Argumentatieve vaardigheden H2 - opdr. 1 t/m 5

Argumentatieve vaardigheden
Hoofdstuk 2
1 / 27
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Argumentatieve vaardigheden
Hoofdstuk 2

Slide 1 - Slide

Wat gaan we vandaag doen?
Lesdoel: je weet wat redeneringen zijn en je kan ze herkennen en benoemen. 

- Terugblik
- Uitleg theorie
- Opdr. 1 t/m 5 Argumentatieve vaardigheden H2 maken

Slide 2 - Slide

Welke soorten argumenten zijn er?

Slide 3 - Mind map

Van welke argumentatie is hier sprake? Tegenwoordig kun je heel makkelijk euthanasie aanvragen, als je maar wilsbekwaam bent en je leven echt voltooid vindt. Maar gelovige mensen vinden dit onaanvaardbaar omdat volgens hen God over leven en dood gaat en dan is euthanasie al snel het recht in eigen handen nemen in plaats van vertrouwen op je geloof dat God je leven beëindigt als Hij het daar tijd voor acht.
A
normen en waarden
B
gezag
C
nut
D
geloofsovertuiging

Slide 4 - Quiz

Van welke argumentatie is hier sprake? Ook al ben je nog zo’n goede voetballer en verdien ze nog zoveel, belasting betalen behoort iedereen te doen.
A
normen en waarden
B
gezag
C
nut
D
geloofsovertuiging

Slide 5 - Quiz

Van welke argumentatie is hier sprake? Zorg ervoor dat je plastic niet in de natuur achterlaat. Dieren zijn niet altijd in staat plastic van voedsel te onderscheiden. Zo voorkom je onnodig dierenleed.
A
vermoedens
B
gezag
C
nut
D
geloofsovertuiging

Slide 6 - Quiz

Van welke argumentatie is hier sprake? Het nieuwe boek ‘Daar komen de vliegen’ van David Pefko is een erg goed boek. Recensent Rob Schouten noemt het namelijk in Trouw ‘een boek van on-Nederlandse kwaliteit'.
A
vermoedens
B
gezag
C
feiten
D
onderzoek

Slide 7 - Quiz

Uitleg theorie: redeneringen
Redenering = geheel van standpunt en argumenten
Redeneringen kunnen o.a. gebaseerd zijn op:
- Oorzaak en gevolg
- Overeenkomst
- Voorbeelden
- Voor- en nadelen
- Kenmerk of eigenschap

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Maak de oefening via onderstaande link.
https://www.cambiumned.nl/oefeningen/redeneringen/

Slide 10 - Slide

Welkom
Klassikaal maken opdracht 1 en 2

Slide 11 - Slide

Opdr. 1 t/m 5 Argumentatieve vaardigheden H2 maken
- Blz. 192-193
- Vul de antwoorden in LessonUp

Slide 12 - Slide

Noteer het standpunt van tekst 1.

Slide 13 - Open question

Welke argumenten worden aangedragen. Citeer de zinnen.

Slide 14 - Open question

Vul hier het antwoord van opdr. 1 (blz. 192) in.
A
een eigenschap
B
een overeenkomst
C
een voorbeeld
D
oorzaak en gevolg

Slide 15 - Quiz

Wat is het standpunt van tekst 2?

Slide 16 - Open question

Welke argumenten worden aangedragen? Citeer de zin(nen).

Slide 17 - Open question

Vul hier het antwoord van opdr. 2 (blz. 192) in.
A
een kenmerk
B
een overeenkomst
C
een voorbeeld
D
oorzaak en gevolg

Slide 18 - Quiz

Vul hier het standpunt van tekst 3 in (blz. 192).

Slide 19 - Open question

Vul hier de argumentatie van tekst 3 in (blz. 192).

Slide 20 - Open question

Vul hier het antwoord van opdr. 3 (blz. 192) in.
A
een eigenschap
B
een nadeel
C
een vergelijking
D
een voorbeeld

Slide 21 - Quiz

Vul hier het standpunt van tekst 4 in (blz. 193).

Slide 22 - Open question

Vul hier de argumentatie van tekst 4 in (blz. 193).

Slide 23 - Open question

Vul hier het antwoord van opdr. 4 (blz. 193) in.
A
gevolgen
B
kenmerken
C
nadelen
D
voorbeelden

Slide 24 - Quiz

Vul hier het standpunt van tekst 5 in (blz. 193).

Slide 25 - Open question

Vul hier de argumentatie van tekst 5 in (blz. 193).

Slide 26 - Open question

Vul hier het antwoord van opdr. 5 (blz. 193) in.
A
een kenmerk
B
een vergelijking
C
oorzaak en gevolg
D
voor- en nadelen

Slide 27 - Quiz