Cursus 3.1: Vuil - Stank - Herrie

De prijs van onze welvaart
1 / 13
next
Slide 1: Slide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 2

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

De prijs van onze welvaart

Slide 1 - Slide

Deze les

- Uitleg cursus 3.1
- Zelfstandig werken

Slide 2 - Slide

Planning
Aan het eind van de les maken t/m blz. 97


Slide 3 - Slide

Milieu

Slide 4 - Slide

Hoe wordt het milieu aangetast?

Slide 5 - Open question

Welke producten zijn slecht voor het milieu?

Slide 6 - Open question

Drie soorten milieuproblemen
Vervuiling: Als mensen een stof in het milieu brengen die op die plaats niet thuishoort (zwerfafval, uitlaatgassen etc.)

Uitputting: Teveel stoffen weghalen uit het milieu (ontbossing, gaswinning)

Aantasting: Als mensen het landschap veranderen waardoor sommige planten en dieren niet meer kunnen leven (bouwen van nieuwe stadswijken)

Slide 7 - Slide

Vervuiling
Uitputting
Aantasting

Slide 8 - Drag question

Slide 9 - Video

Slide 10 - Video

Slide 11 - Video

Slide 12 - Video

Huiswerk
Cursus 3.1 maken
T/m blz. 97 maken

Slide 13 - Slide