1.1b Vermogen en energieverbruik

1 / 17
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
 • Wat is elektrisch vermogen?
 • Rekenen met energieverbruik

Slide 2 - Slide

Plaats ze in de juiste orde
1
2
3
4
CONDENSOR
GENERATOR
TURBINE
BRANDER

Slide 3 - Drag question

Een ..... maakt van stoom weer water
A
generator
B
verbrandingsketel
C
turbine
D
condensor

Slide 4 - Quiz

Wat is de eenheid van Energie?
A
Watt
B
Joules/sec
C
Joule
D
sec

Slide 5 - Quiz

Een magneet en spoel bewegen
niet t.o.v. elkaar. Staat er nu spanning over de uiteinden van de spoel?
A
Ja
B
nee

Slide 6 - Quiz

Stelling:
Elektrische energie gaat nooit verloren
A
waar
B
niet waar

Slide 7 - Quiz

Elektrische energie gaat nooit verloren

Waar!

Slide 8 - Slide

Vermogen
 • Vermogen: hoeveelheid elektrische energie die per seconde wordt verbruikt of opgewekt
 • De eenheid van vermogen is joule per seconde [J/s].
 • Ookwel, de eenheid is watt [W]
 • 1 W = 1 J/s.
 • Wat betekent 30 watt? = 30 J/s

Slide 9 - Slide

Energieverbruik P = vermogen in watt [W]
t = tijd in seconden [s]
E = energieverbruik in joule [J]
E=Pt

Slide 10 - Slide

Werken met machten van 10
1 J = 1 J
1 kJ (kilojoule) = 1.000 J = 1*103 J 
1 MJ (megajoule) = 1.000.000 J =  1*106 J

1 PJ (petajoule)= 1.000.000.000.000.000 J =  1*1015 J

Slide 11 - Slide

kilowattuur


P = vermogen in kilowatt [kW]
t = tijd in uren [h]
E = energieverbruik [kWh]

1 kWh =  3,6 MJ


E=Pt

Slide 12 - Slide

Sommetje
Ik speel 1,5 uur elektrische piano,
Wat is het energieverbruik 
na dit 1,5 uur In Joule en kWh?


E=Pt

Slide 13 - Slide

Gegevens
t = 1,5 h * 60 * 60 = 5400 s
P = 18 W
Gevraagd 
Energieverbuik E in [J] & [kWh]
Formule
Uitwerking
 • E = P * t = 18 * 5400 = 97.200 J =  97 kJ                                 
 • E = P * t = 0,018 kW * 1,5h = 0,027 kWh                                   of                                                     E = 97.200 / (3,6*106) =          = 0,027 kWh

E=Pt

Slide 14 - Slide

Samenvatting
 • Vermogen: Hoeveelheid elektrische energie die per seconde word verbruikt/opgewekt
 • energieverbruik: E = P * t

Slide 15 - Slide

Volgende week
 • zonnepanelen
 • elektriciteitsnet
 • transformator

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide