Tijdvak 5 globalisering verandert het wereldsysteem

Wat gaan we doen? 
Korte herhaling
Uitleg globalisering
Aan de slag! 
Einde van de les: 
1. Begrijp je waarom gebieden door globalisering meer afhankelijk van elkaar zijn. 

2. Begrijp je dat de welvaart verschuift door de globalisering. 
3. Weet je wat globalisering is
1 / 24
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Wat gaan we doen? 
Korte herhaling
Uitleg globalisering
Aan de slag! 
Einde van de les: 
1. Begrijp je waarom gebieden door globalisering meer afhankelijk van elkaar zijn. 

2. Begrijp je dat de welvaart verschuift door de globalisering. 
3. Weet je wat globalisering is

Slide 1 - Slide

Hoe kan je een perifeer land herkennen aan de beroepsbevolking?
A
Veel mensen werken in de secundaire sector
B
Veel mensen werken in de tertiaire sector
C
Veel mensen werken in de primaire sector

Slide 2 - Quiz

Hoe kan je een centrum land herkennen aan de bevolkingsopbouw (demografie)
A
Doordat er veel jonge mensen wonen die niet oud kunnen worden
B
Doordat er veel oude mensen wonen die gemiddeld ouder worden

Slide 3 - Quiz

Wat is globalisering? 

Slide 4 - Slide

Globalisering is
Globalisering is het steeds makkelijker worden om kennis, producten, mensen en kapitaal uit te wisselen met elkaar (landen). 

Hierdoor krijgen bedrijven steeds meer macht en stijgt de hoeveelheid internationale handel.

Slide 5 - Slide

Krimpende wereld?!

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Wat gaan we doen? 
Werkblad globalisering
Uitleg C-P model / globalisering herhaling
Aan de slag! 
Einde van de les: 
1. Begrijp je waarom door globalisering gebieden meer afhankelijk van elkaar zijn. (H) 

2. Begrijp je dat de welvaart verschuift door de globalisering. (H)

3. Ben je in staat om het Centrum-periferie model toe te passen. 

Slide 9 - Slide

El Niño presentatie!

Slide 10 - Slide

Wat is globalisering?

Slide 11 - Open question

Geef zowel een voordeel als een nadeel van globalisering

Slide 12 - Open question

Verklaar waarom gebieden steeds meer afhankelijk van elkaar worden door het globaliseringsproces (denk aan de spijkerbroek!).

Slide 13 - Open question

Opdrachten
1. Leg uit wat globalisering is. 
2. Geef zowel een voordeel als een nadeel van globalisering.
3. Verklaar waarom gebieden steeds meer afhankelijk van elkaar worden door het globaliseringsproces (denk aan de spijkerbroek!).

Slide 14 - Slide

Containerization
Door grotere vrachtschepen en het gebruik van containers is transport gemakkelijker geworden. 

--> goedkopere transportkosten!

Slide 15 - Slide

Ontwikkeling tot globaliserig
1. MNO's verplaatsen jaren '80 productie fabrieken naar arme ( (lonen) landen

2. veel mensen in rijke landen werkloosNU: communicatie en sneller vervoer
Open grenzen

Slide 16 - Slide

Ontwikkeling tot globaliserig
1. periferie landen export grondstoffen

2. grondstoffen werden *halffabrikaten

3. erna eindproducten


Vroeger!!!

Slide 17 - Slide

3 blokken momenteel

1. Rijke centrum landen
bevolking = rijk, maar groei is gestaag

2. semi-periferie landen
zie BRIC landen
(Brazilië, Rusland, India en China)
3. Periferie landen
Arme landen zoals in Afrika. Hier is een snelle groei te verwachten. 

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Patronen veranderen
Vroeger: exporteerde de periferie grondstoffen naar de centrumlanden, deze centrumlanden maken vervolgens de halffabricaten of eindproducten ervan. 

Tegenwoordig: De industrie verhuist naar de semiperiferie en periferie omdat dit veel goedkoper is voor de werkgever! 

Slide 20 - Slide

Gevolg van de veranderende patronen

Slide 21 - Slide

Sectoren
Primair - Landbouw, grondstofwinning etc.
Secundair -  Industrie
Tertiair - Diensten

Impact op de export van een land!

Slide 22 - Slide

Verliezers?
Het verschil wordt kleiner tussen centrum en periferie. 
                       Maar
Sommige landen blijven achter doordat ze geen grondstoffen hebben of MNO's willen niet investeren. 

Slide 23 - Slide

Aan de slag!
Maak de werkbladen af van globalisering óf de opstand. 

Maak de levenslijn af. 

Werk verder in duo's met één van de vier opdrachten in Teams (opdrachten tijdvak 6). 

Slide 24 - Slide