Les 3 GHZ wonen en woonvormen

Les 3 GHZ: Wonen en woonvormen
1 / 32
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 4

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Les 3 GHZ: Wonen en woonvormen

Slide 1 - Slide

Hoe voel je je vandaag

ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 2 - Poll

Hoe is het met je spanningsboog? Kun je je concentreren
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 3 - Poll

Wat heb je van mij nodig vandaag?

Slide 4 - Open question

Inhoud
-opdracht van vorige week
- woonvormen
- samenstelling woongroep
- dagbesteding
- opdracht

Slide 5 - Slide

Doel
Na deze les:
Kan ik beschrijven hoe de woonvormen in de GHZ er uit zien.
Weet ik hoe een woongroep in de GHZ wordt samengesteld.
Kan ik uitleggen hoe de dagbesteding in GHZ eruit ziet.

Slide 6 - Slide

presentaties

Slide 7 - Slide

Wie bepaalt hoe mensen met een beperking moeten wonen

Slide 8 - Mind map

Overheid
- De overheid bepaalt hoe en waar mensen met een beperking moeten gaan wonen.
- Hierop wordt het beleid vastgesteld

Slide 9 - Slide

uitgangspunten
- woning die veiligheid en privacy biedt
- kleinschalige huisvesting wordt gestimuleerd
-Scheiding tussen wonen en zorg
- Er moet ruimte zijn voor transmurale zorg(keten van zorgverleners)
- Wanneer er iemand voortdurend intensieve zorg nodig heeft is er recht op zorg in een intramurale instelling
- wensen en behoeften
- maatschappelijke participatie.

Slide 10 - Slide

woonvormen (zorgprofielen)
Verstandelijk gehandicapten
Licht verstandelijk gehandicapten
Lichamelijk verstandelijk gehandicapten
Zintuigelijk gehandicapten
enz.

Slide 11 - Slide

profiel verstandelijk gehandicapten

Wonen met begeleiding en verzorging
wonen met begeleiding en intensive verzorging
wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging

Slide 12 - Slide

profiel licht verstandelijk gehandicapten

- wonen met enige behandeling en begeleiding
- wonen met begeleiding en behandeling
- wonen met intensieve behandeling en begeleiding( kleine groep)

Slide 13 - Slide

Maatschappelijke ontwikkeling 

Slide 14 - Slide

Wat is omgekeerde integratie?

Slide 15 - Mind map

Omgekeerde integratie
Overheid en zorginstellingen streven ernaar om mensen met een beperking een volwaardige plek in de maatschappij te bieden. De oplossing wordt gevonden in omgekeerde integratie: de herontwikkeling van instellingsterreinen tot woongemeenschappen waarin mensen met en zonder beperking samenleven. 

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

waar denk je aan bij extra en intramurale zorg

Slide 18 - Mind map

Slide 19 - Slide

Woonvormen

Slide 20 - Slide

Woonbegeleiding

Slide 21 - Slide

Wonen?

Slide 22 - Slide

3

Slide 23 - Video

Waar zou je rekening mee
houden met de samenstelling
van een groep

Slide 24 - Mind map

Samenstellen groep in de GHZ
Rekening houden met kenmerken van zorgvragers. 
De mogelijkheden tot onderling contact 
leeftijd, 
bijkomende handicaps, 
sekse, 
specifieke problematiek 
mate van zelfredzaamheid

Slide 25 - Slide

Dagbesteding

Slide 26 - Slide

Werkvormen

Slide 27 - Slide

0

Slide 28 - Video

Woonvorm ontwerpen
Opdracht: Video over een instelling van het Thomashuis bekijken.  
https://youtu.be/YmCZGs3F65A

Let op de volgende onderdelen:
Wat is het aanbod van de instelling en voor welke doelgroep?
Wat vind je positieve onderdelen van deze woonvorm en waarom?
Wat zijn eventuele nadelen en waarom?
Wat heb je gemist?

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Video

Bronnen
Traject V & V, gehandicaptenzorg niveau 4, blz. 294 t/m 306 en
werkboek: hfdst 23 (blz. 287 t/m 291)

Slide 31 - Slide

afsluiting
doel?
vragen?
tips en tops

Slide 32 - Slide