pluriforme samenleving paragraaf 2

welkom in de les
Een pen gepakt


Opgeborgen


Op de grond


Aandacht
thema pluriforme samenleving paragraaf 2 
1 / 20
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

welkom in de les
Een pen gepakt


Opgeborgen


Op de grond


Aandacht
thema pluriforme samenleving paragraaf 2 

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen
gezamenlijk: 
Terugblik vorige les 
Nakijken paragraaf 1 
Uitleg paragraaf 2 

Individueel
Studiewijzer maken

Gezamenlijk: 
afsluiten

Slide 2 - Slide

Nieuws!

Slide 3 - Slide

Wat hebben we vorige week geleerd?

Slide 4 - Mind map

Terugblik
-Pluriforme samenleving
- Dominante cultuur
- Subcultuur 

Slide 5 - Slide

Pluriforme samenleving=
Een samenleving van mensen met verschillende culturen en leefstijlen 

Slide 6 - Slide

Dominante cultuur: 
De normen, waarden en gewoonten van de meeste mensen in een land. 

Subcultuur: 
De cultuur van een kleine groep mensen binnen de samenleving. 

Slide 7 - Slide

Subculturen:
  • geloof
  • muziek
  • werk
  • politiek
  • woonplaats
  • migratie-achtergrond (etnische subculturen)

Slide 8 - Slide

leerdoelen 

- Aan het einde van de les kan je de definitie van stereotype benoemen
- Aan het einde van de les kan je aangeven wat een vooroordeel is 
- Aan het einde van de les kan je in eigen woorden uitleggen wat racisme en discriminatie is 

Slide 9 - Slide

' hokjes denken is makkelijk' 

- stereotype
- vooroordeel

Slide 10 - Slide

' hokjes denken is makkelijk' 
Stereotype: Een overdreven en ongenuanceerd beeld van een groep mensen. 

Vooroordeel: Een oordeel over iemand of iets zonder dat je de feiten of de persoon kent. 

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Discriminatie
- Culturele achtergrond
(racisme) 
- Uiterlijk
- Sekse ( seksuele geaardheid, seksime)
- Leeftijd
- Geloof 

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

- Tolerant: Betekent dat je accepteert dat mensen anders zijn of andere normen en waarden hebben dan jij.
 
-Respect: Betekent dat je andere in zijn of haar waarde laat. 

Slide 15 - Slide

Aan het werk!
Wat:
Studiewijzer
Hoe:
Alleen in stilte
Tijd:
5 min
Klaar?:
Maak alvast de lessonup

Slide 16 - Slide

Wat is een stereotype

Slide 17 - Open question

Wat is een vooroordeel

Slide 18 - Open question

Noem twee voorbeelden van stereotype

Slide 19 - Open question

Waarom is tolerantie en respect belangrijk in een pluriforme samenleving?

Slide 20 - Open question