Hfst 9, paragraaf 1: Wat is criminaliteit- deel 2

Welkom in de les
Een pen gepakt
In je tas
Voor het bord
op de grond
Aandacht!!!
Thema criminaliteit 
tekstboek: blz. 138


1 / 25
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Welkom in de les
Een pen gepakt
In je tas
Voor het bord
op de grond
Aandacht!!!
Thema criminaliteit 
tekstboek: blz. 138


Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen
Gezamenlijk:
Instructie paragraaf 1 deel 2

Individueel:
Lessonup maken

Gezamenlijk:
Afsluiten 

Slide 2 - Slide

Leerdoel

Je kan uitleggen waarom criminaliteit tijden plaatsgebonden is.

Je kan uitleggen wat matriële en inmatriële schade is

Slide 3 - Slide

Waar hebben we het vorige les over gehad?

- Overtreding
- Misdrijf
- Strafblad

 

Slide 4 - Slide

Overtreding of misdrijf? 
Overtreding = strafbare feiten die minder erg zijn,
 zoals rijden zonder helm. 


Misdrijf = ernstige strafbare feiten zoals vernieling 
of een pakje kauwgom stelen bij de supermarkt.

Slide 5 - Slide

Wat is asociaal gedrag?
Wat is een overtreding?
Een minder ernstig strafbaar feit. Je krijgt geen strafblad. Vaak is het een geldboete.

Voorbeelden van een overtreding.
Door rood licht rijden. Te hard rijden. Geen licht op je fiets


Slide 6 - Slide

Wat zijn misdrijven?

Voorbeelden van een misdrijf.
diefstal, mishandeling, vernieling, fraude, moord, wapenbezit. 

Ook een poging tot ....of medeplichtig  
is een misdrijf

Slide 7 - Slide

Wat is een strafblad?

Heb je een misdaad gepleegd, dan krijg je een strafblad.

Een strafblad is en lijst met misdrijven waarvoor je bent gestraft.


Dit kan gevolgen hebben voor je toekomst.
Bijvoorbeeld je baan. 

Slide 8 - Slide

Criminaliteit
Wanneer ben je crimineel?


-> 
Criminaliteit:
Alle misdrijven zoals die in de wet staan. 


Slide 9 - Slide

Criminaliteit tijd gebonden
Voorbeelden van criminaliteit tijdsgebonden:

Internetfraude:
Vroeger hadden we hier geen last van nu wel.

Maatregelen rondom Corona:
Het dragen van geen mondkapje in een winkel is nu strafbaar. 

Of geen afstand houden van elkaar.

Slide 10 - Slide

Criminaliteit plaatsgebonden

Voorbeelden van criminaliteit plaatsgebonden:


In België zijn er andere wetten dan in Nederland. 

Bijvoorbeeld over wapens en vuurwerk.
War komt de voorliefde van wapens in Amerika toch vandaan? 

Slide 11 - Slide

Wat is een rechtsstaat?

Wat is een rechtsstaat?
een democratie waar burgers en de overheid zich aan de wet moeten houden. 

Alle wetten staan opgeschreven. 
Het maakt niet uit wie de wet overtreedt. iedereen krijgt dezelfde straf.

Slide 12 - Slide

Verschil tussen materiële en niet- materiële schade


Materiële schade:
Schade die je kunt berekenen in geld

Niet- materiële schade: 
Gevolgen die je niet kunt uit drukken in geld.
gevoelen behoren tot Niet materiele schade. 
bijvoorbeel je bent bang ergens voor. Of erg verdrietig 
Schade die vervangbaar is of die geld kosten zijn materiele schade.
En auto kan je vervangen bijvoorbeeld.
Materiele schade kan bijvoorbeeld ook zijn dat je meer geld aan de verzekering moet betalen. 

Als er meer diefstallen zijn, is er meer schade en zal de verzekeringen meer premie vragen.
Ondanks dat een ring materiele schade is. ( je kan hem met geld vervangen) zou hij ook onder Inmatreriele schade kunnen vallen.

Stel je hebt de ring van je oma gehad die is overleden. Dan heeft de ring een emotionele waarde. 

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Zelfstandig
Wat:
Maken lessonup paragraaf 9.1 deel 1 & 2
hoe:
Alleen in stilte
tijd: 
10 minuten
Klaar:
Opdracht misdrijf timer
10:00
Waar vind je de informatie: In lessonup of op bladzijde 138 en 139 van je lesboek.

Slide 15 - Slide

Noem twee voorbeelden van tijdgebonden criminaliteit

Slide 16 - Open question

tijdgebonden criminaliteit 
plaatsgebonden criminaliteit
Zoenen in het openbaar
wapens 
internet
fraude
mondkapjes dragen
afval op straat gooien in Iran
milieu 
wetten

Slide 17 - Drag question

Wat is een plofkraak?

Slide 18 - Open question

Een plofkraak is een?
A
Misdrijf
B
Overtreding

Slide 19 - Quiz

Welke materiele schade is er ontstaan bij de plofkraak?

Slide 20 - Open question

Waarom is een trouwring zowel materiele als niet materiele schade? leg je antwoord uit.

Slide 21 - Open question

Wat is een voorbeeld van criminaliteit is tijdsgebonden.

Slide 22 - Open question

Noem een voorbeeld van criminaliteit wat plaatsgebonden is.

Slide 23 - Open question

Waarom is Nederland een rechtsstaat?

Slide 24 - Open question

Waarom is het voorbeeld van wapens in Amerika plaatsgebonden?

Slide 25 - Open question