Kennismaken met HZW

Helpende zorg en welzijn
1 / 35
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Helpende zorg en welzijn

Slide 1 - Slide

Opleidingsduur


1 tot 2 jaar

Slide 2 - Slide

Opbouw van de opleiding
  • vier periodes in een schooljaar
  • Aan het eind van iedere periode een lesvrije toetsweek, wel stage
  • Periode 1 en 2 vijf dagen school
  • Periode 3 en 4 drie dagen school en twee dagen stage
  • Periode 5 en 6 (leerjaar 2) drie dagen school en twee dagen stage 

Slide 3 - Slide

De vakken

Slide 4 - Slide

Algemene vakken
  • Nederlands
  • rekenen
  • burgerschap
  • SLB  

Slide 5 - Slide

Praktijkvakken
Ondersteunen bij ADL 
Ondersteunen bij huishouden en wonen
Ondersteunen bij sociale en recreatieve activiteiten
Verzorgen van catering werkzaamheden (koken)

Slide 6 - Slide

theorievakken
voedingsleer
omgangskunde
ziekteleer
anatomie
plannen en organiseren
Arbo
onderhoud, veiligheid en beheer
ICT

Slide 7 - Slide

De BPV

Slide 8 - Slide

Ouderenzorg
Werken met kinderen

Slide 9 - Slide

Quiz
Log in op Lessonup

Slide 10 - Slide

Welk vak krijg je niet bij HZW
A
koken
B
biologie
C
Nederlands
D
rekenen

Slide 11 - Quiz

Stage loop je in periode
A
1, 2, 3, 4, 5 en 6
B
3, 4, 5 en 6
C
1, 2, 3 en 4
D
3 en 6

Slide 12 - Quiz

Op school noemen we stage
A
BPV
B
OWH
C
ADL
D
Osract

Slide 13 - Quiz

Praktijkexamens doe je op stage
A
waar
B
niet waar

Slide 14 - Quiz

Waar kun je als helpende zorg en welzijn werken?
A
in de kinderopvang en de thuiszorg
B
in een schoonmaakbedrijf en in een hotel
C
in een eetcafé
D
In de groenvoorziening

Slide 15 - Quiz

Als Helpende kan je op een dagverblijf werken
A
waar
B
niet waar

Slide 16 - Quiz

Moet je als helpende cliënten wassen?
A
Ja
B
Nee

Slide 17 - Quiz


Wat is geen taak van een helpende?
A
huishoudelijke taak
B
verzorgende taak
C
begeleidende taak
D
financiële taken

Slide 18 - Quiz

Welke werkzaamheden horen bij een helpende?
A
Helpen bij wassen en aankleden
B
Wondverzorging
C
Psychologische hulp
D
Medicijnen geven

Slide 19 - Quiz

Korte nagels als helpende zijn belangrijk omdat...
A
De huid kan beschadigen van ouderen
B
Er bacteriën onder zitten
C
Kinderen kunnen afgeleidt worden van felle kleuren nagellak
D
Alle antwoorden zijn juist

Slide 20 - Quiz

Mag je als helpende cliënten injecteren?
A
Ja
B
Nee

Slide 21 - Quiz

De opleiding helpende zorg en welzijn is een
A
niveau 2 opleiding
B
niveau 3 opleiding
C
niveau 4 opleiding
D
niveau 5 opleiding

Slide 22 - Quiz

Wat is de taak van een helpende?
A
Visite ontvangen, oefeningen opstellen, bingo spelen
B
Aankleden, medicatie toedienen, diagnoses stellen
C
Baby verzorgen, medicatie toedienen, aankleden
D
Aankleden, eten klaarmaken, huishouden

Slide 23 - Quiz

Wat betekent zelfredzaamheid bevorderen bij persoonlijke zorg?
A
Laat de cliënt doen wat hij kan.
B
Alles overnemen voor de cliënt bij de zorg.

Slide 24 - Quiz

Bij welk vak leer je over het doen van knutselwerkjes met kinderen en creatief zijn met ouderen
A
Ruimtes inrichten
B
Sociale en recreatieve activiteiten
C
Voeding
D
Persoonlijke zorg en ADL

Slide 25 - Quiz

Een persoon die zorg nodig heeft wordt een ................
genoemd.


A
zorgverlener
B
zorgvrager

Slide 26 - Quiz

Wat is ADL?
A
Algemeen Dagelijkse Lichaamsverzorging
B
Algemeen Dagelijkse levensverrichtingen
C
Activiteiten Dagelijks Leven
D
Algemeen Dagelijkse Leefactiviteiten

Slide 27 - Quiz

Wat betekent de afkorting OWH
A
Ondersteunen bij wonen en huishouden
B
overgeven, wensen en hartkloppingen
C
opening, wachten en horen
D
oren, wangen en handen

Slide 28 - Quiz

Maak de volgende zin af: Thuiszorg is bedoeld voor mensen..
A
..die in een verpleeghuis wonen.
B
..die in hun eigen huis wonen, maar niet goed voor zichzelf kunnen zorgen.
C
..die zelf geen zin hebben om huishoudelijk werk te doen.
D
..die zich thuis zorgen maken

Slide 29 - Quiz

Helpende zorg en welzijn
Facilitaire dienstverlening
Sport en recreatie

Slide 30 - Drag question

Kinderverzorging
Kinderopvoeding 
luier verschonen
speelgoed leren opbergen
Zindelijk maken
Grenzen aanleren
Leren eten
Helpen met kamer opruimen
Buitenspelen met kind
Tandenpoetsen

Slide 31 - Drag question

Teksttoezicht houden
toezicht houden
begeleiden van gasten
catering
ADL
huishouden en wonen
logistieke werkzaamheden
sportactiviteiten
recreatieve activiteiten

Slide 32 - Drag question

Hygiëne
Veilig werken
ADL
ARBO

Slide 33 - Drag question

Video over werken in de ouderenzorg

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Link