2MHV Grammaire chapitre 2 (GL)

Cours de grammaire
Chapitre 2
2MHV (HMA)
1 / 40
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 40 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Cours de grammaire
Chapitre 2
2MHV (HMA)

Slide 1 - Slide

RAPPEL!
Chapitre 2 - Paragraphe D

Slide 2 - Slide

Bijvoeglijk naamwoorden (1)
Wat betreft de vorm van het BN: die past zich altijd aan aan het zelfstandig naamwoord: M / VR / EV / MV.

M. EV (-): Le livre est intéressant 
VR. EV (+e): L'idée est intéressant
M. MV (+s): Les livres sont intéressants
V. MV (+es): Les idées sont intéressantes

Slide 3 - Slide

Choisis la bonne réponse.
La pizza est .....
A
grand
B
grande
C
grands
D
grandes

Slide 4 - Quiz

Choisis la bonne réponse.
Les maisons sont ....
A
bleu
B
bleue
C
bleus
D
bleues

Slide 5 - Quiz

Choisis la bonne réponse.
Le prof est ....
A
strict
B
stricte
C
stricts
D
strictes

Slide 6 - Quiz

Choisis la bonne réponse.
Christel est ....
A
content
B
contente
C
contents
D
contentes

Slide 7 - Quiz

Choisis la bonne réponse.
Les filles sont ....
A
pauvre
B
pauvree
C
pauvres
D
pauvrees

Slide 8 - Quiz

Choisis la bonne réponse.
Les châteaux sont ....
A
gris
B
grise
C
griss
D
grises

Slide 9 - Quiz

Bijvoeglijke naamwoorden (2)
Er zijn een paar onregelmatige vormen die je moet kennen:

GOED, LEKKER: bon(s) > bonne(s)
MOOI: beau(x) > belle(s)
NIEUW: nouveau(x) > nouvelle(s)
OUD: vieux > vieille(s)

Slide 10 - Slide

Choisis le bon mot.
Le château est ....
A
beau
B
beaux
C
belle
D
belles

Slide 11 - Quiz

Choisis le bon mot.
Les campings sont ....
A
nouveau
B
nouveaux
C
nouvelle
D
nouvelles

Slide 12 - Quiz

Choisis le bon mot.
Les voitures sont ...
A
nouveau
B
nouvelle
C
nouveaux
D
nouvelles

Slide 13 - Quiz

Choisis le bon mot.
Vraiment, la pizza est ...
A
bon
B
bonne
C
bons
D
bonnes

Slide 14 - Quiz

Bijvoeglijke naamwoorden (3)
Nu gaan we het hebben over de plaats. Standaard komt een bijvoeglijk naamwoord achter het zelfstandig naamwoord.

Er zijn een paar uitzonderingen, die komen ervoor:

BEAU, BON, GRAND, NOUVEAU, PETIT, VIEUX

Slide 15 - Slide

beau
bon
grand
nouveau
petit

vieux
nieuw
goed, lekker
oud
groot
mooi
klein

Slide 16 - Drag question

Choisis la bonne phrase.
A
C'est un nouveau prof.
B
C'est un prof nouveau.

Slide 17 - Quiz

Choisis la bonne phrase.
A
J'ai un intéressant cours.
B
J'ai un cours intéressant.

Slide 18 - Quiz

Choisis la bonne phrase.
A
C'est une belle famille.
B
C'est une famille belle.

Slide 19 - Quiz

Choisis la bonne phrase.
A
J'ai une fantastique soirée.
B
J'ai une soirée fantastique.

Slide 20 - Quiz

Attention!
Bij het invullen van een bijvoeglijk naamwoord denk dus aan de vorm en de plaats

Dit gaan we oefenen bij de volgende vragen.
- Neem de hele zin over.
- Zet het BN in de goede vorm op de goede plaats.
- Begin met een hoofdletter en eindig met een punt.Slide 21 - Slide

Remplis l'adjectif (place + forme).
(intelligent) J'ai une ............ mère ..............

Slide 22 - Open question

Remplis l'adjectif (place + forme).
(beau) Luc a une ......... copine .........

Slide 23 - Open question

Remplis l'adjectif (place + forme).
(petit) On a deux ........... chiens ...........

Slide 24 - Open question

Remplis l'adjectif (place + forme).
(anglais) J'ai trois ............... amies ..........

Slide 25 - Open question

RAPPEL!
Chapitre 2 - Paragraphe H
(p. 84)

Slide 26 - Slide

Regelmatige ww op -er
Dit onderdeel heb je in de brugklas al gehad. De uitleg vind je op je grammatica-overzicht. We gaan wel nog een aantal vragen oefenen!
Slide 27 - Slide

Combine. Wat hoort er bij elkaar?
+e
+es
+ons
+ez
+ent
vous
je
elles
elle
nous
Maxime
tu
on
ils
Les copains

Slide 28 - Drag question

regarder
manger
voyager
parler
proposer
rencontrer
arriver
rester
aankomen
ontmoeten
spreken
blijven
voorstellen
eten
reizen
kijken

Slide 29 - Drag question

Choisis le bon mot.
Vous (adorer) la bière.
A
adore
B
adores
C
adorez
D
adorent

Slide 30 - Quiz

Choisis le bon mot.
Tu (parler) français?
A
parle
B
parles
C
parlons
D
parlez

Slide 31 - Quiz

Choisis le bon mot.
Amir ne (rester) pas au Maroc.
A
reste
B
restes
C
restons
D
restez

Slide 32 - Quiz

Remplis le bon verbe.
Je (visiter) une belle ville.

Slide 33 - Open question

Remplis le bon verbe.
Nous (aimer) les enfants.

Slide 34 - Open question

Onderwerp vervangen
Ook moet je een onderwerp (naam/ZN) kunnen vervangen door een persoonlijk voornaamwoord. Voorbeelden:

Pierre aime les frites. Il aime les frites.
Sophie et Isabelle sont à Paris. Elles sont à Paris.
Ma soeur aime les frites. Elle aime les frites.
Les appartements sont grands. Ils sont grands.
Slide 35 - Slide

Vervang door het juiste PSV:
MARC va en France.
A
il
B
elle
C
ils
D
elles

Slide 36 - Quiz

Vervang door het juiste PSV:
LES COUSINS sont à l'école.
A
il
B
elle
C
ils
D
elles

Slide 37 - Quiz

Vervang door het juiste PSV:
MES PARENTS mangent une salade.
A
il
B
elle
C
ils
D
elles

Slide 38 - Quiz

Vervang door het juiste PSV:
Sylvie et Christine ont une idée.
A
il
B
elle
C
ils
D
elles

Slide 39 - Quiz

Les devoirs!

Fais les exercices 30 et 31 (p. 84-86)
Apprends le vocabulaire E et F

Pour: vendredi 21 janvier, 1e. 

Slide 40 - Slide