Havo3 Thema 7 Vs2 Maatregelen om het milieu te beschermen

Thema 7 - Mens en Milieu
Verrijkingsstof 2 - Duurzaamheid
1 / 19
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2,3

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Thema 7 - Mens en Milieu
Verrijkingsstof 2 - Duurzaamheid

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Je weet wanneer je milieubewust bezig bent en kunt daar voorbeeld bij noemen.
Je kunt benoemen wanneer voedsel duurzaam is.
Je kunt manieren noemen hoe het broeikaseffect verminderd kan worden.
Je kunt methoden noemen die luchtvervuiling tegengaan.

Slide 2 - Slide

Wanneer ben je milieubewust?

Milieubewust/duurzaam betekent dat je geen dingen doet die schadelijk zijn voor het milieu

Slide 3 - Slide

Wanneer is je voedsel duurzaam?
 1. Mestinjectie ipv verspreiding
 2. Niet teveel mineralen (kunstmest) op het land brengen
Biologische landbouw:
 1. Dierlijke mest en compost
 2. Geen chemische gewasbeschermings-
  middelen (biologische plaagbestrijding)
 3. Rekening houden met dierenwelzijn

Slide 4 - Slide

Wat zijn onderdelen van duurzame ontwikkeling?
A
duurzame energie
B
duurzaam leren
C
duurzaam wonen
D
duurzame oliewinning

Slide 5 - Quiz

Ik eet vlees
A
dagelijks
B
af en toe
C
nooit

Slide 6 - Quiz

Stel dat je een week geen vlees mag eten. Hoe zou je dat vinden?
A
Nee! Dat overleef ik nooit!!!
B
Ik eet toch al niet elke dag vlees, dus het zal wel lukken
C
geeft niet, ik eet toch nooit vlees
D
anders ....

Slide 7 - Quiz

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Hoe verminder je het broeikaseffect?

 1. Minder electriciteit gebruiken
 2. Minder gas gebruiken
 3. Duurzame energie gebruiken

Slide 11 - Slide

Wat is het beste/zuinigste energielabel?
A
G
B
Z
C
A
D
J

Slide 12 - Quiz

Urban farming
 1. Productie verdubbelen
 2. Stedelijke omgeving
 3. Vertical farming

Slide 13 - Slide

Wat is een voordeel van urban farming?
A
er worden geen natuurgebieden gebruikt
B
meer werk voor mensen in de stad
C
leegstaande gebouwen kunnen dan worden gebruikt
D
het voedsel kan (bijna) gelijk worden verkocht

Slide 14 - Quiz

Wat helpt tegen luchtvervuiling?
 1. Fabrieken moeten schadelijke rook filteren
 2. Auto's moeten een katalysator in hun uitlaat hebben
 3. Dieselauto's moeten een roetfilter hebben

Slide 15 - Slide

Wat leveren milieubewuste keuzes op?

 Deze milieubewuste maatregelen dragen allemaal bij aan duurzaamheid ofwel een duurzame ontwikkeling.


Als we nu zuinig zijn met energie (brandstoffen) en grondstoffen en het milieu minder vervuilen, dan kunnen mensen in de toekomst ook nog een comfortabel leven leiden.

Slide 16 - Slide

Welke keuzes/veranderingen kun jij maken zodat je duurzamer bezig bent?

Slide 17 - Open question

Afsluiting
Thema 7 Mens en Milieu is nu volledig besproken.
Morgen: laatste les voor de toets.
Stel je vragen!

Volgende week toets.
Via Quayn, dus zorg voor een opgeladen laptop of tablet!!

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video