1gt 2021-09 les 2 (vergelijking/much many)

Welcome to the
English Class!


1 / 32
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo g, mavoLeerjaar 1

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Welcome to the
English Class!


Slide 1 - Slide

LEERDOEL
Aan het einde van deze les:
 • In het Engels praten over onderwerpen in het Engelse nieuws.
 • Weet je wat je hebt onthouden van de grammatica.

Slide 2 - Slide

TODAY'S CLASS
 • Welcome!
 • Attendence
 • Announcements
 • NewsRound
 • Review (vergrotende/overtreffende trap)
 • Review (much / many)

Slide 3 - Slide

NEWSROUND
Write down keywords and listen carefully!

Slide 4 - Slide

Comparatives and superlatives

                                           Comparative               Superlative
Hij/zij is lang.               Hij/zij is langer.             Hij/zij is de langste.

He/she is tall.              He/she is taller.             He/she is the tallest.

Slide 5 - Slide

Comparatives and superlatives

 • Wanneer het woord één lettergreep heeft:

- Vergrotende trap  (comparative)       ->        -er                     older

- Overtreffende trap  (superlative)      ->         -est                  oldest

Slide 6 - Slide

Comparatives and superlatives

Let op!
 • Wanneer een woord al eindigt op -e
  plak je er alleen -r of -st achter.

 • nic                                         nicer                                           nicest

Slide 7 - Slide

Comparatives and superlatives

Let op!
 • Wanneer een woord eindigt op
  een klinker (a, e, i, o, u) + medeklinker (b, d, g, s, v, etc),
  dan verdubbelt die medeklinker.

 • big                                          bigger                                           biggest

Slide 8 - Slide

Comparatives and superlatives

Let op!
 • Wanneer een woord eindigt op medeklinker + y
  verander je de -y in -i en
  plak je er -er/-est achter.

 • dry                                          drier                                           driest

Slide 9 - Slide

Comparatives and superlatives

 • Wanneer het woord drie of meer lettergrepen heeft:

- Vergrotende trap     ->   more ...     more beautiful

- Overtreffende trap ->   most ...     most beautiful

Slide 10 - Slide

Comparatives and superlatives

 • Sommige woorden zijn uitzonderingen en
  hebben onregelmatige vormen:

 • good - better - best
 • bad - worse - worst

Slide 11 - Slide


I am happy, but she is ...
A
happyer
B
happier

Slide 12 - Quiz


She is young, but he is ...
A
younger
B
more young

Slide 13 - Quiz

Her cat is cute,
but my cat is the...
A
most cute
B
cutest

Slide 14 - Quiz

This is good,
but that would be ...
A
gooder
B
better

Slide 15 - Quiz

This is expensive,
but that is ...
A
expensiver
B
more expensive

Slide 16 - Quiz

I'm bad in math,
but even ...... in English
A
badder
B
more bad
C
worse
D
worst

Slide 17 - Quiz

"He's the ______ (good) football player on our team."
A
goodest
B
more good
C
best
D
most good

Slide 18 - Quiz

Much & Many
Copy this in your note book!

Much → zelfstandig naamwoord (ontelbaar)
Many → zelfstandig naamwoord (telbaar)


Slide 19 - Slide

Much & Many
Copy this in your note book!

Much → money, music, sugar, milk, butter
Many → chairs, desks, pens, stars, keys

Slide 20 - Slide

Much & Many
Copy this in your note book!

Hoe kun je dit makkelijk onthouden?
Many cups
Much coffee

Slide 21 - Slide

MUCH
MANY
money
sand
girls
pens
cars
coffee
rain
water
doors
hair
tables
phones

Slide 22 - Drag question

Much or many?
coffee
A
much
B
many

Slide 23 - Quiz

Much or many?
children
A
much
B
many

Slide 24 - Quiz

Much or many?
friends
A
much
B
many

Slide 25 - Quiz

Much or many?
food
A
much
B
many

Slide 26 - Quiz

Much or many?
tomatoes
A
much
B
many

Slide 27 - Quiz

Much or many?
secrets
A
much
B
many

Slide 28 - Quiz

Much or many?
oranges
A
much
B
many

Slide 29 - Quiz

Much or many?
fun
A
much
B
many

Slide 30 - Quiz


Hoe vond je 
deze les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 31 - Poll

Als je een vraag over deze les hebt,
dan kun je die vraag hier stellen.

Slide 32 - Open question