stad liggen de moderne/nieuwe woonwijken(in de V.S. kennen we die als suburbs). Buiten het stadscentrum is daar meer ruimte voor. (4e ring)

 1. Historische binnenstad
 2. Stadscentrum (centrale zakenwijk, CBD)
 3. 19e eeuwse woonwijken (arbeiderswijken)
 4. Moderne woonwijken(naoorlogse wijken)

Slide 5 - Slide

Amerikaanse stad

Slide 6 - Slide

Opbouw van Chicago
 • Drie delige opbouw
 1. Stadscentrum
 2. Centrale stad
 3. Ring van suburbs
 • Agglomeratie
Ruim opgezette buitenwijk (of voorstad) met veel vrijstaande huizen en tuinen, afgewisseld met parken
Kantoren-, winkel- en uitgaansgebied van een stad
De belangrijkste stad in een stadsgewest
Een stad met de daaraan vastgegroeide voorsteden en dorpen

Slide 7 - Slide

Downtown Chicago
 • Chicago werd gesticht in 1833
 • Straatpatroon "schaakbord"
 • Stadscentrum
 • Central Business District (CBD)
Het kantoren-, winkel- en uitgaansgebied van een stad. Heet ook stadscentrum of centrale zakenwijk

Slide 8 - Slide

Centrale stad
 • Etnische wijken zijn groot
 • Veel vrijstaande huizen
 • Leefbaarheid
 • Werkloosheid, verkrotting en onveiligheid
 • Getto's
Mate waarin een woonwijk geschikt is om er te leven
Een achterstandswijk in een stad waar een bepaalde etnische bevolkingsgroep woont

Slide 9 - Slide

Ring van suburbs
 • Mooie huizen voor welvarende bewoners
 • Lage woningdichtheid
 • Tientallen kilometers groot
 • Urban sprawl


De enorme verspreiding van voorsteden over het omliggende platteland
Het aantal woningen per vierkante kilometer

Slide 10 - Slide

Ring van suburbs
 • Amerikanen gaan bijna altijd met de auto
 • Mobiliteit
 • Suburbs groeien uit tot volwaardige steden
 • Edge cities
Amerikaanse voorsteden gelegen langs belangrijke uitvalswegen die zich ontwikkelen tot volwaardige steden met uitgebreide stedelijke voorzieningen (winkels, horeca, bioscopen) en werkgelegenheid in de dienstensector (kantoren).
De verplaatsing van mensen en goederen met behulp van een vervoermiddel

Slide 11 - Slide

Edge city

Edge city is een centrum in een suburb met: 
- Winkelcentra.
- Parkeergelegenheid.
- Werkgelegenheid.

Slide 12 - Slide

Edge city
Waarom naar de edge city? 
- Ruimer wonen
- Rustiger wonen
- Goedkoper
- Werkgelegenheid. 

Slide 13 - Slide

Door welke natuurlijke factor wijkt de vorm van het stadsmodel in Chicago af van die van andere Amerikaanse steden?
 • Door de aanwezigheid van Lake Michigan; de stad heeft zich om het meer gevormd.

Slide 14 - Slide

Hoe ziet het stadsmodel er in Rotterdam uit?
1e ring
2e ring
3e ring
Dus Afrikaanderwijk is een voorbeeld van een wijk voor WO2

Slide 15 - Slide

Na WO2 ~ Stedelijke Vernieuwing
Stedelijke vernieuwing = vernieuwen van de stedelijke leefomgeving zodat de leefbaarheid verbeterd.

Dit kent 2 fases:
 1. Fase vlak na de oorlog(1945-1980) --> doel was voornamelijk snel heropbouwen en herinrichten binnenstad (daarmee ontstond er een centrale zakenwijk in de binnenstad en is er geen echte historische binnenstad);
 2. Fase na 1980 --> doel was aantrekkelijkheid voor wonen, werken en vrije tijd te verbeteren

Slide 16 - Slide

maken
Paragraaf: Chicago een Amerikaanse stad

Slide 17 - Slide

Google Maps
Hoe zien de wijken eruit?

- Beschrijf met behulp van Google Maps (Street View) hoe de wijken (stadscentrum, etnische wijk en suburb) eruitzien.
- Let daarbij op het stratenpatroon, het verkeer, huizen/gebouwen en woningdichtheid.
- De opdracht vind je in Learnbeat paragraaf 5.2 opdracht 5. 
- Je maakt de opdracht samen een  in break out rooms.

Slide 18 - Slide