Leslijn semester 4 week 1

1 / 25
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 2

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lesuur 1:
Uitleg semester 4


Lesuur 3:
Theorie hoofdstuk 1 actief nabespreken
Lesuur 2:
Planning maken en hoofdstuk 1 lezen

Lesuur 4:
Zelfstandig aan de slag met opdrachten uit hoofdstuk 1
Verder werken aan je planning

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen:
  • Je weet wat er in semester 4 van je wordt verwacht bij de leslijn
  • Je weet globaal wat er tijdens het examen van je verwacht wordt
  • Je weet wat je voor opdracht 4-4.1 moet doen
  • Je kent de theorie van hoofdstuk 1: de leerling volgen 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Examen: de dagelijkse praktijk op school

  • begeleiding op maat bieden aan kind of kinderen, verschillende lesactiviteiten op een dag
  • werkzaamheden op de dag afstemmen met leerkracht ontwikkeling van de leerling of leerlingen in de gaten houden en terugkoppelen naar leerkracht 
  • op dezelfde dag leraar ondersteun door materialen klaar te leggen en het lokaal georganiseerd te houden
  • administratieve taken uitvoeren, cijfers invoeren, leerlingvolgsysteem, aanwezigheid enz.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Filmpje 
Noodplan; wat zijn de aanpassingen?

Slide 9 - Slide

In de volgende dia is een link naar het filmpje

Slide 10 - Link

Je kan het filmpje ook zelfstandig in lesuur twee laten bekijken: dan zet je de link van het filmpje in de chat

Slide 11 - Slide

Filmpje laten bekijken noodplan
Theorie echt laten doorlezen van hoofdstuk 1, in lesuur 3 stip je dit aan en maak je er vragen over en lesuur vier maken ze er opdrachten over.

Slide 12 - Slide

Kort de eerste opdracht uitdiepen en laten noteren  in agenda wat ze op stage moeten gaan uitzoeken/bespreken 

Slide 13 - Slide

Nu volgen korte opdrcahten rondom het gelezen hoofdstuk, het is niet de bedoeling dat je weer heel het hoofdstuk gaat herhalen, want ze hebben het zelfstandig gelezen.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

"Toetsen brengt precies in kaart wat de leerling allemaal weet en kan"
ja
nee

Slide 15 - Poll

This item has no instructions

LeerlingVolgSysteem
Wat is dat?

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Video

This item has no instructions

Wat wordt er in de basisschool niet in het LVS geregistreerd?
A
resultaat en ontwikkeling
B
ouderbetrokkenheid en participatie
C
Gedrag
D
Verzuim

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Wat monitor je allemaal als Onderwijsassistent?

Slide 19 - Mind map

This item has no instructions

Monitoren doe je door:
Observeren
Vragen stellen
Werk bekijken
Toetsen

Slide 20 - Slide

Kort even begrippen uitleggen met een voorbeeld
Een Onderwijsassistent:
Observeert objectief
Stelt open vragen
Kijkt onafhankelijk na
Waakt voor een voorkeursbehandeling

Slide 21 - Slide

Kort taken uitleggen met een voorbeeld.
wetgeving
AVG : we kijken een filmpje

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Slide 23 - Video

This item has no instructions

Verschillende LVS :
Onderzoek op stage welk lvs bij jou op stage gebruikt wordt en welke eindtoets er wordt gebruikt in groep 8

Gebruik dit bij je eerste opdracht van de leslijn sem 4

Slide 24 - Slide

Hoeft niet in deles, maar op stage

Slide 25 - Slide

De opdrachten in Angerenstein staan klaar , hier kunnen ze aan werken