EHBO les 5 reanimatie baby en kind


reanimeren van
zuigelingen en 
kinderen 
1 / 24
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1-3

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 1 min

Items in this lesson


reanimeren van
zuigelingen en 
kinderen 

Slide 1 - Slide

doel van de les
Aan het eind van de les heb je een baby en een kind gereanimeerd volgens de richtlijnen.

Slide 2 - Slide

Hoe handel/ reageer je in geval van een crisissituatie?
Er zijn 6 basisprincipes...........

Slide 3 - Slide

Een kind is geen jong volwassene
Kind heeft groot achterhoofd
ademt altijd door de neus
hebben een grote tong
koelen snel af

Slide 4 - Slide

Oorzaak van geen ademhaling bij een zuigeling is meestal:
A
blokkade van de luchtweg
B
hartproblemen

Slide 5 - Quiz

geef voorbeelden:
waar kan een baby zich in verslikken?

Slide 6 - Mind map

Baby stikt: symptomen
Het is niet altijd eenvoudig om verslikking en verstikking van elkaar te onderscheiden. Wanneer een baby zich verslikt, zal het huilen en hoesten. Het is bij bewustzijn en kan diep ademhalen. Verslikken kan wel overgaan in verstikken. Dit kan gepaard gaan met de volgende symptomen:

Kokhalzen
Hoesten
Piepende ademhaling
Stikkend geluid
Benauwdheid
Rode of blauwe huid (in gezicht) hebben
Bewusteloos
Kokhalzen en hoesten komt voornamelijk bij verslikken voor, maar kan overgaan in stikken.

Slide 7 - Slide

Eerste hulp bij verstikking
Een baby die hoest, kan ademhalen. In dit geval is er nog geen sprake van verstikking. Zodra baby stopt met hoest, het benauwd krijgt en een piepende ademhaling vertoont, spreken we van verstikking. Baby loopt rood of blauw aan en kan bewusteloos raken. Wat moet je doen?

Wacht enkele seconden af. Wanneer verstikking bij baby plots optreedt, kan dit binnen enkele seconden veranderen. Gebeurt dit niet, verleen dan Eerste Hulp:
-Leg de baby in buikligging op je onderarm
-Pak de kaaklijn van het kind vast (niet naar de keel grijpen)
-Zorg dat je baby met het hoofd iets naar beneden hangt
-Sla met de muis van de hand 5 keer tussen de schouderbladen van het kind
-Probeer hierbij de lucht naar boven te drukken

Slide 8 - Slide

Welke greep gebruik je bij verstikking?
A
Rautek
B
Stabiele zijligging
C
Reanimatie
D
Heimlich manoevre

Slide 9 - Quiz

Circulatiestilstand 
Wordt bij kinderen bijna altijd veroorzaakt door zuurstofgebrek
bijvoorbeeld door:
- ernstige longontsteking
- verslikking
- verdrinking

Slide 10 - Slide

Beademen van een zuigeling...
A
.... gaat hetzelfde als bij een volwassenen
B
....doe je over mond en neus

Slide 11 - Quiz

Slide 12 - Video

Hoeveel beademingen geef je?

Slide 13 - Open question

Hoeveel borstcompressies geef je?

Slide 14 - Open question

Verhouding beademen/borstcompressies is:
A
30-2-30-2-30-etc
B
5-15-2-15-2-etc
C
5-30-2-30-2-etc

Slide 15 - Quiz

Kies de juiste volgorde van baby-reanimatie,
sleep jouw antwoord naar het juiste vak.
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6
Bel (of laat bellen) 1-1-2, zet de telefoon op luidspreker, leg die bij het hoofd neer en laat een AED ophalen
Eigen veiligheid, aanschudden + aanspreken, indien nodig, leg de baby op een hoger vlak (tafel/motorkap/horizontaal bovenbeen)
Voer de kinliftkantelmethode met 1 hand en 1 vinger uit en kijk/luister/voel gedurende 10 seconden of er ademhaling is
Bij géén (normale) ademhaling, start met 5 start beademingen
Pak de baby met jouw handen om de borstkast en met jouw duimen op het borstbeen, geef 15 borstcompressies
Geef twee beademingen. Ga in deze volgorde door tot professionele hulp zegt dat je mag stoppen of het niet veilig is.

Slide 16 - Drag question

AED
in de volgende film zie je hoe je een AED gebruikt bij reanimatie van een zuigeling


Slide 17 - Slide

1

Slide 18 - Video

  • Aandachtspunten reanimatie zuigeling:
Kinlift
- 1 vinger
- 1 hand op voorhoofdje
Beademen:
- kinlift tot hoofdje in neutraal stand!
- mond over neus en mond
- 1 seconde totdat het borstkasje iets omhoog komt = pufje
Compressies:
- 2 vingers op het borstbeen
- 4cm diep

Slide 19 - Slide

Borstcompressies bij een kind (1-11)
A
doe je met 2 handen
B
doe je met 1 hand
C
doe je met 2 vingers

Slide 20 - Quiz

Reanimatie kind (1 - 11 jaar)
Compressies:

- met 1 hand
- 5 cm diep

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

Start maar!

Slide 23 - Slide

Hoekenwerk
Stabiele zijligging
Reanimatie kind
Reanimatie baby
Reanimatie volwassene

Slide 24 - Slide