Mentorles 17 mei_Motivatie

Hoe ik me voel vandaag
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ
1 / 22
next
Slide 1: Poll
MentorlesMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3,4

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Hoe ik me voel vandaag
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 1 - Poll

This item has no instructions

Wat was als kind je favoriete (schermloze) bezigheid?

Slide 2 - Mind map

This item has no instructions

Hoeveel tijd besteed je nu nog aan deze favoriete bezigheid?
010

Slide 3 - Poll

This item has no instructions

Slide 4 - Slide

Module inzicht: Het centrale inzicht van deze module is dat nadenken over jouw motivatie je kan helpen om verder te komen.
Les inzicht: Deze les gaat over ontdekken wat je belangrijk vindt. Het centrale inzicht van deze les is dat nadenken over wat je leuk vindt je kan motiveren.

Leerdoelen. De leerling ... 
  • Weet wat motivatie van binnenuit en van buitenaf is. 
  • Kan een reden noemen waarom nadenken over wat je leuk vindt belangrijk is.
  • Weet wat een bucketlist is en hoe je die maakt.
Extra informatie
Volgens de 'Self Determination Theory' van Ryan en Deci zijn er drie belangrijke voorspellers van intrinsieke motivatie. De voorspellers zijn: 'Autonomie', 'Verbondenheid' en ''Competentie'. Deze les gaat over het stimuleren van een gevoel van autonomie door de leerlingen te laten onderzoeken wat zij leuk vinden en wat ze later nog willen doen. Door datgene wat ze nu doen (bijvoorbeeld leren voor een toets) binnen een bredere context te plaatsen (bijvoorbeeld wat ze later nog graag willen ervaren) kun je motivatie cre√ęren. 
Ik weet wat ik later wil worden


Ik weet welke dingen mij energie geven

Ik weet wat ik leuk vind om te doen


Wat weet jij al over jouw motivatie?
Nee
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja

Slide 5 - Drag question

  • Laat de leerlingen de vraag beantwoorden.


Soorten motivatie

Er zijn twee soorten motivatie: 
motivatie van binnenuit 
en van buitenaf.

Slide 6 - Slide

  • Lees de slide voor. 
Extra informatie
De twee soorten motivatie waar we op doelen zijn autonome (willen) en gecontroleerde (moeten) motivatie. Autonome en gecontroleerde motivatie zijn toevoegingen op de 'Self Determination Theory' van Ryan en Deci. Meer informatie over deze theorie vind je in het artikel "Self-Determination Theory and the  Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being" via deze link. Een overzicht van de verschillende soorten motivatie kun je vinden in het motivatiecontinu√ľm via deze link.Motivatie van buitenaf

Bij deze soort motivatie doe je 
iets omdat het van iemand anders
 moet, omdat je een beloning krijg 
of om een straf te voorkomen.

Slide 7 - Slide

  • Lees de slide voor.
Extra informatie:
Met motivatie van buitenaf bedoelen we gecontroleerde motivatie. Dit valt onder extrinsieke motivatie waar je niet voor kiest (Zie het motivatiecontinu√ľm in de vorige slide). Je vertoont gedrag enkel voor een beloning, het ontwijken van een straf van buiten of een negatief gevoel zoals schuld of schaamte.


Motivatie van binnenuit

Bij deze soort motivatie doe je iets 
omdat je vindt dat het zinvol, 
nuttig of belangrijk is. Of 
gewoon omdat je het leuk vindt!

Slide 8 - Slide

  • Lees de slide voor.
Extra informatie
Met motivatie van binnenuit bedoelen we zowel autonome motivatie (hier kies je voor omdat je het belangrijk of zinvol vindt) als intrinsieke motivatie (dat zijn de dingen waar je 's nacht's voor wakker gemaakt mag worden). 
Intrinsieke Motivatie

komt vanuit jezelf. Je wilt iets zelf, bijvoorbeeld omdat je het heel leuk vindt!
Extrinsieke motivatie

ontstaat vanuit de omgeving. Dingen van buiten jezelf motiveren je iets te doen!

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Intrinsieke motivatie of extrinsieke motivatie?
Intrinsiek
Extrinsiek
Je wilt supergraag profvoetballer worden
Je moet van je ouders hoge cijfers halen!
Je vrienden dragen een bepaald merk waardoor jij deze kleding ook wil!
Je doet extra je best bij Engels, omdat je later een reis door Amerika wilt maken!
Je doet mee aan een sport omdat je prijzen wilt winnen!

Slide 10 - Drag question

This item has no instructions

Motivatie hebben is de basis om aan de slag te gaan met een doel, of het nu voor school is of voor andere dingen...

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Wat motiveert jou
voor school?

Slide 12 - Mind map

This item has no instructions

Slide 13 - Video

This item has no instructions

De laatste toetsweek voor de vakantie
is goed gegaan!
Ja
Nee
Redelijk

Slide 14 - Poll

This item has no instructions

Ik heb vertrouwen in het komende
schooljaar!
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 15 - Poll

This item has no instructions

Slide 16 - Video

This item has no instructions

Weet je de toetsstof voor de komende toetsweek al voor alle vakken?
A
Nee
B
Ja

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Weet jij waarvoor je intrinsiek en extrinsiek gemotiveerd bent?
A
Nee
B
Ja

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Dit is mijn korte- en langetermijndoel

Slide 19 - Open question

This item has no instructions

Welke realistische beloning kan ik mijzelf geven voor het bereiken van mijn doelen?:

Slide 20 - Open question

This item has no instructions

Dit ga ik zelf doen de komende twee maanden:

Slide 21 - Open question

This item has no instructions

Heb je behoefte aan ondersteuning van je mentor voor de laatste periode?
A
Nee
B
Ja

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions