De verkeersborden

De verkeersborden
1 / 36
next
Slide 1: Slide
NT2Secundair onderwijs

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes and text slide.

Items in this lesson

De verkeersborden

Slide 1 - SlideA
Gebodsbord
B
Aanwijzingsbord
C
Gevaarsbord
D
Verbodsbord

Slide 2 - QuizA
Gebodsbord
B
Aanwijzingsbord
C
Gevaarsbord
D
Verbodsbord

Slide 3 - QuizA
Gebodsbord
B
Aanwijzingsbord
C
Gevaarsbord
D
Verbodsbord

Slide 4 - QuizA
Gebodsbord
B
Aanwijzingsbord
C
Gevaarsbord
D
Verbodsbord

Slide 5 - QuizA
Gebodsbord
B
Aanwijzingsbord
C
Gevaarsbord
D
Verbodsbord

Slide 6 - QuizA
Gebodsbord
B
Aanwijzingsbord
C
Gevaarsbord
D
Verbodsbord

Slide 7 - Quiz

Wat betekent dit verkeersbord?

A
Je mag hier niet met de auto rijden.
B
Je mag hier niet wandelen.
C
Je mag hier niet fietsen.
D
Je mag hier niet komen.

Slide 8 - Quiz

Wat betekent dit verkeersbord?

A
Ik mag hier op het voetpad wandelen.
B
Ik moet hier op het voetpad wandelen.
C
Ik mag hier niet op het voetpad wandelen.
D
Ik mag kiezen waar ik wandel.

Slide 9 - Quiz

Wat betekent dit verkeersbord?

A
Je mag hier niet met de auto rijden.
B
Je mag hier niet wandelen.
C
Je mag hier niet fietsen.
D
Je mag hier niet komen.

Slide 10 - Quiz

Pas op! Hier kan een trein komen.
A
Juist
B
Fout

Slide 11 - Quiz

Wat betekent dit verkeersbord?

A
Ik mag hier op het fietspad fietsen.
B
Ik mag hier niet op het fietspad fietsen .
C
Ik moet hier op het fietspad fietsen.
D
Ik mag kiezen waar ik fiets.

Slide 12 - Quiz

Wat betekent dit verkeersbord?

A
Je mag hier sneller rijden dan 70 km/u.
B
Je moet hier sneller rijden dan 70 km/u.
C
Je mag hier niet sneller rijden dan 70 km/u.
D
Je moet hier tussen 50 km/u en 70 km/u rijden.

Slide 13 - Quiz

Wat betekent dit verkeersbord?

A
Ik mag hier naar links.
B
Ik mag hier niet naar links.
C
Ik moet hier naar links.
D
Ik moet hier naar rechts.

Slide 14 - Quiz

Wat betekent dit verkeersbord?

A
Pas op! Hier zijn treinsporen.
B
Pas op! Hier zijn voetgangers.
C
Pas op! Hier zijn verkeerslichten.
D
Pas op! Hier zijn werken.

Slide 15 - Quiz

Dit is een verbodsbord.
A
Juist
B
Fout

Slide 16 - Quiz

Wat betekent dit verkeersbord?

A
Je mag hier sneller rijden dan 30 km/u.
B
Je moet hier sneller rijden dan 30 km/u.
C
Je moet hier tussen 30 km/u en 50 km/u rijden.
D
Je mag hier niet sneller rijden dan 30 km/u.

Slide 17 - Quiz

Wat betekent dit verkeersbord?

A
Pas op! Hier zijn treinsporen.
B
Pas op! Hier zijn voetgangers.
C
Pas op! Hier zijn verkeerslichten.
D
Pas op! Hier zijn werken.

Slide 18 - Quiz

Wat betekent dit verkeersbord?

A
Ik mag hier links fietsen en rechts wandelen.
B
Ik mag hier niet wandelen of fietsen.
C
Ik moet hier links wandelen en rechts fietsen.
D
Ik moet hier links fietsen en rechts wandelen.

Slide 19 - Quiz

Dit is een verbodsbord.
A
Juist
B
Fout

Slide 20 - Quiz

Wat betekent dit verkeersbord?

A
Ik mag hier niet op een rondpunt rijden.
B
Ik mag hier op een rondpunt rijden.
C
Ik moet hier op een rondpunt rijden.
D
Ik moet hier naar rechts.

Slide 21 - Quiz

Wat betekent dit verkeersbord?

A
Je mag hier niet met de auto rijden.
B
Je mag hier niet wandelen.
C
Je mag hier niet fietsen.
D
Je mag hier niet komen.

Slide 22 - Quiz

Wat betekent dit verkeersbord?

A
Ik mag hier naar rechts.
B
Ik moet hier naar rechts.
C
Ik mag hier niet naar rechts.
D
Ik moet hier naar links.

Slide 23 - Quiz

Wat betekent dit verkeersbord?

A
Pas op! Hier zijn treinsporen.
B
Pas op! Hier zijn voetgangers.
C
Pas op! Hier zijn verkeerslichten.
D
Pas op! Hier zijn werken.

Slide 24 - Quiz

Ik moet hier rechts fietsen en links wandelen.
A
Juist
B
Fout

Slide 25 - Quiz

Dit is een gevaarsbord.
A
Juist
B
Fout

Slide 26 - Quiz

Wat betekent dit verkeersbord?

A
Pas op! Hier zijn treinsporen.
B
Pas op! Hier zijn voetgangers.
C
Pas op! Hier zijn fietsers.
D
Pas op! Hier zijn werken.

Slide 27 - Quiz

Wat betekent dit verkeersbord?

A
Je mag hier sneller rijden dan 50 km/u.
B
Je moet hier sneller rijden dan 50 km/u.
C
Je mag hier niet sneller rijden dan 50 km/u.

Slide 28 - Quiz

Dit is een gevaarsbord.
A
Juist
B
Fout

Slide 29 - Quiz

Ik mag hier niet met de auto rijden.
A
Juist
B
Fout

Slide 30 - Quiz

Dit is een gebodsbord.
A
Juist
B
Fout

Slide 31 - Quiz

Wat betekent dit verkeersbord?

A
Pas op! Hier zijn treinsporen.
B
Pas op! Hier zijn voetgangers.
C
Pas op! Hier zijn verkeerslichten.
D
Pas op! Hier zijn werken.

Slide 32 - Quiz

Ik moet hier niet met de fiets rijden.
A
Juist
B
Fout

Slide 33 - Quiz

Ik mag hier op het fietspad rijden.
A
Juist
B
Fout

Slide 34 - Quiz

Wat betekent dit verkeersbord?

A
Je mag hier niet met de auto rijden.
B
Je mag hier niet wandelen.
C
Je mag hier niet fietsen.
D
Je mag hier niet komen.

Slide 35 - Quiz

Ik moet hier een rondpunt nemen.
A
Juist
B
Fout

Slide 36 - Quiz