Leereenheid 8

Werken in een SB-organisatie
Leereenheid 8
1 / 20
next
Slide 1: Slide
Sport en organisatieMBOStudiejaar 2

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Werken in een SB-organisatie
Leereenheid 8

Slide 1 - Slide

8.1 Kenmerken van een organisatie

 • Er is een visie, beleid, doelstelling en werkwijze
 • Er zijn betaalde medewerkers
 • Er is een bepaalde deskundigheid

Slide 2 - Slide

Visie
Apple: An Apple on every desk.

KNVB: Voetbal om van te houden.

SB: VIPP

Slide 3 - Slide

Beleid
 • Doelen
 • Middelen (acties, maatregelen)
 • Tijdsplanning

Slide 4 - Slide

Doelstelling
 • Wat wil je bereiken
 • Korte termijn, middellang, lange termijn

Slide 5 - Slide

Werkwijze
 • Wat (kunnen) we gaan we doen om de doelstelling te behalen?

Slide 6 - Slide

Wat betekenen de begrippen:
1. Visie
2. Beleid
3. Doelstellingen

Slide 7 - Open question

Soorten organisaties
 • profitorganisatie

 • non-profitorganisatie (overheidsinstellingen)
 • not-for-profitorganisatie (geen eigendom  van overheid)

Slide 8 - Slide

Profit-organisatie
Nonprofit-organisatie
Not-for-profit-organisatie

Slide 9 - Drag question

8.3 Organisatiestructuren
 • Lijnafdeling
 • Stafafdeling
 • Hiërarchische bevoegdheid
 • Adviesbevoegdheid

Slide 10 - Slide

Organisatiestructuur naar afdeling
Organisatiestructuur naar functie

Slide 11 - Slide

Lijnorganisatie:
elke medewerker krijgt leiding van één chef.
Lijn-staforganisatie:
Specialisten zijn toegevoegd om de leidinggevende te ondersteunen.

Slide 12 - Slide

Opdracht
Teken de organisatiestructuur (een organogram) van jouw stage.

Slide 13 - Slide

8.4 Functies, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
8.4 Functies, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Slide 14 - Slide

Functie

Slide 15 - Mind map

Wat is een functie?
Een functie bepaalt:
 • Wat je moet doen (je taken)
 • waarvoor je verantwoordelijk bent (verantwoordelijkheden)
 • wat je zelf mag beslissen (bevoegdheden)
 • met wie je overleg voert (communicatie)

Slide 16 - Slide

Een functieomschrijving kent een vast patroon:

 • functiebenaming
 • positie
 • doel van de functie
 • contacten
 • hoofdbestanddelen van de functie
 • functie-eisen

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Opdrachten
Taak: maak de opdracht op de volgende dia

Verantwoordelijkheid: de opdracht moet binnen 5 minuten af zijn.

Bevoegdheid: Je mag zelf bepalen of je gebruik maakt van bronnen. 

Slide 19 - Slide

Beschrijf voor jouw stage:
1. Jouw taak
2. Jouw verantwoordelijkheid
3. Jouw bevoegdheid

Slide 20 - Open question