Wat is een aardbeving?

Wat is een aardbeving?
1 / 12
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Wat is een aardbeving?

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
 • Aan het einde van de les kun je uitleggen wat een aardbeving is.
 • Aan het einde van de les kun je het proces van een aardbeving beschrijven.
 • Aan het einde van de les kun je de schaal van Richter uitleggen en hoe deze wordt gebruikt om de kracht van aardbevingen te meten.
 • Aan het einde van de les kun je uitleggen wat een zeebeving is en wat een tsunami veroorzaakt.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat weet je al over aardbevingen?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Definitie en beschrijving van een aardbeving
 • Een aardbeving is een natuurramp waarbij de aardkorst heftig heen en weer beweegt.
 • Aardbevingen worden veroorzaakt door de beweging van aardplaten onder de aardkorst.
 • Het proces van aardplaten die van elkaar vandaan, naar elkaar toe of langs elkaar heen bewegen wordt platentektoniek genoemd.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Het proces van een aardbeving
 • Wanneer de druk tussen de aardplaten te groot wordt, schieten ze los en komt er energie vrij.
 • Deze energie veroorzaakt een aardbeving.
 • De sterkte van aardbevingen wordt gemeten op de schaal van Richter.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

De schaal van Richter
 • De schaal van Richter wordt gebruikt om de sterkte van aardbevingen te meten.
 • De schaal varieert van 1 (nihil) tot 12 (catastrofaal).
 • Hoe hoger het getal op de schaal, hoe krachtiger de aardbeving.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

De impact en schade van aardbevingen
 • Aardbevingen kunnen veel schade aanrichten, afhankelijk van de locatie en de sterkte.
 • Aardbevingen kunnen gebouwen en infrastructuur beschadigen of vernietigen.
 • Mensen kunnen gewond raken of zelfs overlijden door aardbevingen.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Wat is een zeebeving en een tsunami?
 • Een zeebeving is een aardbeving die op zee plaatsvindt.
 • Een zeebeving kan een tsunami veroorzaken, een extreem hoge golf.
 • Tsunami's kunnen verwoestende effecten hebben op kustgebieden.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Definities
 • Aardbeving: Een natuurramp waarbij de aardkorst heftig heen en weer beweegt.
 • Platentektoniek: Het proces van aardplaten die van elkaar vandaan, naar elkaar toe of langs elkaar heen bewegen.
 • Schaal van Richter: Een schaal die wordt gebruikt om de sterkte van aardbevingen te meten.
 • Zeebeving: Een aardbeving die op zee plaatsvindt.
 • Tsunami: Een extreem hoge golf veroorzaakt door een zeebeving.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 10 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 11 - Open question

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 12 - Open question

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.