Pedagogiek hoofdstuk 3 paragraaf 3.2

Pedagogiek
Paragraaf 3.2
Kijken naar hoe kinderen leren
1 / 30
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Pedagogiek
Paragraaf 3.2
Kijken naar hoe kinderen leren

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Planning
 • Lesdoelen
 • Theorie 
 • Opdrachten
 • Terugblik
 • Huiswerk

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen
 • Aan het eind van de les kan je de 4 fasen van Piaget benoemen.

 • Aan het eind van de les kan je benoemen wat conditioneren is.

 • Aan het eind van de les kan je een voorbeeld noemen van het cognitivisme.

 • Aan het eind van de les kan je een voorbeeld noemen van  het behaviorisme.

 • Aan het eind van de les kan je een voorbeeld noemen van het constructivisme.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Slide

This item has no instructions


Wat hebben we de vorige les besproken?

Slide 5 - Mind map

This item has no instructions

Cognitieve ontwikkeling
Het leren van dingen, het onthouden en toepassen ervan.

Het geheugen
Het onthouden en weer herinneren van informatie.
De cognitie 
Het waarnemen, herinneren, denken, redeneren en begrijpen.
De aandacht 
De controle hebben over hetgeen waar iemand op let en concentratie.
Dit is een voorwaarde voor cognitie! 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Diverse stromingen
Er zijn drie stromingen in de cognitieve ontwikkelingspsychologie.

 • Behaviorisme
 • Cognitivisme
 • Constructivisme

Elke stroming heeft een aantal belangrijke onderzoekers die aan de stroming bijgedrage hebben door een theorie te ontwikkelen. 

Slide 8 - Slide

Behaviorisme gaat over aanleren van gedrag dus conditioneren door straffen en belonen.
Cognitivisme gaat over onderzoeken/experimenteren en bestuderen van kennis verwerven, ordenen en gebruiken.
Constructivisme gaat over samen ervaringen opdoen en kennis maak je zelf.
Opdracht
Elke groep krijgt een van de onderstaande personen om te onderzoeken:

 1. Ivan Pavlov
 2. Fred Skinner
 3. Jerome Bruner
 4. Lev Vygotstky
 5. Robert Gagne

Onderzoek wie ze zijn, wat ze doen en welke theorie ze ontwikkeld hebben. Maak gebruik van verschillende bronnen zoals het boek en internet. Presenteer het na 20 minuten voor de groep!

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Behaviorisme
 • Behavioristen zien het kind als onbeschreven blad bij de geboorte.

 • Het kind heeft nog geen vaste gewoonte en gedragingen.

 • Die worden nog aangeleerd en dat noemen we conditioneren.

 • Straffen en belonen zijn manieren van conditioneren.

 • Ivan Pavlov en Fred Skinner zijn behavioristen. 

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Video

This item has no instructions

Slide 12 - Video

This item has no instructions

Cognitivisme
 • Kinderen onderzoeken de wereld met hun handen, mond, ogen en neus.

 • Het cognitivisme kijkt hoe mensen kennis verwerven, ordenen en gebruiken in gedrag.

 • Jean Piaget en Jerome Bruner zijn aanhangers van het cognitivisme. 

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Jean Piaget
Piaget zei dat kinderen zich ontwikkelen in 4 fasen, namelijk:

 • Sensomotorische fase 0 - 2 jaar
 • Preoperationele fase 2 - 6 jaar
 • Concreet operationele fase 6 - 12 jaar
 • Formeel operationele fase 12 - 15 jaar

In elke fase leren kinderen op een bepaalde manier vaardighden die passen bij de leeftijd.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Sensomotorische fase 0 - 2 jaar

 • Een baby gebruikt de zintuigen om te ontdekken.

 • Hij stopt alles in zijn mond, ruikt, kijkt en voelt.

 • De motoriek en het geheugen ontwikkelen zich.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Pre-operationele fase 2 - 6 jaar

 • Kinderen leren spreken.  
 • Met taal kunnen ze de wereld ordenen en begrijpen.
 • Het kind leert ook dat hij een eigen persoon is.
 • Dus wat betekent 'ik' en wat betekent 'jij'.

Tevens krijgt het kind besef van de vaste volgorde van verschijnselen, maar ziet nog niet wat ze onderling met elkaar te maken hebben.

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Concreet operationele fase 6 tot 12 jaar

 • Kinderen leren ordenen, tellen en rekenen.

 • Ze kunnen lengte en hoeveelheid inschatten.

 • Kinderen leren te reflecteren over wat ze hebben gedaan.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Formeel operationele fase 12 - 15 jaar

 • Ruimtelijk en abstract denken is in ontwikkeling.

 • Logisch denken ontwikkelt zich.

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Constructivisme 
Constructivisme gaat over het samen ervaringen opdoen in de omgeving waarin je opgroeit en leren van deze ervaringen met de mensen met wie je opgroeit. Dat noemen we rolmodellen.

Het constructivisme zegt dat je kennis niet van zelf krijgt, maar zelf kennis 'maakt'. 

Bijvoorbeeld een kind ziet een theekddoek en die daagt hem uit om ervaringen op te doen.

Lev Vygotsky en Robert Gagne horen bij  deze stroming.

Slide 19 - Slide

Khanyay
Opdracht

 • Ga online opzoek naar de visie van stage.

 • Bestudeer hun visie en haal de visie op leren eruit.

 • Past deze visie binnen het constructivisme, behaviorisme of cognitivisme?

 • Bespreek de visie met de persoon naast je.

 • Na 10 minuten bespreken we het na!

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Terugblik
 • Aan het eind van de les kan je de 4 fasen van Piaget benoemen.

 • Aan het eind van de les kan je benoemen wat conditioneren is.

 • Aan het eind van de les kan je een voorbeeld noemen van het cognitivisme.

 • Aan het eind van de les kan je een voorbeeld noemen van het behaviorisme.

 • Aan het eind van de les kan je een voorbeeld noemen van het constructivisme.

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk
 • Maak opdracht 3.2 uit het werkboek.

 • Dinsdag  10 december af!

Slide 22 - Slide

This item has no instructions


Extra opdracht en uitdaging

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Video

This item has no instructions

Slide 25 - Video

This item has no instructions

Slide 26 - Video

This item has no instructions

Laura heeft vandaag goed haar best gedaan. Ze mag een sticker uitzoeken voor haar stickerkaart. Dit is een vorm van conditioneren.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 27 - Quiz

This item has no instructions


Het behaviorisme stelt dat kinderen leren van experimenteren.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 28 - Quiz

This item has no instructions


Volgens het constructivisme leren kinderen door te kijken naar rolmodellen zoals ouders en begeleiders.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 29 - Quiz

This item has no instructions

Welke stroming herken je?
1. https://www.rtlnieuws.nl/gezondheid/artikel/80486/zo-makkelijk-kan-het-kinderen-leren-gezond-eten-met-spelletje-van-7

2. https://eenvandaag.avrotros.nl/item/mannen-in-kinderdagverblijven-zijn-een-zeldzaamheid/

3. https://www.trouw.nl/opinie/laat-jonge-kinderen-spelen-schools-leren-schaadt-hun-ontwikkeling~bedb3270/

Slide 30 - Slide

This item has no instructions