Pedagogisch klimaat 12.4

Pedagogisch klimaat 
1 / 15
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 2

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Pedagogisch klimaat 

Slide 1 - Slide

Wat hebben we behandeld
Pedagogisch klimaat 
Boek: onderwijsassistent thema 12.1 
12.3


Slide 2 - Slide

Wat is een pedagogisch klimaat ook al weer?

Slide 3 - Mind map

Pedagogisch klimaat
 • Het pedagogisch klimaat omvat alle omgevingsfactoren die bijdragen aan het welbevinden van het kind, waardoor een kind zich verder kan ontwikkelen. 
 • Hierbij gaat het om factoren die al aanwezig zijn, maar ook om factoren die een leerkracht weloverwogen creëert.
 • Het pedagogisch klimaat is van groot belang op de ontwikkeling van een kind, vooral op de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 • De leerkracht is degene die het meest invloed heeft op het pedagogisch klimaat in de klas. Relatie is een belangrijk woord hierbij.
 • Kinderen hebben behoefte aan betrokkenheid, ondersteuning, veiligheid en acceptatie.


Slide 4 - Slide

Pedagogisch klimaat 
Veilig leerklimaat
 • Bevinden in een omgeving waarin jij je veilig voelt
Veiligheid stimuleren
 • Naast het kind zitten, duidelijk maken dat je beschikbaar bent.
 • Investeren in groepsgevoel.
 • Samen duidelijke regels en afspraken maken.
 • Een ordelijke en functionele leeromgeving creëren.

Slide 5 - Slide

Vaardigheden voor je professionele houding
Boek OA
12.4
blz. 269

Slide 6 - Slide

Vaardigheden voor je professionele houding
 • Leeromgeving veilig houden
 • Structuur en houvast bieden
 • Regels en afspraken maken en nakomen
 • Voorkomen dat je te gast bent in je lokaal
 • Zelfredzaamheid stimuleren
Deze vaardigheden leveren een bijdrage aan je pedagogisch klimaat en je klassenmanagement. 

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Link

Wie herkent een van zijn/haar eigen leerlingen in onderstaand artikel?

Slide 9 - Mind map


"De resultaten maken duidelijk dat het sluiten van de scholen en kinderopvang verregaande implicaties kan hebben voor kwetsbare gezinnen", aldus de Universiteit Leiden.

Slide 10 - Slide

Hoe kan je als docent/onderwijsassistent een positieve bijdrage leveren aan de welzijn van kinderen in kwetsbare gezinnen in die situatie.

Slide 11 - Open question

Samenvatten
 • Het pedagogisch klimaat omvat alle omgevingsfactoren die bijdragen aan het welbevinden van het kind, waardoor een kind zich verder kan ontwikkelen.
 • Hierbij gaat het om factoren die al aanwezig zijn, maar ook om factoren die een leerkracht weloverwogen creëert.
 • Kinderen hebben behoefte aan betrokkenheid, ondersteuning, veiligheid en acceptatie.

Bij digitaal onderwijs zijn er verschillende omgevingsfactoren waar je als docent geen tot minimale invloed op hebt. 
 • Thuissituatie
 • Leeromgeving

Slide 12 - Slide

Dit was het weer voor vandaag. 

Slide 13 - Slide

Zijn er nog vragen?

Slide 14 - Mind map

Slide 15 - Slide