Laatste les voor toets

Laatste les voor het SO
Vandaag aandacht voor ...
 1. -Model van een stad - B166
 2. -Cityvorming - B167
 3. -Compacte stad-beleid - B164
 4. -Beroepsbevolking (sectoren) - B190
 5. -Grondprijs en ruimtegebruik - B168
 6. Gentrificatie - B175


1 / 18
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Laatste les voor het SO
Vandaag aandacht voor ...
 1. -Model van een stad - B166
 2. -Cityvorming - B167
 3. -Compacte stad-beleid - B164
 4. -Beroepsbevolking (sectoren) - B190
 5. -Grondprijs en ruimtegebruik - B168
 6. Gentrificatie - B175


Slide 1 - Slide

Model van een stad
(B166)
Kenmerkende opbouw voor veel steden in Europa.

1. Historische binnenstad / stadscentrum - kantoren
2. Oude woonwijken - industrie
3. Nieuwe woonwijken - ruimte

Slide 2 - Slide

Tot welk deel in het stadsmodel behoort Afrikaanderwijk?
A
Historische binnenstad
B
Stadscentrum
C
Oude woonwijken
D
Nieuwe woonwijken

Slide 3 - Quiz

1. Historische binnenstad / stadscentrum
Kenmerken vernieuwing na 1945
-wederopbouw na bombardement
-cityvorming (werken en winkelen)
-snel en doelmatig (weinig sfeer)

Kenmerken vernieuwing na 1980:
-aantrekkelijk maken stad
-werken, wonen en vrije tijd
-uitbreiding stadscentrum
De stadsdriehoek
De stadsdriehoek vormt de historische binnenstad van Rotterdam. 
Historisch doet de binnenstad door het bombardement in 1940 niet meer aan. Het is vooral nieuwbouw.
Stadscentrum
He stadscentrum werd sinds 1980 flink uitgebreid. Ook het gebied met de naam 'Kop van Zuid' is nu deel van het centrum. 
Centraal Station
Het centraal station werd ten tijde van de industrialisatie gebouwd aan de buitenkant van de toenmalige stad.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Cityvorming 
(B167)
De verdringing van de woonfunctie door kantoren en winkels.

De heringerichte binnenstad van Rotterdam had weinig sfeer. Buiten de kantooruren en na sluitingstijd van de winkels was het er uitgestorven.

Slide 6 - Slide

2. Oude woonwijken (voor 1920)
Aan de rand van de (historische) binnenstad werden arbeiderswijken en fabrieken gebouwd, vooral in de buurt van de nieuw aangelegd havens. In deze periode wordt bijvoorbeeld Afrikaanderwijk gebouwd voor de havenarbeiders.

De oude havens hebben uiteindelijk een nieuwe bestemming gekregen.

Slide 7 - Slide

De oudere (kleinere) havengebieden in de buurt van de stad raakten in onbruik en werden ...
A
Heringericht
B
Gerenoveerd
C
Gesuburbaniseerd
D
Sfeerloos

Slide 8 - Quiz

3. Nieuwe woonwijken (vanaf 1920)
Aan de buitenkant van de stad bevinden zich de nieuwere wijken.

Er is meer ruimte voor bijvoorbeeld groen (parken) en sportterreinen. 

Op de foto zie je de wijk Ommoord, gebouwd vanaf 1965.

Slide 9 - Slide

Compacte stad en 
re-urbanisatie 
(B164)
Bij het compacte stad-beleid wordt geprobeerd om meer in de stad te bouwen of dicht tegen de stad aan. 

De ruimte wordt zo goed mogelijk gebruikt.


Kop van Zuid
De Kop van Zuid is een goed voorbeeld van het compacte stad-beleid.
De nieuwbouw in het voormalige havengebied bestaat uit kantoren, woningen, hotels, restaurants en culturele voorzieningen.

Slide 10 - Slide

Vanaf ongeveer 1980 is er sprake re-urbanisatie. Van welke fase was hiervoor sprake?
A
Renovatie
B
Urbanisatie
C
Suburbanisatie
D
Herinrichting

Slide 11 - Quiz

Beroepsbevolking (sectoren)
(B190)
1. Primaire sector --> levert grondstoffen / landbouwproducten
Veeteelt, landbouw, visserij, jacht, delfstoffenwinning
2. Secundaire sector --> verwerking grondstoffen / landbouwproducten
Industrie
3. Tertiaire sector --> commerciële diensten
Banken, horeca, advocatuur, transport, verkoop, ...
4. Quartaire sector --> niet-commerciële diensten
Overheid, onderwijs, zorg, politie, brandweer ...

Slide 12 - Slide

Meneer Wobbes is docent en werkt dus in de ...
A
Primaire sector
B
Secundaire sector
C
Tertiaire sector
D
Quartaire sector

Slide 13 - Quiz

Grondprijs en ruimtegebruik (B168)
Met name in het stadscentrum is de grondprijs vaak erg hoog. 

Veel bedrijven, winkels, hotels en bioscopen willen hier een plekje. De hoge grondprijzen zijn dus te verklaren met de wet van vraag en aanbod. 

Slide 14 - Slide

Door de hoge grondprijzen worden de gebouwen steeds ...
A
groter in oppervlak.
B
hoger.
C
kleiner.
D
mooier.

Slide 15 - Quiz

Gentrificatie 
(B175)
Rijkere mensen kopen verwaarloosde woningen en knappen deze op.

De huur- en koopprijzen stijgen waardoor in de wijk geen plaats meer is voor de armere mensen en/of oorspronkelijke bewoners.

De kwaliteit van de woningen verbetert, de samenstelling van de bevolking verandert. Slide 16 - Slide

Verschillende arbeiderswijken veranderden vanaf de jaren '60 in achterstandswijken. Wat is geen oorzaak?
A
Selectieve migratie
B
Werkloosheid
C
Suburbanisatie
D
Stedelijke vernieuwing

Slide 17 - Quiz

Aan de slag...
Maken 'koppelopdracht' in Learnbeat.

Succes!

Slide 18 - Slide