Les verbes en -IR, type partir

Tu es prêt(e) pour la suite des verbes  en -IR?

Alors, on y va! 
1 / 24
next
Slide 1: Slide
fransSecundair onderwijs

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Tu es prêt(e) pour la suite des verbes  en -IR?

Alors, on y va! 

Slide 1 - Slide

Petite révision
 • Op de volgende slides zie je een zin staan waarin het werkwoord ontbreekt.
 • Bekijk de verschillende opties goed
 • Je moet geen antwoord selecteren of aanduiden, dit zal niet lukken.
 • Het juiste antwoord krijg je door op het pijltje (rechtsonderaan) te klikken.
 • Als er je gevraagd zou worden om naar een app/ site te gaan met je gsm, dan moet je dit niet doen. 

Slide 2 - Slide

Comment traduire "beëindigen"?
A
servir
B
finir
C
grossir

Slide 3 - Quiz

Traduis: jullie beëindigen
A
vous mangez
B
vous partez
C
vous finissez

Slide 4 - Quiz

Traduis: ik denk na
A
tu réfléchis
B
je rougis
C
je finis
D
je réfléchis

Slide 5 - Quiz

2. Les verbes en -IR, type partir
Neem je werkboek pg 249

ex 4. Ce parfum sent bon?
-> 'sent' komt van het werkwoord sentir (ruiken, voelen)

Fais ex  4.1: Combine les formes du verbe sentir


Slide 6 - Slide

Het bekijken van de filmpjes
 • Als het niet lukt om een filmpje te bekijken, dan moet je aanmelden.
 • Aanmelden moet je bovenaan doen
 • Je moet klikken op "aanmelden via smartschool"
 • Je moet je gegevens van smartschool gebruiken. 

Slide 7 - Slide

Kijk je even mee?
Hoe  de werkwoorden op IR, type partir,  vervoegen?

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Het zijn de werkwoorden van 
MTVIR of VTMIR 

dor   M IR     = slapen
par     IR     = vertrekken
sor    IR     = naar buiten gaan, uitgaan
sen    IR     = ruiken, voelen
men IR     = liegen
ser     IR    = bedienen, opdienen

Slide 10 - Slide

2. Les verbes en -IR, type partir, à l' indicatif présent
( in de tegenwoordige tijd) 
Comment conjuguer les verbes comme partir?

je                        partir - TIR      +   s              ->   je pars
tu                                 par            +   s              ->   tu pars
il/elle/on                                      +   t               ->   il   part
-------------------------------------------------------------
nous                  partir  - IR        +   ons         ->   nous partons
vous                          part            +   ez           ->   vous partez
ils/elles                                         +    ent        ->   Ils partent

Slide 11 - Slide

je                        dormir - MIR    + s              ->   je dors
tu                                  dor            + s              ->   tu dors
il/elle /on                                       + t              ->   elle dort
-----------------------------------------------------------------
nous               dormir   - IR        + ons        ->   nous dormons
vous                          dorm           + ez          ->   vous dormez
ils/ elles                                         + ent        -> elles dorment

Slide 12 - Slide

je                     servir - VIR        + s               ->     je sers
tu                               ser              + s               ->    tu sers
il/elle/on                                      + t                ->    on sert
----------------------------------------------------------------
nous             servir     - IR         + ons          ->   nous servons
vous                        serv             + ez             ->    vous servez
ils/ elles                                        + ent          ->    ils servent

Slide 13 - Slide

Les questions
 • Op de volgende slides zie je een zin staan waarin het werkwoord ontbreekt.
 • Bekijk de verschillende opties goed.
 • Je moet geen antwoord selecteren of aanduiden, dit zal niet lukken.
 • Het juiste antwoord krijg je door op het pijltje (rechtsonderaan) te klikken.
 • Als er je gevraagd zou worden om naar een app/ site te gaan met je gsm, dan moet je dit niet doen. 

Slide 14 - Slide

Even inoefenen door deze quizvragen:

je ~ dormir
A
je dorms
B
je dort
C
je dors
D
je dormt

Slide 15 - Quiz

nous ~ partir
A
nous partons
B
nous partont
C
nous parons
D
nous paront

Slide 16 - Quiz

liegen
=
A
servir
B
mentir
C
rougir
D
sortir

Slide 17 - Quiz

Hij gaat uit
A
il part
B
il sert
C
il sort
D
il pars

Slide 18 - Quiz

Mijn zussen dienen op/ bedienen
A
Mes soeurs sertent
B
Mes soeurs servent

Slide 19 - Quiz

Welk werkwoord hoort hier niet bij?
A
mentir
B
servir
C
rougir
D
dormir

Slide 20 - Quiz

Theorie vastzetten pg 249 
1. Lees de paarse kader aandachtig én
- markeer de titel
- markeer de 'règle général'
- markeer 'autres verbes' en hun vertalingen

2. Maak de volgende oefeningen met behulp van
- kaders pg  247 + 249


Slide 21 - Slide

Fais les excercices pg 249 -> 251
ex 4.2  Conjugue le verbe 'dormir'
-> emploie le rouge pour le radical, le vert pour les terminaisons

ex 4.3 Complète par la bonne forme du verbe

ex 4.4 Classe les verbes dans la bonne colonne et conjugue les verbes.


Slide 22 - Slide

On s' entraîne encore: En plus pg 278 -> 280
Les verbes en - IR, type finir en partir door elkaar! 

ex 17  Conjugue les verbes en IR        -> ex 17.1 + 17.2

ex 18  Observe et trouve pour chaque photo la bonne phrase

ex 19  Conjugue les verbes entre parenthèses

ex  20  Choisis pour chaque phrase le bon verbe et note la conjugaison


Slide 23 - Slide

correction
 • corrige les exercices à l'aide de la clé de correction (documenten vakmap SS)

Slide 24 - Slide