Fotosynthese

1 / 25
next
Slide 1: Slide
NatuurwetenschappenSecundair onderwijs

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Welke organismen op de foto zijn autotroof?
A
Konijn
B
Wortel
C
Groene planten

Slide 2 - Quiz

Benoem het omcirkelde onderdeel

Slide 3 - Open question

Slide 4 - Slide

Met wat neemt de plant CO2 op?
A
met de wortels
B
met de bladeren
C
met de stengel
D
met de bloemen

Slide 5 - Quiz

CO2
Zonlicht
Bladgroen
H2O
O2
C6H12O6

Slide 6 - Drag question

Stroma
Thylakoïde

Slide 7 - Drag question

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Uit welke twee belangrijke delen is de fotosynthese reactie opgebouwd?

Slide 10 - Open question

Slide 11 - Slide

Zonlicht
Zuurstof
Koolstofdioxide
Glucose
Water

Slide 12 - Drag question

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Wat is het doel van de lichtreactie?

Slide 15 - Open question

Hoe noem je de kringloop in de donkerreactie waarmee glucose gemaakt wordt?

Slide 16 - Open question

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Proef in het boek

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide


Welk deel van het blad gaat aan fotosynthese kunnen doen?
A
Het oranje deel
B
Het groene deel
C
Het gele deel

Slide 21 - Quiz

Slide 22 - Slide

Factoren beïnvloeden fotosynthese?

Slide 23 - Mind map

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide