H3.1 Wetten en regels

H3 'Wat mag wel en wat mag niet'


cursus 3.1 'Wetten en regels'


2 bk

1 / 13
next
Slide 1: Slide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

H3 'Wat mag wel en wat mag niet'


cursus 3.1 'Wetten en regels'


2 bk

Slide 1 - Slide

Lesdoelen 3.1
 •  Je weet het verschil tussen rechten en plichten.


 • Je kunt uitleggen welke 3 personen tijdens een rechtzaak een belangrijke rol spelen.

 

 • Je kunt het verschil tussen strafrecht en burgerlijk (civiel) recht uitleggen.


 • Extra: Je kunt uitleggen wanneer iemand TBS (terbeschikkingstelling)  krijgt.

Slide 2 - Slide

Wat is volgens jullie een recht?

Slide 3 - Open question

Wat is volgens jullie een plicht?

Slide 4 - Open question

Regels op school

Slide 5 - Mind map

Misdaad en straf
 • Iedereen in Nederland moet zijn rechten en plichten kennen.


 • Je rechten en plichten zijn vastglegd in wetten.


 • een overtreding van de wet is een strafbaar feit.


 • een ernstige overtreding is een misdaad of misdrijf.

Slide 6 - Slide

Wat gebeurt er als je een wet overtreed?

Slide 7 - Open question

Wie spelen er volgens jullie een belangrijke rol in een rechtszaak? Noem er 2.

Slide 8 - Open question

Slide 9 - Video

Een strafrechtzaak
 • Officier van justitie: probeert te bewijzen dat de verdachte schuldig is.


 • Advocaat: verdedigt de verdachte.


 • Rechter: onderzoekt of de verdachte schuldig is en bepaalt de straf.

Slide 10 - Slide

Ter afsluiting
 • Gedogen:
 • Niets doen tegen een wetsovertreding.


 • Terbeschikkingstelling (TBS):
 • Verplichte opname van een veroordeelde misdadiger in een psychiatrische kliniek.


 • Hoger beroep:
 • Een rechtszaak opnieuw laten voorkomen bij een hogere rechter.

Slide 11 - Slide

Aan de slag
Maken:
 • Cursus 3.1 blz. 84 t/m 88 opdr. 1 t/m 9,
 • Begrippen en betekenissen


Klaar:

 • Alle blauwe opdr.
 • Verdieping blz. 118, 119
 • Topografie blz. 120, 121

Slide 12 - Slide

Evaluatie Lesdoelen 3.1
 •  Je weet het verschil tussen rechten en plichten.


 • Je kunt uitleggen welke 3 personen tijdens een rechtzaak een belangrijke rol spelen.

 

 • Je kunt het verschil tussen strafrecht en burgerlijk (civiel) recht uitleggen.


 • Extra: Je kunt uitleggen wanneer iemand TBS (terbeschikkingstelling)  krijgt.

Slide 13 - Slide