Motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering
1 / 25
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Motiverende gespreksvoering

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wie heeft er ervaring met motiverende gespreksvoering.
A
Ja
B
Nee
C
Wel eens iets mee geëxperimenteerd
D
Ik weet niet eens wat het ís

Slide 2 - Quiz

This item has no instructions

Een korte oefening
Neem eens een eigen ambivalentie (misschien een goed voornemen) in gedachten. Bijvoorbeeld dezelfde als ik óf misschien zou je graag wat minder op je telefoon willen kijken, óf misschien zou je eigeanlijk graag de zolder eens opruimen, óf misschien zou je eigenlijk graag wat meer vrije tijd willen en wat minder werken?
Wat zou jij graag willen veranderen in je gedrag, wat zijn jouw goede voornemens?
Heb je het in gedachten?
Beantwoord dan stuk voor stuk onderstaande vragen eens voor jezelf.
Bespreek dit binnen eigen groepje aan de hand van volgende vragen:
• Wat maakt dat dit belangrijk voor je is? Welk dieper liggend verlangen of wens ligt eronder?
• En hoe belangrijk is het voor je op een schaal van 0-10?
• Wat maakt dat het dit cijfer is en geen lager cijfer?
• Stel je zou ervoor kiezen om het niet te veranderen, waar zou je het meeste last van hebben?
• Stel je zou ervoor kiezen om het wel te veranderen, wat zou het je allemaal opleveren?
• En wat nog meer?
• En stél je zou het wel aan gaan pakken, wat zou een eerste kleine stapje in de goede richting kunnen zijn die je vandaag of morgen al zou willen of kunnen zetten?

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Video

This item has no instructions

Naar aanleiding van het filmpje:
Wat is het doel van motiverende gesprekstechniek?
A
Motiveren
B
Gedragsverandering
C
Informatie
D
Ontwikkeling

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

Sleep de fases naar de juiste betekenis
Engareren (een relatie opbouwen)
Focussen
Ontlokken
Plannen
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4

Slide 6 - Drag question

This item has no instructions

Wat is er nodig om verandering teweeg te brengen?
A
Motivatie
B
Gedragsverandering
C
Informatie
D
Ontwikkeling

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Wat moet je juist niet doen bij motiverende gesprekstechniek? (meerdere antwoorden mogelijk)
A
Discussie aangaan
B
Empathie tonen
C
Meeveren met weerstand
D
Argumenten aanvoeren

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Definitie

  • Motiverende Gespreksvoering is een benadering die mensen helpt hun gedrag ‘van binnenuit’ te veranderen. 

  • Motiverende gespreksvoering is een op samenwerking gerichte gespreksstijl die iemands eigen motivatie en bereidheid tot verandering versterkt. Daarbij speelt het verkennen en oplossen van ambivalentie een belangrijke rol.
Motiverende gespreksvoering

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Definitie

  • Motiverende Gespreksvoering is een benadering die mensen helpt hun gedrag van binnenuitte veranderen

  • Motiverende gespreksvoering is een op samenwerking gerichte gespreksstijl die iemands eigen motivatie en bereidheid tot verandering versterkt. Daarbij speelt het verkennen en oplossen van ambivalentie een belangrijke rol.
Motiverende gespreksvoering

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Motivatie

Autonome motivatie
Extrinsieke motivatie
Intrinsieke motivatie
drie vormen

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Straf of belonen
Nut ervan inzien
Leuk vinden
Intrinsieke motivatie
Extrinsieke motivatie
Autonome motivatie

Slide 12 - Drag question

This item has no instructions

Definitie

  • Motiverende Gespreksvoering is een benadering die mensen helpt hun gedrag ‘van binnenuit’ te veranderen. 

  • Motiverende gespreksvoering is een op samenwerking gerichte gespreksstijl die iemands eigen motivatie en bereidheid tot verandering versterkt. Daarbij speelt het verkennen en oplossen van ambivalentie een belangrijke rol.
Motiverende gespreksvoering

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Verandertaal
Behoudtaal
Ambivalentie

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Eigenlijk zou ik... maar...
Aan de ene kant wil ik... maar...
Ik wil het wel, maar ik kan het niet.
Verandertaal
Behoudtaal
Ambivalentie

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Verandertaal
Taalgebruik waarmee je gesprekspartner bereidheid tot verandering aangeeft.  
Slide 16 - Slide

Je vraagt niet rechtstreeks naar verandertaal. 

Als professional weet je vaak wat beter zou zijn voor de leerling. Bijvoorbeeld in hoe hij kan leren. 
Maar zodra je zegt: zou je het niet eens zo doen. Dan ontstaat er meestal weerstand. 

Voorbeeld - Flip. 

Je kan uiteindelijk wel een tip geven. Maar het is altijd met toestemming van de leerling. De leerling houdt de regie. 

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

"Techniek"Open vragen stellen
Reflectief luisteren
Bevestigen
Samenvatten
Informatie en advies geven

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Oefencasus 
Meneer Reemers (70) heeft al jaren longemfyseem. Hij is op 55-jarige leeftijd vervroegd gepensioneerd. Meneer heeft drie jaar geleden zijn vrouw verloren na een hersenbloeding. Het is een zelfbewuste man die graag zijn eigen boontjes dopt. Hij krijgt vanuit onze thuiszorginstelling dagelijks hulp van een verzorgende die hem helpt bij de noodzakelijke dingen rond de persoonlijke verzorging. Meneer is na een langdurige griep snel achteruit gegaan. Hij heeft voortdurend adem tekort en kan weinig meer ondernemen. Meneer is daar opstandig onder, maar laat zich ook niet gemakkelijk helpen. Vorige week heeft dat geleid tot een aanvaring met de verzorgende die, goed bedoeld overigens, hem wilde helpen bij het dichtknopen van zijn overhemd. Hij is volgens haar toen onredelijk tegen haar uitgevallen. Meneer is er regelmatig op gewezen dat een fles met extra zuurstof hem zou kunnen helpen meer energie te hebben. Daar heeft ook de verzorgende het met hem over gehad tijdens dit incident. Hij stond er helemaal niet voor open. 

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Wat neem je mee naar de praktijk?

Slide 25 - Mind map

This item has no instructions