H5 - T2: BS 4 en 5

Planning
Herhalingsvragen
filmpje
genexpressie
herhalingsvragen genexpressie 
Storyboard maken  eiwitsynthese1 / 40
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 40 slides, with interactive quizzes, text slides and 9 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Planning
Herhalingsvragen
filmpje
genexpressie
herhalingsvragen genexpressie 
Storyboard maken  eiwitsyntheseSlide 1 - Slide

This item has no instructions

STARTOPDRACHT - EVEN WAKKER WORDEN :)
Je hebt een DNA-molecuul met de volgende DNA-volgorde:

TAC TCG TTC (streng 1)
ATG AGC AAG (streng 2)

1. Hoe ziet het DNA-molecuul eruit na de DNA-replicatie
2. Is het nieuwe molecuul enkel- of dubbelstrengs?
3. Hoe ziet het mRNA-molecuul eruit als streng 1 wordt afgelezen?
4. Hoe heet het proces waarbij dit stukje DNA (gen) wordt gekopieerd?
5. Welke aminozuren worden ingebouwd op basis van de code van streng 1?
6. Hoe heet het proces waarbij het mRNA-molecuul wordt afgelezen?

timer
10:00

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

antwoorden
1. Na DNA-replicatie krijg je 2x precies hetzelfde DNA-molecuul:
TAC TCG TTC (streng 1)
ATG AGC AAG (streng 2)
2. Het nieuwe molecuul is ook dubbelstrengs.
3. Het mRNA-molecuul ziet er zo uit:  AUG AGC AAG
4. Het proces waarbij dit stukje DNA (gen) wordt gekopieerd heet: transcriptie
5. De ingebouwde aminozuren zijn: MET - SER - LYS
6. Het proces waarbij het mRNA-molecuul wordt afgelezen heet: translatie

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Hoeveel vragen had je goed?
1
2
3
4
5
6

Slide 4 - Poll

This item has no instructions

Transcriptie
Translatie
Waar?
Proces?
Bouwstenen?
DNA --> RNA
Celkern
Cytoplasma
Nucleotiden
RNA --> Eiwit
Aminozuren

Slide 5 - Drag question

This item has no instructions

1) Een stukje enkelstrengs DNA heeft deze volgorde:
5' CGGCATTAC 3'
Wat is het complementaire enkelstrengs DNA?

A
5' GTAATCGGC 3’
B
5' GTAATGCCG 3’
C
5' CGGCTAATG 3’
D
5' GCCGTAATG 3’

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Een stukje mRNA heeft de volgende samenstelling: AUGAAUAAGGAGGCAUGA
Uit hoeveel aminozuren bestaat het eiwit dat hiermee gevormd wordt?

Slide 7 - Open question

This item has no instructions

Slide 8 - Video

This item has no instructions

Slide 9 - Video

This item has no instructions

Leerdoelen
  1. Je kunt verschillende manieren van genregulatie beschrijven bij prokaryoten.
  2. Je kunt verschillende manieren van genregulatie beschrijven bij eukaryoten.
  3. Je kunt beschrijven wat het belang is van genexpressie voor zelfregulatie en zelforganisatie van een organisme.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

BS 5: genexpressie
In de cellen zit AL het DNA. Toch wordt niet al het DNA gebruikt. Het aan of uit zetten van DNA noemen we genregulatie

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

doel van genregulatie
* variatie in intensiteit van genexpressie (tot uiting komen)

enzymen nodig voor basisfunctie cel                    altijd expressie
enzymen voor specifieke functie cel             niet altijd expressie

* voorkomen van verspilling grondstoffen en energie

Slide 12 - Slide

basisfunctie: enzymen nodig bij verbranding

specifieke cel: fotosynthese, aanmaak vleugels
genregulatie / genexpressie

genregulatie
het aan- en uitzetten van een gen

genexpressie
de informatie van het DNA wordt overgeschreven tot mRNA, waarvan de code door translatie kan worden omgezet tot een eiwit

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Genexpressie bij PROkaryoten
Deel 1 BS. 5

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Link

This item has no instructions

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

structuurgenen
regulatorgen

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Genexpressie in eukaryoten
Thema 4 DNA BS. 5

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

*tijdens de embryonale ontwikkeling: celdifferentiatie
*in volwassenen: alleen maken wat nodig is per specifieke cel
                                 op verschillende punten kan de aanmaak van eiwitten gestopt                                       worden
    
genregulatie bij eukaryoten

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

genexpressie is belangrijk voor specialisatie cellen oftewel
celdifferentiatie * elke cel zijn eigen vorm en functie

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

celdifferentiatie: in cellen die differentiëren worden regulatorgenen door signaaleiwitten van buurcellen aangezet 
Die signaaleiwitten worden gemaakt door regulatorgenen

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Stamcellen
  • Stamcellen kunnen nog veranderen in andere soorten cellen (differentiatie).
  • Embryonale stamcellen kunnen zich nog in ALLE soorten cellen ontwikkelen.
  • Adulte (volwassen) stamcellen kunnen zich enkel nog in een AANTAL soorten cellen ontwikkelen.
  • Voorbeeld: (Adulte) stamcellen in het beenmerg kunnen zich in verschillende type bloedcellen ontwikkelen.

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Epigenetica

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Slide 27 - Video

This item has no instructions

Prokaryoten
Eukaryoten
Bacteriën
Archaea
Protozoa
Schimmels
Planten
Dieren

Slide 28 - Drag question

This item has no instructions

structuurgenen
Regulatorgen
Lactose
Transcriptie
Translatie
Repressor
Lactase

Slide 29 - Drag question

This item has no instructions

Het aan- en uitzetten van een gen noemen we
A
genexpressie
B
genregulatie

Slide 30 - Quiz

This item has no instructions

Wanneer een gen aan staat, kan door transcriptie RNA ontstaan en door translatie een eiwit
A
juist
B
onjuist

Slide 31 - Quiz

This item has no instructions

Wat zijn regulatorgenen?

Slide 32 - Open question

This item has no instructions

Wat zijn structuurgenen?

Slide 33 - Open question

This item has no instructions

Aan de slag
stroyboard DNA replicatie
storyboard Eiwitsynthese
opdracht 11 t/m 16 maken
timer
5:00

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Slide 35 - Video

This item has no instructions

Slide 36 - Video

This item has no instructions

Slide 37 - Video

This item has no instructions

Slide 38 - Video

This item has no instructions

Slide 39 - Video

This item has no instructions

Slide 40 - Video

This item has no instructions