Begeleidingsmethodieken en begeleidingsstijlen


BEGELEIDEN 
Begeleidingsmethodieken en begeleidingsstijlen 
1 / 27
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson


BEGELEIDEN 
Begeleidingsmethodieken en begeleidingsstijlen 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat gaan we vandaag doen?
1. T2 + T3 uitleggen
2. Begeleidingsmethode en stijl
3. Begeleidingsgebieden
4. Niveaus van begeleiden
5. Valkuilen bij begeleiden
6. Opdracht in twee- of drietallen
   ( volgende week terugkoppeling)

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Visie op begeleiding
Visie = een manier van kijken naar iets
je hebt een kijk, een mening over iets
visie is aanverandering onderhevig

- instellingsvisie
- professionele visie
- persoonlijke visie

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Beschrijf je persoonlijke visie

Slide 4 - Open question

This item has no instructions

Slide 5 - Video

Binnenkijk TV - Op Kwadijkerpark 19 wonen mensen met een ernstige en matige verstandelijke beperking. De meeste mensen met hulp nodig bij de dagelijkse verzorging. Iedereen heeft een eigen kamer met eigen badkamer.
Wat valt je op aan
de visie op begeleiden
van deze woonvorm?

Slide 6 - Mind map

This item has no instructions

Begeleidingsmethode


Systematische manier om van een begin naar een eindsituatie toe te werken


Begeleidingsstijl


De manier waarop de begeleider met de methode omgaat

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Begeleidingsgebieden
Het voeren van gesprekken
Het uitvoeren van verzorgende taken
Het organiseren van ontwikkelingsgerichte activiteiten
Het scheppen van een uitdagende, prettige omgeving

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Niveaus van begeleiden
1. de cliënt
2. de situatie
3. de begeleider

Slide 9 - Slide

Tijdens het werken met cliënten heb je 3 niveaus waarop je de begeleiding kunt afstemmen. Wanneer zich een probleem voordoet of wanneer je een bepaald doel wilt bereiken, kun je de begeleiding afstemmen op de cliënt, op de situatie of op jezelf.
1) de cliënt
2) de situatie
3) de begeleider
Traditionele Begeleidingsstijlen
- Autocratisch
-Democratisch
- Permissief (Laisser-faire)

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

De autoritaire begeleidingsstijl
De begeleider: 
1. Controleert
2. Bepaalt wat moet gebeuren en geeft veel instructie
3. Heeft een leidende rol en weet wat het beste is voor de cliënt
4. Stelt hoge eisen aan de cliënt
5. Verwacht gehoorzaamheid van de cliënt
6. Vindt het belangrijkste doel van begeleiden het overdragen van kennis, vaardigheden en regels
7. Taak staat centraal!

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

De democratische begeleidingsstijl
De begeleider:
1. begeleider communiceert veel met de cliënt --> cliëntgericht
2. probeert aan te sluiten bij de belevingswereld
3. Neemt de mening van de cliënt serieus
4. biedt een gevoel van veiligheid en acceptatie
5. stelt passende eisen  bij situatie en mogelijkheden
6. toon responsief gedrag
7. Mens staat centraal, niet de taak

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Bij de autoritaire begeleidingsstijl
A
Bepaalt de begeleider wat er moet gebeuren
B
staat de client centraal
C
Staat de situatie centraal
D
heeft de client veel keuzes

Slide 13 - Quiz

De begeleider: 
Controleert
Bepaalt wat moet gebeuren en geeft veel instructie
Heeft een leidende rol en weet wat het beste is voor de cliënt
Stelt hoge eisen aan de cliënt
Verwacht gehoorzaamheid van de cliënt
Vindt het belangrijkste doel van begeleiden het overdragen van kennis, vaardigheden en regels

De autoritaire begeleidingsstijl:
(2 antwoorden juist)
A
stimuleert de cliënt tot actie
B
is gericht op het naleven van regels en overdragen van vaardigheden
C
stelt hoge eisen aan de cliënt
D
geeft de cliënt het gevoel dat hij geaccepteerd wordt

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Noem 2 voorbeelden van goed gedrag van een begeleider die passen bij een democratische begeleidingsstijl

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

timer
1:00
Waar denk je aan bij de
Permissieve/laissez faire stijl?

Slide 16 - Mind map

De begeleider:
Stelt weinig eisen en regels
Stelt zich terughoudend op en wacht af met welke behoefte de cliënt komt
Geeft de cliënt het gevoel dat hij veilig en geaccepteerd is
Controleert niet of nauwelijks of er aan eisen en regels wordt voldaan
Toont responsief gedrag en heeft oog voor de behoeften, verlangens en wensen van de cliënt

Indeling OHIO State University
Instrumenteel begeleiden
Taakgericht! Lijkt op autoritaire stijl.
Ondersteunend begeleiden
Gericht op welbevinden van de client. Lijkt op democratische stijl.
Participerend begeleiden
Begeleider en cliënt delen informatie en macht. Bevordert welbevinden van de client en de kwaliteit van het begeleidingsproces.
Lijkt op laisser-faire stijl.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Welke valkuilen zijn er als je iemand begeleid? (meerdere antwoorden)
A
Overschatting
B
Onderschatting
C
Te veel gericht op problemen
D
Geen doelen geformuleerd

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Situationeel leidinggeven
Situationeel begeleiden gaat over het toepassen van de juiste benaderingswijze voor het begeleiden van cliënten in uiteenlopende situaties. 
Dus: in welke situatie zet je welke begeleidingsstijl in?

Slide 19 - Slide

Het model stelt dat de meest effectieve leiderschapsstijl situatie-afhankelijk is, zoals van het ontwikkelingsniveau van de groep waaraan leiding wordt gegeven.
Je werkt op een PG afdeling. Je gaat met 4 cliënten een vragenspel doen.
Welke begeleidingsstijl gebruik je en waarom?

Slide 20 - Open question

This item has no instructions

Je hebt 3 niveaus van begeleiden. Welke hoort niet in het rijtje thuis?
A
de mantelzorger
B
de cliënt
C
de situatie
D
de begeleider

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Bij welke begeleidingsstijl geef je de cliënt de meeste ruimte- of vrijheid?
A
Autoritaire leiderschapsstijl
B
Democratische leiderschapsstijl
C
Permissieve/Laisser faire leiderschapsstijl

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Controle en gehoorzaamheid horen bij:
A
de permissieve begeleidingsstijl
B
Laisser-faire begeleidingsstijl
C
de democratische begeleidingsstijl
D
de autoritaire begeleidingsstijl

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Instrumenteel begeleiden
Participerend begeleiden
Ondersteunend begeleiden
Autoritaire begeleidingsstijl
Democratische begeleidingsstijl
Permissieve/laisser-faire begeleidingsstijl

Slide 24 - Drag question

This item has no instructions

Opdracht begeleidingsmethodieken ( in twee- of drietallen)
1. Kies uit de volgende pagina één begeleidingsmethodieken uit
2. verzamel op internet informatie over de begeleidingsmethodiek
3. Maak een Powerpoint die je de volgende les  gaat presenteren
- Voor wie is de methodiek bedoeld
- Wat is de kern van de methodiek
- wat zijn de voor- en nadelen van de methodiek
 praktijkvoorbeeld hoe je deze methode kunt toepassen
- voeg 2 quizvragen toe met meerkeuze antwoord

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

1. Heijkoop
2. Methode Urlings
3. Son Rise
4. Gentle teaching
5. TEACCH
6. Methode Vlaskamp
7. Oplossingsgericht
    werken
1. Heijkoop
2. Methode Urlings
3. Son Rise
4. Gentle teaching
5. TEACCH
6. Methode Vlaskamp
7. Oplossingsgericht 
    werkens
8. PDL
9. Persoonsgerichte zorg
10. Zintuigactivering
11. Validation
12. ROB
13. Affectief Bewuste
     benadering
14. Belevingsgerichte zorg
15. Eigen initiatief model
16. Triple-C
17. Een andere methode die je op internet hebt gevonden

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

TIPS VOOR BRONNEN:
www.gentleteaching.nl
https://www.youtube.com/watch?v=fh9oCYdMsz8
https://www.communicatiemethodenemb.nl/methoden/overige-methoden/basale-stimulatie/
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/verstandelijke-beperking/belevingsgerichte-zorg-oiv-eiv
https://btsg.nl/validerende-benadering/
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/oudere-clienten/realiteit-orientatie-benadering-methode-stimuleren-denkvermogen-dementie-oiv
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/verstandelijke-beperking/heijkoop-video-observeren-methode-oiv-eiv


Slide 27 - Slide

This item has no instructions